Publikacje

hanging platform next to a glass skyscraper

Low-speed lift

Mobile platforms are construction machines such as cranes used to move people and materials to a specific workplace, both vertically and horizontally. In the colloquial language, there are also the names "basket" and "increase"

Application

The use of mobile platforms takes place primarily in such industries as the construction, service and industry sectors. It depends primarily on their design. They are widely used in all work at heights, incl. for: cleaning windows, glazing and facades of buildings, trimming and cutting trees and shrubs, for work on power lines, in assembly and renovation works on construction sites, in warehouse works, in the broadly understood industry, and even marketing! (for mounting graphics on billboards)

Scissor basket

Design elements

The basic and essentially unchanging components of the increases are the basket / gondola and the platform responsible for movement. Depending on the type of jack, it may be crane or a tractor. In addition, there are a multitude of elements specific to specific categories of machines, which will be discussed below.

Classification by types

 • Hanging platforms - an interesting example. Commonly used, for example, by teams cleaning windows in skyscrapers. They mainly consist of:
 • the load-bearing structure of the platform
 • the work platform
 • lifting ropes and safety lines
 • winches

And besides, also:

 • catch apparatus
 • friction winch
 • the running wheel of the work platform
 • hanger
 • railing handrail
 • railing crossbars
 • curb
 • floor
 • vertical railing post
 • bumper rollers

W zależności od docelowego zastosowania platformy te mogą być albo zamontowane na stałe do konkretnego budynku (np. w
celach renowacyjnych) albo tymczasowo na specjalne szyny konstrukcyjne. Platforma robocza zaczepiona jest do liny nośnej za pomocą wieszaka, może mieć jeden punkt zaczepienia (zawieszenie jednopunktowe) lub kilka (zawieszenie dwupunktowe, wielopunktowe). Największą zaletą tego rozwiązania technicznego jest łatwość w jego transporcie oraz montażu, największą wadą zaś- podatność na czynniki zewnętrzne, w szczególności wiatr.

The entire mast platform consists of: the working platform, the mast / masts on which the former moves and the base (chassis) on which the mast rests, the drive mechanism used to move the working platform.

Zasadniczy atut tego formatu polega na jego kompaktowej budowie, perfekcyjnej do operowania na wąskich przestrzeniach, niestety jest tak kosztem stosunkowo niskiego zasięgu. Dlatego właśnie podesty masztowe znalazły szerokie zastosowanie zwłaszcza na magazynach, w archiwach i sortowniach.

 • Low-speed platforms

Jak sama nazwa wskazuje wyróżnia je przede wszystkim posiadany napęd (spalinowy lub elektryczny).Biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcji nośnej, podpierającej platformę roboczą, podesty wolnobieżne dzielimy na:

 • scissor lifts - folding and unfolding the scissor mechanism allows the work platform to move vertically
 • telescopic platforms - the supporting structure is in the form of a telescopic mast
 • articulated platforms - the supporting structure is in the form of an articulated mast
 • telescopic articulated platforms
 • loading platforms / tailboards

Są to platformy przyczepiane z tyłu pojazdów dostawczych (o udźwigu do 750 kg) lub ciężarowych (do 1500 kg udźwigu), najczęściej o napędzie hydraulicznym. Służą do podnoszenia ładunku w celu jego załadunku lub rozładunku. Winda załadowcza                        z zamontowana na pojeździe staje się jego integralną częścią

Necessary permissions

Mobile platforms, like most tools and construction aids, are subject to the supervision of the Office of Technical Inspection. This authority also issues appropriate powers on the basis ofRegulation of the Council of Ministers of December 7, 2012 on types of technical devices subject to technical inspection (Journal of Laws of 2012, No. 0, item 1468), issued pursuant to Art. 5 sec. 2 of the Act on technical inspection and rRegulation of the Minister of Entrepreneurship and Technology of October 30, 2018 on technical conditions of technical supervision in the field of operation, repair and modernization of handling equipment (Journal of Laws 2018, item 2176).

Related Articles:

RECORDS: +48 22 208 38 38