KURSO - Mācību centrs

Dzelzceļa celtņu un dzelzceļa ritekļu operatoru un apkopēju apmācība

żuraw kolejowy na torach

Kurs na żurawie kolejowe

Nasza firma jest specjalistyczną placówką, która oferuje kompleksowe kursy dla przyszłych konserwatorów i operatorów żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych. Nasze programy szkoleniowe są opracowane w taki sposób, aby zapewnić naszym uczestnikom pełne przygotowanie do wykonywania swoich obowiązków. 

Program szkolenia na żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych 

Podczas kursu poruszane są między innymi takie tematy jak: 

pracownicy na żurawiu kolejowym
 • informacje o dozorze technicznym, 
 • budowa żurawi, 
 • pojęcia stateczności urządzenia, 
 • mehānismi, to konstrukcija un darbība, 
 • udźwig oraz grupa natężenia pracy, 
 • wyposażenie hydrauliczne, elektryczne oraz pneumatyczne, 
 • drošus darba apstākļus, 
 • próby ruchowe urządzeń zabezpieczających, przyrządów sterowniczych oraz mechanizmów napędowych, 
 • biežiem bojājumiem un neveiksmēm, 
 • BHP i pierwsza pomoc przy eksploatacji urządzenia, 
 • poprawna konserwacja – przeglądy konserwacyjne, obowiązki konserwatora oraz naprawy części mechanicznych i elektrycznych, 
 • poprawna obsługa żurawi – obowiązki operatora przed pracą, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu, 
 • pārbaudīt drošības ierīču un bremžu darbību, 
 • praktiskas darbības. 

Wymagania względem kandydata 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która: 

 • jest pełnoletnia (ma ukończone 18 lat), 
 • posiada co najmniej podstawowe wykształcenie, 
 • nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu. 

Przebieg egzaminu  

Kurs konserwacji i obsługi jest niezbędny dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia konserwatora lub operatora dźwigów kolejowych i na pojazdach kolejowych. Po ukończeniu kursu uczestnik jest gotowy do przystąpienia do egzaminu państwowego, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu, który sprawdza wiedzę i umiejętności uczestnika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasad eksploatacji i konserwacji kolejowych pojazdów. Natomiast część praktyczna polega na pokazaniu swoich umiejętności w zakresie konserwacji i obsługi kolejowych pojazdów przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. 

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje oficjalne uprawnienia konserwatora lub operatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych. Te uprawnienia są ważne przez 5 lat i honorowane są przez pracodawców w całej Unii Europejskiej. 

Dlaczego warto wziąć udział w naszych kursach? 

Nasza firma może się pochwalić wysokim wskaźnikiem zdawalności egzaminów UDT. Jest to efekt ciężkiej pracy naszych instruktorów, którzy posiadają dużą wiedzę i długoletnie doświadczenie w branży. Nasi szkoleniowcy są specjalistami w swojej dziedzinie i są zawsze gotowi pomóc naszym kursantom. 

żuraw kolejowy

Na zajęciach stawiamy na jakość i merytoryczne podejście. Nasze kursy są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają wszystkie niezbędne informacje i wymagania UDT. Dbamy o to, aby programy szkoleniowe były przejrzyste i łatwe w odbiorze, co pozwala naszym kursantom na lepsze zrozumienie materiału i uzyskanie lepszych wyników. 

Chcemy zapewnić naszym kursantom najlepsze doświadczenie i pomóc im w osiągnięciu ich celów zawodowych. Dlatego zawsze jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi naszych kursantów. Staramy się dostosować nasze szkolenia do ich potrzeb. W naszej firmie jakość i zaangażowanie są naszym priorytetem, a wysoka zdawalność egzaminów UDT jest potwierdzeniem naszej skuteczności. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać naszym kursantom w ich rozwoju zawodowym i dostarczać im niezbędnych narzędzi i umiejętności do sukcesu. 

Inne oferowane przez nas kursy i szkolenia 

W naszej bogatej ofercie szkoleniowej posiadamy również kursy na operatorów i konserwatorów:  

 • pārvietojamie un portatīvie celtņi,  
 • podnośników nożycowych,  
 • klāja celtņi,  
 • teleskopiskie iekrāvēji,  
 • stacionārie celtņi,  
 • celtņi,  
 • żurawi szynowych,  
 • gaisa darba platformas, 
 • żurawi wieżowych i szybkomontujących. 

Citi mūsu piedāvātie pakalpojumi 

Prowadzimy również serwis mobilny i stacjonarny oraz sprzedaż nowych i używanych:  

 • celtņi,  
 • podnośników nożycowych,  
 • autoiekrāvēji,  
 • gaisa darba platformas, 
 • ładowarek teleskopowych.  

Oferujemy również pomoc przy zakupie maszyn objętych dozorem technicznym, audyt oraz fachowe doradztwo. 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszych usług, skontaktuj się z nami. 

Biežāk uzdotie jautājumi

Kto może wziąć udział w kursie na operatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych?  

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która jest pełnoletnia, posiada co najmniej podstawowe wykształcenie i nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu. 

Ile ważne są uprawnienia na operatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych? 

Uprawnieninia na żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych ważne są przez 5 lat. Aby je przedłużyć, należy złożyć wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o przedłużenie uprawnień.  

Czy jeśli mam certyfikat UDT na operatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych, mogę pracować w Austrii?  

Tak, uprawnienia wydawane przez UDT są respektowane na terenie całej UE. Trzeba tylko wystąpić do urzędu o wydanie certyfikatu w języku obcym.  

IERAKSTI: +48 22 208 38 38