Mobilné plošiny - kurz servisu závesnej plošiny 

Inštalácia závesnej mobilnej plošiny uľahčuje vykonávanie mnohých zložitých vonkajších prác

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na prácu operátora a predovšetkým na štátnu skúšku. Získanie licencie na prevádzku plošín sa vyžaduje zo zákona. Podľa UDT ide o zariadenia pod technickým dohľadom, ktorých obsluha si vyžaduje pokročilé zručnosti a bezpečnostné znalosti.

Informácie o pozastavených mobilných platformách

Podľa nového členenia používaného UDT je závesná mobilná plošina spolu so stacionárnymi mobilnými plošinami zariadením kategórie II P. Podlieha technickému dozoru, čo znamená, že na jej prevádzku je potrebná licencia vydaná ÚDT. .

Tento typ plošiny sa používa na vertikálnu prepravu osôb, nástrojov a materiálov pri práci vo výškach. Závesné plošiny sa montujú mimo budov a ich nosná konštrukcia sa umiestňuje na strechu. Potom je pracovná plošina zavesená na lanách na fasáde budovy. Takáto konštrukcia môže byť namontovaná nielen na typických budovách, ale aj na komínoch, stožiaroch, viaduktoch a mostoch. Všetko obsluhuje kvalifikovaný operátor cez centrálny riadiaci systém.

Forma tried

Výučba prebieha formou prednášok a praktických cvičení. Vedú ich skúsení inštruktori centra. Teoretickej časti (hodiny formou živých webinárov) je možné sa zúčastniť aj na diaľku.

Rozvrh

Počas kurzu pre mobilné závesné plošiny sa účastníci okrem iného naučia:

  • Aké sú typy platforiem a ich aplikácie
  • O štruktúre zariadenia a jeho jednotlivých častiach
  • O pravidlách bezpečnosti a prevencie nehôd
  • Aké predpisy o technickej kontrole platia v Poľsku
  • Aké sú povinnosti operátora pred, počas a po práci

Podmienky účasti

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť kurzu operátora pre závesné mobilné platformy, nepotrebujete mať skúsenosti s obsluhou týchto zariadení. Program kurzu predpokladá učenie sa od začiatku v súlade s požiadavkami skúšky UDT. Školenia sa konajú aj pre ľudí, ktorí už mali s platformami kontakt – potom sa program aktivít prispôsobuje schopnostiam a znalostiam účastníkov.

Toto sú základné požiadavky, ktoré kladieme na študentov:

  • Vek - nad 18 rokov
  • Vzdelanie - základné minimum
  • Zdravotný stav - bez zdravotných kontraindikácií na výkon povolania, potvrdený potvrdením od lekára pracovného lekárstva

UDT skúška a kvalifikácia

Vďaka mobilným závesným plošinám je možné maľovať, čistiť a udržiavať fasádu bez nutnosti montáže lešeniaKurz „Závesné mobilné plošiny“ je ukončený štátnou skúškou, ktorú vedie príslušná komisia UDT (Varšava alebo iná, v závislosti od miesta vyučovania). Náklady na vykonanie skúšky sú už zahrnuté v cene kurzu. Kvalifikácia sa kontroluje formou vedomostného testu a následne praktickou skúškou na manévrovacom dvore. Po absolvovaní oboch častí uchádzač získava kvalifikáciu na závesné mobilné plošiny s platnosťou 10 rokov. Kurz UDT má úradom schválený učebný plán, vďaka ktorému sa môžu účastníci efektívne pripraviť na proces kontroly kvalifikácie. Školiaca platforma sprístupnená účastníkom školenia zahŕňa aj testy so vzorovými skúšobnými otázkami.

Praktické informácie: dátumy, miesto, prihlášky

Pre prihlásenie do kurzu nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Následne vám poskytneme informácie o aktuálnych termínoch kurzov mobilnej platformy, cenách a miestach vyučovania. Vo fáze registrácie zhromažďujeme od klientov informácie o ich vzdelaní a skúsenostiach, vďaka čomu im môžeme ponúknuť účasť na hodinách na príslušnom stupni pokročilosti.

Záujemcov o získanie kvalifikácie pozývame aj na naše ďalšie kurzy: mobilné mobilné platformy, mobilné platformy s vlastným pohonom, pomaly sa pohybujúce mobilné platformy a ďalšie typy zariadení.

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38