Publikacje

Mokymų dalyviai

DSS mokymai – periodiniai ir pirminiai

Niekam nereikia priminti, kokios svarbios kiekviename darbe yra darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių išmanymas. Galima išskirti du tipus:

Treniruotės būtinos sąlygos yra privalomos kiekvienam darbuotojui prieš jam pradedant dirbti tam tikrose pareigose. Tai būtina, nes neatvykus į tokius mokymus ir dirbant be jų, gali kilti finansinių pasekmių. Toks mokymas apima bendruosius saugos klausimus ir yra vadinamas bendruoju sveikatos ir saugos instruktažu. Iki 30 000 PLN gali sumokėti darbdavys, kuris leis darbuotojui dirbti be išankstinio DSS mokymo. Verta pridurti, kad sveikatos ir saugos neišmanymas darbo vietoje gali sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą, o tai savo ruožtu gali turėti teisinių pasekmių. Kita vertus, periodinis mokymas yra privalomas kartą per nurodytą laikotarpį ir turi būti skrupulingai laikomasi. Tai daroma siekiant atnaujinti sveikatos ir saugos žinias iki naujausių standartų ir reikalavimų. Visi darbuotojai yra mokomi, išskyrus dirbančius administracijoje ir įvairių tipų biuruose. DSS mokymo dažnumas priklauso nuo:

 • pozicijos, kurioje dirbate, tipas,
 • sąlygas.

Kas yra sveikatos ir saugos paslaugos

DSS paslaugos yra ne kas kita, kaip žmonės, puikiai išmanantys sveikatos ir saugos taisykles, turintys antrinį arba aukštąjį išsilavinimą sveikatos ir saugos srityje. Funkcijos, kurias galima atlikti būdamas tokios tarnybos nariu:

 • Vyriausiasis sveikatos ir saugos specialistas,
 • Vyresnysis sveikatos ir saugos specialistas,
 • DSS specialistas,
 • Vyresnysis sveikatos ir saugos inspektorius,
 • Sveikatos ir saugos inspektorius.

Rinkai vis dar reikia naujų sveikatos ir saugos specialistų, nes toks žmogus darbo vietoje gali sukurti saugią aplinką, kuri pagerins visos įmonės veiklą ir išvengs nepageidaujamos žalos ar nelaimingų atsitikimų. Tokie žmonės net aukso vertės kiekvienam darbdaviui, nes užtikrina sveiką darbo jėgos funkcionavimą. Tačiau tokiems darbuotojams taip pat reikia tinkamo periodinio mokymo. Saugi ir sveika įmonė pritraukia investuotojus, klientus ir naujus darbuotojus, todėl reikia pripažinti, kad DSS tarnybų atliktas darbas yra nemažas.

Periodinis DSS darbuotojų mokymas

Kurso instruktorius

Siekiant užtikrinti pačias naujausias ir naujausias žinias apie saugos darbo vietoje aspektus, DSS tarnyba taip pat turi būti periodiškai apmokoma. Kas 5 metus darbuotojai, dirbantys su sauga ir sveikata, turėtų būti siunčiami į mokymus atnaujinti savo žinias ir išduoti tokio mokymo baigimo pažymėjimą. Tai garantuoja sveiką ir saugų įmonės vystymąsi. Tokių mokymų temos skiriasi, bet paprastai apima:

 • Avarijos priežastys,
 • Įvykusio įvykio analizė,
 • Pirmosios pagalbos ir priešgaisrinės saugos pamokos,
 • Išmokti įvertinti riziką ir grėsmes darbo vietoje,
 • Susipažinimas su įvairiais sveikatos ir saugos mokymo metodais,
 • Darbo sąlygų optimizavimas, visų grėsmių pašalinimas,
 • Testo laikymas

Kaip matote, DSS tarnyboms labai svarbus periodinis mokymas. Tai padeda užtikrinti saugias sąlygas darbo vietoje ir sumažina nelaimingų įvykių tikimybę. Žinių atnaujinimas pagal naujausius reikalavimus ir gaires yra net tinkamo DSS darbuotojų įmonės funkcionavimo pagrindas. Kadangi vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių yra saugumo jausmas, šiais laikais itin svarbu turėti tinkamai apmokytą komandą, sprendžiančią darbuotojų sveikatos ir saugos klausimus.

Susiję straipsniai:

ĮRAŠAI: +48 22 208 38 38