Publikacje

Kas yra suvirinimas ir iš ko jis susideda?

Paprasčiausiai suvirinimas – tai medžiagų sujungimas jas kaitinant ir lydant sujungimo vietoje, pridedant arba nepridedant rišiklio. Aukšta temperatūra, reikalinga klijavimui, dažniausiai kyla dėl suvirinimo lanko arba suvirinimo dujomis. Suvirinimas, priešingai nei atrodo, yra plati sritis, kuri išsiskiria tokiais būdais kaip:

 • elektrinis varžinis suvirinimas
 • frikcinis suvirinimas
 • litavimas

Elektrinis varžinis suvirinimas 

Zgrzewanie elektryczne oporowe jest jedną z najpopularniejszych metod zgrzewania. Inne określenie, równie powszechne to zgrzewanie rezystancyjne. Zachodzący proces polega na łączeniu ze sobą elementów metalowych na bazie ich naturalnych właściwości, czyli oporności elektrycznej. Dwa elementy łączą się ze sobą, ponieważ dochodzi do wydzielania się ciepła w metalu pod wpływem prądu, a także docisku elektrod, które ten prąd doprowadzają. W efekcie metal topi się i następuje połączenieRodzaje zgrzewania elektrycznego oporowego:

 • užpakalis - padalintas į trumpąjį jungimą ir kibirkštį
 • taškas – padalintas į vienpusį ir dvipusį
 • linijinis - padalintas į priekinę liniją ir sutampa
 • kuprotas

Frikcinis suvirinimas 

Zgrzewaniem tarciowym nazywamy metodę, która łączy materiały dzięki energii wytwarzanej w wyniku tarcia.  Trwałe połączenie pochodzi z bezpośredniej zamiany energii mechanicznej na energię cieplną w wyniku tarcia w obszarze wzajemnego styku zgrzewanych przedmiotów. Miejsce styku zgrzewanych przedmiotów nagrzewa się od zewnątrz, dzięki temu zanieczyszczenia są usuwane. Później ciepło przedostaje się do środka, gdzie rozchodzi się, po czym na sam koniec powstaje zgrzeina.Metoda ta pozwala na spojenie elementów wykonanych z materiałów takich jak:

 • angliniai plienai
 • įrankių plienas
 • korozijai atsparus plienas
 • vario
 • aliuminio
 • vario lydiniai
 • nikelio lydiniai
 • titano
 • cirkonis
 • skirtingai nei jungtys

 

Litavimas

Lutowanie jest niezawodnym i mocno spopularyzowanym sposobem na zespolenie dwóch elementów metalowych. Nie należy ono do zadań trudnych, dzięki prostemu w obsłudze urządzeniu oraz podstawowej wiedzy można korzystać z tej metody.  Jest to proces złączenia części metalowych przez lut. Lutowanie w odróżnieniu od spawania, będącym popularną techniką obróbki metali, nie uszkadza struktury elementów przeznaczonych do połączenia za pomocą lutu. Aby proces lutowania mógł się udać musi być odpowiednia temperatura, która nie wytwarza ryzyka nadtopienia, ale jednak by ciała się złączyły.

Yra dviejų tipų litavimas:

 • minkštas litavimas - žemesnėje nei 450 ° C temperatūroje,
 • litavimas - aukštesnėje nei 450 ° C temperatūroje.

Susiję straipsniai:

ĮRAŠAI: +48 22 208 38 38