Publikacje

Účastníci školení

Školení BOZP - periodické a vstupní

Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedna z najważniejszych rzeczy w każdym miejscu pracy. Zasady te przekazuje się podczas dwóch rodzajów szkoleń pracowniczych. Wyróżniamy: 

Účastníci školení
 • szkolenia wstępne, 
 • szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Nieodbycie szkolenia grozi konsekwencjami finansowymi. Výcvik takie dotyczy ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i nosi nazwę instruktażu ogólnego BHP. Nawet do 30 tysięcy złotych może zapłacić pracodawca, który pozwoli na pracę pracownikowi bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu BHP. Warto dodać, że nieznajomość tych przepisów w miejscu pracy grozi spowodowaniem poważnego wypadku, a to z kolei może podlegać konsekwencjom prawnym. Szkolenia okresowe natomiast są obowiązkowe do odbycia raz na określony czas, który musi być przestrzegany. Organizuje się je w celu zaktualizowania wiedzy na temat BHP zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Takiemu szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy z wyjątkiem osób zatrudnionych w administracji i różnego rodzaju biurach. Częstotliwość odbywania szkoleń BHP zależy od: 

 • typ pozice, na které pracujete, 
 • podmínky na něm. 

Co jsou služby BOZP 

Služby BOZP nejsou nic jiného než lidé, kteří dokonale znají pravidla BOZP, kteří mají postgraduální nebo vysokoškolské vzdělání v oboru BOZP. Funkce, které lze vykonávat, když jste členem takové služby, jsou: 

 • hlavní specialista BOZP, 
 • Senior specialista na bezpečnost a ochranu zdraví, 
 • specialista BOZP, 
 • vrchní inspektor BOZP, 
 • Inspektor BOZP. 

Wciąż potrzeba na rynku nowych specjalistów do spraw BHP, którzy potrafią stworzyć bezpieczne środowisko w miejscu pracy, które usprawni działanie całej firmy i pozwoli uniknąć niechcianych szkód czy wypadków. Takie osoby są bardzo ważne dla każdego pracodawcy, ponieważ zapewniają zdrowe funkcjonowanie kadry pracowniczej. Potrzebują oni również odpowiednich szkoleń okresowych. Bezpieczna i zdrowo działająca firma przyciąga inwestorów, klientów oraz nowych pracowników, warto więc zadbać o odpowiednio wykwalifikowaną służbę BHP. 

Periodické školení zaměstnanců BOZP 

By zapewnić jak najbardziej aktualną i świeżą wiedzę na temat aspektów bezpieczeństwa w miejscu pracy służba BHP musi przechodzić co jakiś czas szkolenie okresowe. Raz na 5 lat powinno się przeszkolić pracowników zajmujących się BHP na kurs w celu odświeżenia wiedzy oraz wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu takiego szkolenia. Zagadnienia z jakich składa się takie szkolenie są różne, ale zazwyczaj są to kwestie takie jak: 

 • Důvody nehody, 
 • Analýza události, která se stala, 
 • Lekce věnované první pomoci a požární ochraně, 
 • Naučit se hodnotit rizika a hrozby na pracovišti, 
 • Seznámení s různými metodami školení BOZP, 
 • Optimalizace pracovních podmínek, eliminace všech hrozeb, 
 • Przystąpienie do testu. 
Instruktor kurzu

Szkolenie okresowe dla służb BHP pomaga zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy oraz zmniejsza szanse na wystąpienie nieszczęśliwych zdarzeń. Aktualizowanie wiedzy na temat BHP jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jako że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, posiadanie odpowiednio przeszkolonego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. 

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38