Publikacje

Apmācību dalībnieki

DDVA apmācība - periodiska un sākotnējā

Nevienam nav jāatgādina, cik svarīgas katrā darbā ir arodveselības un drošības noteikumu zināšanas. Var atšķirt divus veidus:

Sākotnējā apmācība ir obligāta katram darbiniekam, pirms viņš sāk strādāt konkrētā amatā. Tā ir nepieciešama, jo, ja šādas apmācības netiek veiktas un tiek strādāts bez tām, pastāv finansiālas sekas. Šāda apmācība attiecas uz vispārīgiem drošības jautājumiem un tiek dēvēta par vispārējo veselības un drošības instruktāžu. Līdz PLN 30 000 var maksāt darba devējs, kas ļauj darbiniekam strādāt bez iepriekšējas apmācības darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Ir vērts pieminēt, ka darba drošības un veselības aizsardzības darba vietā ignorēšana rada risku izraisīt nopietnu nelaimes gadījumu, kas savukārt var būt saistīts ar juridiskām sekām. No otras puses, periodiskā apmācība ir obligāti jāveic reizi noteiktā laika periodā, un tā ir rūpīgi jāievēro. Tas tiek darīts, lai atjauninātu veselības un drošības zināšanas atbilstoši jaunākajiem standartiem un prasībām. Šāda apmācība attiecas uz visiem darbiniekiem, izņemot tos, kas strādā administrācijā un dažāda veida birojos. Darba drošības un veselības aizsardzības apmācību biežums ir atkarīgs no:

 • amata veids, kurā strādājat,
 • nosacījumus par to.

Kas ir veselības un drošības pakalpojumi

DDVA pakalpojumi ir nekas vairāk kā cilvēki, kuri lieliski pārzina veselības un drošības noteikumus, kuriem ir pēcdiploma vai augstākā izglītība veselības un drošības jomā. Funkcijas, kuras var veikt, esot šāda pakalpojuma dalībniekam, ir:

 • Galvenais veselības un drošības speciālists,
 • Vecākais veselības un drošības speciālists,
 • DDVA speciālists,
 • Vecākais veselības un drošības inspektors,
 • Veselības un drošības inspektors.

Joprojām tirgū ir nepieciešami jauni darba aizsardzības speciālisti, jo šāds cilvēks var radīt drošu vidi darba vietā, kas uzlabos visa uzņēmuma darbību un izvairīsies no nevēlamiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem. Šādi cilvēki katram darba devējam ir pat zelta vērti, jo nodrošina darbaspēka veselīgu funkcionēšanu. Tomēr šādiem darbiniekiem ir nepieciešama arī atbilstoša periodiska apmācība. Drošs un veselīgs uzņēmums piesaista investorus, klientus un jaunus darbiniekus, tāpēc jāatzīst, ka DDVA dienestu veiktais darbs ir ievērojams.

DDVA darbinieku periodiska apmācība

Kursu pasniedzējs

Lai nodrošinātu visjaunākās un svaigākās zināšanas par drošības aspektiem darba vietā, DDVA dienestam laiku pa laikam ir jāiziet arī periodiskas apmācības. Ik pēc 5 gadiem darbinieki, kas nodarbojas ar veselību un drošību darbā, jānosūta uz apmācībām, lai atsvaidzinātu zināšanas un izsniegtu sertifikātu par šo apmācību pabeigšanu. Tas garantē uzņēmumam veselīgu un drošu attīstību. Šādas apmācības tēmas ir dažādas, taču parasti tās ietver:

 • Avārijas iemesli,
 • Notikušā notikuma analīze,
 • Nodarbības, kas veltītas pirmajai palīdzībai un ugunsdrošībai,
 • Mācīšanās novērtēt riskus un draudus darba vietā,
 • Iepazīstoties ar dažādām veselības un drošības apmācības metodēm,
 • Darba apstākļu optimizēšana, visu draudu novēršana,
 • Testa kārtošana

Kā redzat, periodiska apmācība ir ļoti svarīga DDVA dienestiem. Tas palīdz nodrošināt drošus apstākļus darba vietā un samazina neveiksmīgu notikumu iespējamību. Zināšanu atjaunināšana atbilstoši jaunākajām prasībām un vadlīnijām ir pat pamats pareizai uzņēmuma darbībai DDVA darbiniekiem. Tā kā viena no cilvēka pamatvajadzībām ir drošības sajūta, mūsdienās ļoti svarīgi ir pareizi apmācīta komanda, kas nodarbojas ar darba drošību un veselību.

Saistītie raksti:

IERAKSTI: +48 22 208 38 38