Publikacje

Trainingsteilnehmer

OHS-Schulung - regelmäßig und anfänglich

Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedna z najważniejszych rzeczy w każdym miejscu pracy. Zasady te przekazuje się podczas dwóch rodzajów szkoleń pracowniczych. Wyróżniamy: 

Trainingsteilnehmer
 • szkolenia wstępne, 
 • szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Nieodbycie szkolenia grozi konsekwencjami finansowymi. Ausbildung takie dotyczy ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i nosi nazwę instruktażu ogólnego BHP. Nawet do 30 tysięcy złotych może zapłacić pracodawca, który pozwoli na pracę pracownikowi bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu BHP. Warto dodać, że nieznajomość tych przepisów w miejscu pracy grozi spowodowaniem poważnego wypadku, a to z kolei może podlegać konsekwencjom prawnym. Szkolenia okresowe natomiast są obowiązkowe do odbycia raz na określony czas, który musi być przestrzegany. Organizuje się je w celu zaktualizowania wiedzy na temat BHP zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Takiemu szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy z wyjątkiem osób zatrudnionych w administracji i różnego rodzaju biurach. Częstotliwość odbywania szkoleń BHP zależy od: 

 • die Art der Position, in der Sie arbeiten, 
 • Bedingungen darauf. 

Was sind Gesundheits- und Sicherheitsdienste 

Arbeitsschutzdienste sind nichts anderes als Personen, die die Gesundheits- und Sicherheitsregeln perfekt kennen und über eine postgraduale oder höhere Ausbildung im Bereich Gesundheit und Sicherheit verfügen. Die Funktionen, die ausgeführt werden können, während Sie Mitglied eines solchen Dienstes sind, sind: 

 • Chefarzt für Gesundheit und Sicherheit, 
 • Leitender Gesundheits- und Sicherheitsfachmann, 
 • Arbeitsschutzspezialist, 
 • Oberster Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, 
 • Gesundheits- und Sicherheitsinspektor. 

Wciąż potrzeba na rynku nowych specjalistów do spraw BHP, którzy potrafią stworzyć bezpieczne środowisko w miejscu pracy, które usprawni działanie całej firmy i pozwoli uniknąć niechcianych szkód czy wypadków. Takie osoby są bardzo ważne dla każdego pracodawcy, ponieważ zapewniają zdrowe funkcjonowanie kadry pracowniczej. Potrzebują oni również odpowiednich szkoleń okresowych. Bezpieczna i zdrowo działająca firma przyciąga inwestorów, klientów oraz nowych pracowników, warto więc zadbać o odpowiednio wykwalifikowaną służbę BHP. 

Regelmäßige Schulung von OHS-Mitarbeitern 

By zapewnić jak najbardziej aktualną i świeżą wiedzę na temat aspektów bezpieczeństwa w miejscu pracy służba BHP musi przechodzić co jakiś czas szkolenie okresowe. Raz na 5 lat powinno się przeszkolić pracowników zajmujących się BHP na kurs w celu odświeżenia wiedzy oraz wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu takiego szkolenia. Zagadnienia z jakich składa się takie szkolenie są różne, ale zazwyczaj są to kwestie takie jak: 

 • Die Unfallursachen, 
 • Analyse des stattgefundenen Ereignisses, 
 • Kurse für Erste Hilfe und Brandschutz, 
 • Lernen, Risiken und Bedrohungen am Arbeitsplatz einzuschätzen, 
 • Kennenlernen verschiedener Methoden der Gesundheits- und Sicherheitsschulung, 
 • Optimierung der Arbeitsbedingungen, Beseitigung aller Bedrohungen, 
 • Przystąpienie do testu. 
Kursleiter

Szkolenie okresowe dla służb BHP pomaga zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy oraz zmniejsza szanse na wystąpienie nieszczęśliwych zdarzeń. Aktualizowanie wiedzy na temat BHP jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jako że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, posiadanie odpowiednio przeszkolonego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. 

In Verbindung stehende Artikel:

AUFZEICHNUNGEN: +48 22 208 38 38