KURSO - Mācību centrs

Publikacje

Apmācību dalībnieki

DDVA apmācība - periodiska un sākotnējā

Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedna z najważniejszych rzeczy w każdym miejscu pracy. Zasady te przekazuje się podczas dwóch rodzajów szkoleń pracowniczych. Wyróżniamy: 

Apmācību dalībnieki
 • szkolenia wstępne, 
 • szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Nieodbycie szkolenia grozi konsekwencjami finansowymi. Apmācība takie dotyczy ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i nosi nazwę instruktażu ogólnego BHP. Nawet do 30 tysięcy złotych może zapłacić pracodawca, który pozwoli na pracę pracownikowi bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu BHP. Warto dodać, że nieznajomość tych przepisów w miejscu pracy grozi spowodowaniem poważnego wypadku, a to z kolei może podlegać konsekwencjom prawnym. Szkolenia okresowe natomiast są obowiązkowe do odbycia raz na określony czas, który musi być przestrzegany. Organizuje się je w celu zaktualizowania wiedzy na temat BHP zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Takiemu szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy z wyjątkiem osób zatrudnionych w administracji i różnego rodzaju biurach. Częstotliwość odbywania szkoleń BHP zależy od: 

 • amata veids, kurā strādājat, 
 • nosacījumus par to. 

Kas ir veselības un drošības pakalpojumi 

DDVA pakalpojumi ir nekas vairāk kā cilvēki, kuri lieliski pārzina veselības un drošības noteikumus, kuriem ir pēcdiploma vai augstākā izglītība veselības un drošības jomā. Funkcijas, kuras var veikt, esot šāda pakalpojuma dalībniekam, ir: 

 • Galvenais veselības un drošības speciālists, 
 • Vecākais veselības un drošības speciālists, 
 • DDVA speciālists, 
 • Vecākais veselības un drošības inspektors, 
 • Veselības un drošības inspektors. 

Wciąż potrzeba na rynku nowych specjalistów do spraw BHP, którzy potrafią stworzyć bezpieczne środowisko w miejscu pracy, które usprawni działanie całej firmy i pozwoli uniknąć niechcianych szkód czy wypadków. Takie osoby są bardzo ważne dla każdego pracodawcy, ponieważ zapewniają zdrowe funkcjonowanie kadry pracowniczej. Potrzebują oni również odpowiednich szkoleń okresowych. Bezpieczna i zdrowo działająca firma przyciąga inwestorów, klientów oraz nowych pracowników, warto więc zadbać o odpowiednio wykwalifikowaną służbę BHP. 

DDVA darbinieku periodiska apmācība 

By zapewnić jak najbardziej aktualną i świeżą wiedzę na temat aspektów bezpieczeństwa w miejscu pracy służba BHP musi przechodzić co jakiś czas szkolenie okresowe. Raz na 5 lat powinno się przeszkolić pracowników zajmujących się BHP na kurs w celu odświeżenia wiedzy oraz wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu takiego szkolenia. Zagadnienia z jakich składa się takie szkolenie są różne, ale zazwyczaj są to kwestie takie jak: 

 • Avārijas iemesli, 
 • Notikušā notikuma analīze, 
 • Nodarbības, kas veltītas pirmajai palīdzībai un ugunsdrošībai, 
 • Mācīšanās novērtēt riskus un draudus darba vietā, 
 • Iepazīstoties ar dažādām veselības un drošības apmācības metodēm, 
 • Darba apstākļu optimizēšana, visu draudu novēršana, 
 • Przystąpienie do testu. 
Kursu pasniedzējs

Szkolenie okresowe dla służb BHP pomaga zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy oraz zmniejsza szanse na wystąpienie nieszczęśliwych zdarzeń. Aktualizowanie wiedzy na temat BHP jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jako że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, posiadanie odpowiednio przeszkolonego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. 

Saistītie raksti:

IERAKSTI: +48 22 208 38 38