KURSO – Mokymo centras

Publikacje

Mokymų dalyviai

DSS mokymai – periodiniai ir pirminiai

Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedna z najważniejszych rzeczy w każdym miejscu pracy. Zasady te przekazuje się podczas dwóch rodzajów szkoleń pracowniczych. Wyróżniamy: 

Mokymų dalyviai
 • szkolenia wstępne, 
 • szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Nieodbycie szkolenia grozi konsekwencjami finansowymi. Treniruotės takie dotyczy ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i nosi nazwę instruktażu ogólnego BHP. Nawet do 30 tysięcy złotych może zapłacić pracodawca, który pozwoli na pracę pracownikowi bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu BHP. Warto dodać, że nieznajomość tych przepisów w miejscu pracy grozi spowodowaniem poważnego wypadku, a to z kolei może podlegać konsekwencjom prawnym. Szkolenia okresowe natomiast są obowiązkowe do odbycia raz na określony czas, który musi być przestrzegany. Organizuje się je w celu zaktualizowania wiedzy na temat BHP zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Takiemu szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy z wyjątkiem osób zatrudnionych w administracji i różnego rodzaju biurach. Częstotliwość odbywania szkoleń BHP zależy od: 

 • pozicijos, kurioje dirbate, tipas, 
 • sąlygas. 

Kas yra sveikatos ir saugos paslaugos 

DSS paslaugos yra ne kas kita, kaip žmonės, puikiai išmanantys sveikatos ir saugos taisykles, turintys antrinį arba aukštąjį išsilavinimą sveikatos ir saugos srityje. Funkcijos, kurias galima atlikti būdamas tokios tarnybos nariu: 

 • Vyriausiasis sveikatos ir saugos specialistas, 
 • Vyresnysis sveikatos ir saugos specialistas, 
 • DSS specialistas, 
 • Vyresnysis sveikatos ir saugos inspektorius, 
 • Sveikatos ir saugos inspektorius. 

Wciąż potrzeba na rynku nowych specjalistów do spraw BHP, którzy potrafią stworzyć bezpieczne środowisko w miejscu pracy, które usprawni działanie całej firmy i pozwoli uniknąć niechcianych szkód czy wypadków. Takie osoby są bardzo ważne dla każdego pracodawcy, ponieważ zapewniają zdrowe funkcjonowanie kadry pracowniczej. Potrzebują oni również odpowiednich szkoleń okresowych. Bezpieczna i zdrowo działająca firma przyciąga inwestorów, klientów oraz nowych pracowników, warto więc zadbać o odpowiednio wykwalifikowaną służbę BHP. 

Periodinis DSS darbuotojų mokymas 

By zapewnić jak najbardziej aktualną i świeżą wiedzę na temat aspektów bezpieczeństwa w miejscu pracy służba BHP musi przechodzić co jakiś czas szkolenie okresowe. Raz na 5 lat powinno się przeszkolić pracowników zajmujących się BHP na kurs w celu odświeżenia wiedzy oraz wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu takiego szkolenia. Zagadnienia z jakich składa się takie szkolenie są różne, ale zazwyczaj są to kwestie takie jak: 

 • Avarijos priežastys, 
 • Įvykusio įvykio analizė, 
 • Pirmosios pagalbos ir priešgaisrinės saugos pamokos, 
 • Išmokti įvertinti riziką ir grėsmes darbo vietoje, 
 • Susipažinimas su įvairiais sveikatos ir saugos mokymo metodais, 
 • Darbo sąlygų optimizavimas, visų grėsmių pašalinimas, 
 • Przystąpienie do testu. 
Kurso instruktorius

Szkolenie okresowe dla służb BHP pomaga zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy oraz zmniejsza szanse na wystąpienie nieszczęśliwych zdarzeń. Aktualizowanie wiedzy na temat BHP jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jako że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, posiadanie odpowiednio przeszkolonego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. 

Susiję straipsniai:

ĮRAŠAI: +48 22 208 38 38