Publikacje

Zvedáky a navijáky - UDT surveillance

Všechna zařízení podléhají poškození a opotřebení, pro prodloužení životnosti kladkostrojů a navijáků je důležitá jejich pravidelná údržba.

Co je to naviják?

Naviják umožňuje horizontální i vertikální přesun předmětů. Lze jej také použít k tahání lan nebo drátů. Navijáky se používají mimo jiné ve stavebnictví, energetice, železničním a automobilovém průmyslu.

Co je to zvedák?

Na rozdíl od navijáků umožňují kladkostroje pouze vertikální přepravu břemen pomocí řetězu nebo lana. Zdvihací zařízení se používají především ve stavebnictví.

 

Údržba a servis kladkostrojů, navijáků

Údržbu kladkostrojů a navijáků upravuje vyhláška ministra podnikání a technologií ze dne 30. října 2018 o podmínkách technického dozoru při provozu, opravách a modernizaci manipulačních zařízení.

Existují případy, kdy návod k obsluze a údržbě kladkostroje nebo navijáku obsahuje podrobnosti o tom, jaké údržbářské práce musí být na zařízení provedeny. Stanoví také lhůty pro jejich provedení, které jsou oddělené od výše uvedeného nařízení.

Záznamy o kontrolách a údržbě zařízení

Každá provedená kontrola nebo údržba by měla být zaznamenána v deníku údržby zařízení. Takový deník by měl vést jeho uživatel. Každé zařízení může mít svůj vlastní protokol údržby.

Po každé kontrole je navíc sepsán protokol. To zahrnuje mimo jiné:

 • Doba trvání přezkumu
 • Počet zaměstnanců provádějících přezkum
 • Výsledek přezkumu
 • Poznámky ke stavu zařízení
 • Doporučení pro další práci

Co se provádí během údržby

Při údržbě zařízení je třeba min:

 • Technický stav brzdových systémů
 • Provoz bezpečnostních prvků
 • Běžecká dráha
 • Instalace protipožární ochrany

Rovněž provedl min:

 • Utahování šroubů
 • Nastavení brzd
 • Mazání

Pokud je během kontroly zjištěna abnormalita, která může přispět k vyřazení zařízení z provozu, je třeba nás o tom neprodleně informovat.

Dozor orgánu technické inspekce

opravy kladkostrojů a navijákůZvedáky a navijáky jsou klasifikovány jako manipulační zařízení. Podléhají proto dohledu orgánu technické kontroly. Podrobné podmínky dohledu upravují zvláštní předpisy a nařízení. Podle nich se zjednodušený technický dozor vztahuje na manipulační zařízení s maximální nosností do 250 kg. To se netýká zařízení používaných pro přepravu osob. Zjednodušenému dohledu podléhají také kladkostroje a navijáky, které mají ruční pohon všech mechanismů a jejich nosnost nepřesahuje 2000 kg. Výše uvedené zařízení není třeba oznamovat OTI. Je však třeba pamatovat na to, aby byla zajištěna jejich řádná údržba zaměstnáváním osob s příslušnou kvalifikací.

Neplánovaná údržba

S ohledem na starší zařízení by jeho údržba měla přispět ke snížení počtu poruch nebo závad. Údržba novějšího zařízení by měla sloužit k udržení jeho funkčnosti a prodloužení jeho životnosti. Údržba je dobrým způsobem, jak minimalizovat riziko závad nebo poruch.

Výskyt poruchy nebo závady je podmíněn různými faktory. Nemusí nutně souviset s technickým stavem zařízení. Patří mezi ně

 • Stáří zařízení
 • Stáří součástí
 • Kvalita obsluhy
 • Specifické pracovní podmínky
 • Stav souběžně existujících zařízení

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38