Publikacje

Školení BOZP pro osoby provádějící rizikové práce

Při nástupu do práce na novém místě by se měl zaměstnanec posunout dál školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Jedná se o velmi důležité školení, zejména v podnicích, kde se vykonávají práce definované jako rizikové. V závislosti na povolání se témata tohoto školení mohou lišit. Informace o tom, proč je školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nezbytné a jaké druhy školení existují, naleznete v tomto článku.

 

Kdo musí absolvovat školení BOZP?

Kurzem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měl projít každý zaměstnanec bez ohledu na druh vykonávané práce. Povinností zaměstnavatele je školit zaměstnance zaměstnané i za účelem zaškolení na konkrétní pracovní místo a také vyučené. Školení BOZP se podrobuje i sám zaměstnavatel.

Účel a program kurzů

Školení BOZP pro osoby vykonávající rizikové práce je zaměřeno na seznámení zaměstnanců s riziky spojenými s jejich prací a také s právními a organizačními požadavky. Důležitým aspektem je získání schopnosti posuzovat hrozby a schopnosti používat zařízení a prostředky ochrany i jiné. Během školení se probírají autentické události, které se staly při výkonu daného druhu práce. Velký důraz je kladen také na problematiku první pomoci zraněným.

 

Typy školení a jejich formy

Mezi školeními BOZP rozlišujeme vstupní a periodická školení.

Počáteční školení se provádějí formou všeobecné výuky a výuky na pracovišti.

  • Zatímco obecný pokyn účastníci se seznámí se základními předpisy BOZP uvedenými v zákoníku práce, kolektivních pracovních smlouvách a také v pracovním řádu. Jsou jim také poskytovány samostatné informace o zachování bezpečnosti v daném místě, vyplývající z jeho nabídky, velikosti nebo činností zde vykonávaných.
  • V případě školení na pracovišti účastník se seznámí s faktory pracovního prostředí vyskytujícími se na dané pozici a riziky souvisejícími s vykonávanou prací. Učí se chránit před hrozbami a způsoby bezpečné práce v dané profesi.

Pravidelné školení jsou prováděny za účelem aktualizace znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První periodické školení musí zaměstnanci na vedoucích pozicích absolvovat do šesti měsíců od nástupu do práce a zaměstnanci na dělnických pozicích do 12 měsíců. Následné kurzy pro osoby vykonávající zvlášť nebezpečné práce by měly být prováděny formou instruktáže alespoň jednou ročně.

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost KURSO pořádá školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro každé ergonomické pracoviště.

Potřebujete-li pro své zaměstnance kurzy BOZP, PO, první pomoci či jiné, kontaktujte nás.

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38