Publikacje

Pracownik spawający palnikiem plazmowym

Rezanie kyslíkovo-acetylénovým horákom a plazmovým horákom

Dnes trh s nástrojmi ponúka široký výber rôznych zváracích strojov a horákov. Vďaka tomu si pri príprave na prácu môžete vybrať nástroj špeciálne prispôsobený potrebám a požiadavkám materiálu. V závislosti od metód zvárania používaných pri práci by sa mal zvoliť vhodný typ horáka. Nesprávny výber v tomto prípade môže nielen znížiť efektivitu práce a zbytočne poškodiť materiál, ale aj ohroziť ľudí vykonávajúcich prácu. Preto je také dôležité vybrať ten správny nástroj. 

Dwoma popularnymi rodzajami palników wykorzystywanych w pracach spawalniczych są palniki acetylenowo–tlenowe oraz plazmowe. Różnią się one od siebie znacznie zarówno pod kątem funkcjonowania jak i możliwego materiału, który mogą poddać obróbce. Warto poznać różnice między tymi dwoma metodami, aby wiedzieć, w jakich wypadkach można je zastosować, aby uzyskać jak największą wydajność pracy. 

Spawanie gazowe przy użyciu palnika acetylenowo–tlenowego 

Spaľovanie plynu zahŕňa zahrievanie materiálu na teplotu vznietenia pomocou zváračky. Roztavené oxidy kovov sú potom vytlačené von cez veľmi vysokotlakové vedenie plynu.  

Pracownik ze spawarką acetylenowo–tlenową

Plynové zváracie stroje pracujú tak, že ohrievajú technický plyn a miešajú ho v správnom pomere so vzduchom. Ako palivový plyn sa často používa acetylén. Pri správnom zahriatí je schopný roztaviť kov zmiešaný s kyslíkom vo zváracom stroji, čo mu umožňuje rýchlo dosiahnuť vysokú teplotu. Ide teda o ideálny spôsob zvárania tam, kde potrebujete opracovať dostatočne hrubý materiál a potrebujete veľmi výkonný horák. Je ideálny pre prácu na nízkouhlíkových a nízkolegovaných kovoch.  

Moc takiego palnika ogranicza jednak także jego użycie. Palnik acetylenowy nadaje się świetnie tam, gdzie trzeba wykonywać pracę na grubych materiałach bądź takich, które zajmują szerszą powierzchnię. Ze względu na bardzo duży obszar ciepła generowany przez palniki acetylenowo–tlenowe nie są one w stanie wykonywać cięć blachy cieńszej niż 3 mm. 

Zváranie plazmovým horákom 

Palniki plazmowe do działania wykorzystują tzw. Czwarty stan skupienia – plazmę. Jest to naelektryzowana materia, która w stanie skupienie przypomina gaz. W palnikach wykorzystuje się właściwości plazmy związane z przekazywaniem prądu. Jest ona bardzo dobrym przewodnikiem prądu, natomiast opór w przypadku plazmy maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wraz z podnoszeniem się temperatury w spawarce plazma zaczyna powoli się podgrzewać i świecić, aż przekroczy pewną graniczną wartość w wyniku czego powstaje łuk elektryczny używany do cięcia i spawania materiału. 

Podobnie jak przy palniku acetylenowo–tlenowym tutaj także działanie polega na spalaniu tlenków metali i wyrzucania ich poza materiał. W tym wypadku odbywa się to jednak nie przy użyciu tlenu, a łuku elektrycznego o bardzo wysokiej sile kinetycznej. 

Zváranie plazmovými horákmi je veľmi populárna metóda. Niet sa čomu čudovať, má veľa výhod, preto by ste mali zvážiť použitie plazmového horáka na prácu, kde je to možné. Plazmová zváračka zaisťuje vysokú kvalitu zvaru ako aj efektívnu a rýchlu prácu, mnohonásobne rýchlejšiu ako iné typy horákov. Žiaľ, plazmové horáky sa kvôli ich prevádzke nedajú použiť všade. Spôsobujú veľa hluku a intenzívne žiarenie, preto nie sú vhodné na prácu za každých podmienok.  

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38