Publikacje

nástroje na údržbu optických vlákien

Inštalácia a údržba optických vlákien

Ako zostaviť a udržiavať optické vlákna?

V súčasnosti neustále stúpajú nároky na objem prenesených dát a rýchlosť siete. To zase znamená, že poskytovatelia služieb sú odsúdení na neustály rozvoj svojej infraštruktúry. Optické vlákna dnes zohrávajú kľúčovú úlohu kvôli rýchlosti prenosu dát, preto s touto technológiou súvisí čoraz väčší rozsah zváracích prác. Aké nástroje potrebujete na začatie montáže optických vlákien?

Zvárač  

zváračka optických vlákien

Po prvé, najdôležitejším nástrojom pre takúto prácu je zváračka optických vlákien. Toto zariadenie sa mierne líši od ostatných zváracích strojov. Zváranie optických vlákien vyžaduje vysokú presnosť, dva vopred pripravené konce vlákna, ktoré sa majú spojiť, sa umiestnia do spájača optických vlákien. Elektrický oblúk vo vnútri zariadenia roztaví oba konce pri ich centrovaní. Týmto spôsobom je zabezpečený presný zvar, ktorý zabezpečuje funkčnosť zvárania optických vlákien.

Pruhované, štrbinovité, štiepané  

Ak chcete do zváračky vložiť dva samostatné konce, musíte ich najskôr správne odrezať. V procese zvárania optických vlákien je kľúčové pripraviť káble správnym spôsobom vopred. To si vyžaduje jednoduché a presné rezy. Preto sa na to používajú špecializované nástroje. Stripovačky, rezačky, sekáčiky a kevlarové nožnice sú len niektoré z nich. Presnosť hrá kľúčovú úlohu aj pri samotnej príprave na zváranie vlákien. V opačnom prípade odľahlé hodnoty a nepresne orezané prvky spôsobujú vážne problémy pri prenose údajov.

Kontrola optických vlákien  

nástroje na údržbu optických vlákien

Znečistenie optických sietí je hneď po nepresnej montáži druhým dôvodom problémov s prenosom dát. Preto, ak sa niekto chystá na zváranie optických vlákien, je dobré pripraviť sa aj na údržbu. Na to potrebujete aj správne nástroje. Najdôležitejšie z nich sú:

  • Inšpekčný mikroskop, umožňujúci podrobnú analýzu čistoty spoja
  • Čistič konektorov z optických vlákien
  • Čistiaca páska, používaná na údržbu koncov káblov.

Okrem toho by ste mali pamätať na vhodný prostriedok na odmasťovanie a odstraňovanie nečistôt. Pred zváraním optických vlákien alebo inštaláciou spoja je potrebné káble najskôr riadne vyčistiť, aby nečistoty nespôsobovali problémy s prenosom dát. Na to sa najlepšie hodí izopropylalkohol, špeciálne určený na údržbu. Odstraňuje nečistoty a odmasťuje káble, pričom sa rýchlo odparuje a nezanecháva žiadne stopy.

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38