Publikacje

Budova v plamenech

Požární ochrana - co to je a jaké předpisy ji definují

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszkodzenia zdrowia, a nawet utraty życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny być osoby odpowiedzialne za to, by w momencie zagrożenia pożarowego zachować zimną krew i odpowiedzialnie pokierować grupą ludzi. To pozwala uniknąć ewentualnej tragedii, gdyż ogień jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. Przedstawiamy sposoby postepowania w razie zagrożenia oraz opisy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Gaśnica w użyciu

Základní předpisy 

Vzhledem k tomu, že většinu svého pracovního času trávíme uvnitř budov, musíme zajistit, aby vyhovovaly všem současným normám požární bezpečnosti. Riziko ohrožení života, zdraví, poškození majetku nebo infrastruktury by mělo být co nejvíce omezeno. V souladu s ustanoveními Evropského parlamentu a Rady EU by budovy měly být navrženy tak, aby v případě požáru: 

 • konstrukce si zachovala svou nosnost, 
 • omezit šíření požáru na sousední budovy, 
 • dbát na bezpečnost profesionálních záchranářů, 
 • minimalizovat šíření požáru uvnitř budovy, 
 • umožnit obyvatelům opustit budovu co nejefektivněji 

Wedle prawa budowlanego, budynek musi być zbudowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego, w oparciu o fachowe wykształcenie techniczne inżynierów. Jeśli chodzi o warunki techniczne, istnieją konkretne wymagania co do umiejscowienia jakie muszą spełniać budynki. Jeden z rozdziałów prawa budowlanego poświęcony jest w całości ochronie przeciwpożarowej. Znajdują się w nim dyrektywy takie jak: 

 • oddělení samostatných požárních zón, 
 • klasifikovat je z hlediska odolnosti proti ohni, 
 • vytvoření tříd požární odolnosti pro jednotlivé části stavby, 
 • ustalenie długości dróg służących do ewakuacji. 

Soulad těchto předpisů se skutečným stavem je při uvedení stavby do užívání kontrolován příslušnými službami. Pokud nejsou splněny všechny podmínky, znamená to, že objekt není řádně zabezpečen a představuje ohrožení, což může vést až k zákazu jeho užívání lidmi.  

Nejdůležitější právní předpis 

Budova v plamenech

Zákon o požární ochraně UOP je zvláštní předpis obsahující příslušné předpisy požární bezpečnosti. Jeho ustanovení chrání oblasti, jako jsou: 

 • zdraví, 
 • život, 
 • vlastnictví, 
 • środowisko. 

Opatření zaměřená na snížení rizika a snížení rizika různých katastrof zahrnují: 

 • předcházení požárům nebo přírodním katastrofám a jejich přenosu, 
 • garance dodání všech potřebných věcí k uhašení požáru nebo jiné katastrofy, 
 • wykonanie wszelkich niezbędnych działań niosących pomoc i ratunek. 

Kromě toho UOP určuje příslušné služby, které se musí tváří v tvář hrozbě dostavit na místo a s nebezpečím bojovat. Tyto jsou: 

 • jednotky státního hasičského sboru, 
 • Vojenská požární ochrana, 
 • Sbor dobrovolných hasičů, 
 • zawodowi strażacy gminy i powiatu. 

Školení požární bezpečnosti 

Do przeprowadzenia kursów z zakresu PPOŻ potrzebni są wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy posługują się odpowiednim sprzętem dydaktycznym. Výcvik takie powinien przejść każdy nowy pracownik, ponieważ na różnych stanowiskach obowiązują inne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podobnie jest z BHP. Szkolenia PPOŻ składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zagadnienia jakie przyjdzie poznać uczestnikom takiego szkolenia to: 

 • vědět, jaké riziko na danou pozici čeká, 
 • seznámení se s platnými pravidly požární ochrany v daném zařízení, 
 • poznávání míst, kde byste měli hledat hasicí nástroje, 
 • pokyny pro poskytování první pomoci zraněným, 
 • evakuace lidí z míst ohrožených požárem, 
 • nauka korzystania z niezbędnego sprzętu ratunkowego. 
Ekipa strażacka na akcji ratunkowej

Program kursu jest uzależniony od zleceniodawcy, który o takie szkolenie prosi. Dobrze dostosowany program prowadzi do lepszych efektów po szkoleniu. Zazwyczaj zostają one wzbogacone o różnego rodzaju prezentacje czy zadania angażujące uczestników. Często po szkoleniu, jego uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne, angażujące metody dydaktyczne oraz pod nadzorem doświadczonych w tej tematyce prowadzących. Zazwyczaj sale, w których odbywają się szkolenia są wyposażone w najnowszy sprzęt, co jest istotne do odpowiedniego przekazania potrzebnej wiedzy. Ceny jakie trzeba zapłacić za ich odbycie są zazwyczaj ściśle powiązane z liczbą uczestników w grupie. Często większa grupa szkoleniowa otrzymuje atrakcyjne zniżki. 

Povinnost zaměstnavatele 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku mówi o obowiązku przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych wśród swoich pracowników. Ponadto artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że każdy właściciel budynku ma za zadanie: 

 • vzít v úvahu všechny technické nebo instalační požadavky a jednat podle jejich předpokladů, 
 • zajistit, aby v budově nebo v nejbližším okolí bylo k dispozici vhodné hasicí zařízení, 
 • starat se o údržbu a případné opravy požární techniky, 
 • zajistit bezpečnou pracovní dobu pro osoby v objektu a vytvořit podmínky pro případnou evakuaci, 
 • seznámit osoby pracující v objektu se všemi pravidly požární bezpečnosti, 
 • zaplanować kolejność zachowań w momencie wybuchu pożaru czy wystąpienia podobnego zagrożenia. 

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38