Kurs na operatora suwnic, wciągników i wciągarek UDT

Operator steruje suwnicą

Firma KURSO serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe. Pomożemy Ci zdać egzamin UDT oraz uzyskać uprawnienia pozwalające na samodzielną pracę jako operator tych urządzeń.  

Tematyka szkolenia 

 • informacje o przepisach prawnych dozoru technicznego 
 • ogólne informacje o urządzeniach transportu bliskiego 
 • pojęcie stateczności urządzenia 
 • charakterystyka udźwigu 
 • budowa urządzenia 
 • obsługa suwnic 
 • rodzaje suwnic 
 • oznakowanie suwnic 
 • wyposażenie hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne, 
 • urządzenia zabezpieczające 
 • czynności operatora przed przystąpieniem do pracy 
 • czynności operatora po zakończeniu pracy 
 • współpraca z pomocnikami 
 • zasady BHP 
 • przepisy PPOŻ 
 • metody postępowania podczas pracy w specyficznych warunkach 
 • sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 
 • podstawowe informacje z zakresu mechaniki i elektrotechniki 
 • zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia 
 • obsługa cięgników 
 • elementy jezdne 
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy. 

Jak wygląda szkolenie? 

Konserwator naprawia wciągnik

Organizowany przez nas kurs składa się z: 

 • Części teoretycznej – podczas której uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i prowadzenia prac konserwacyjnych omawianych urządzeń. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające dużą wiedzę merytoryczna dotyczącą działania maszyn UDT. Każda osoba otrzyma od nas profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Zajęcia teoretyczne mogą zostać przeprowadzone w formie online. 
 • Części praktycznej – prowadzonej przez doświadczonych instruktorów. Na zajęciach wykorzystywane są urządzenia spełniające wszystkie wymagania dozoru technicznego. 

Cel szkolenia 

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego takich jak suwnice, wciągarki i wciągniki ogólnego i specjalnego przeznaczenia oraz przygotowanie kursantów do egzaminu UTD. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

 • pełnoletność 
 • ukończona szkoła podstawowa/gimnazjalna 
 • dobry stan zdrowia, który jest potwierdzony przez lekarza medycyny pracy. 

Egzamin i uprawnienia 

Uczestnik po odbyciu szkolenia przystępuje do egzaminu przed komisją UDT. Jeżeli otrzyma wynik pozytywny, to nabywa uprawnienia do obsługi lub konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.  

Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, wynosi 5 lat. 

Istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności kwalifikacji. Należy spełnić dwa warunki: 

 • 3 miesiące przed końcowym terminem złożyć wniosek z prośbą o jego przedłużenie (do najbliższej jednostki UDT). 
 • W ciągu 5 lat ważności zaświadczenia, należy wykonywać pracę w zawodzie przez minimum 3 lata. 

Gdzie mogę pracować po kursie? 

Operator tego typu urządzeń może znaleźć pracę w wielu miejscach, m.in.: 

 • na halach produkcyjnych 
 • w stoczniach 
 • na obszarach budowlanych 
 • na obszarach przemysłowych 
 • w magazynach 
 • w firmach transportowych 
 • w firmach logistycznych. 

Na czym polega praca operatora suwnic? 

Praca osoby odpowiedzialnej za obsługę suwnicy polega głównie na: 

 • przemieszczaniu różnych ładunków za pomocą dźwignicy 
 • ocenianiu ciężaru ładunków (istotną kwestią jest przestrzeganie przepisów dotyczących udźwigu obsługiwanej suwnicy) 
 • współpracy z hakowym za pomocą odpowiednich sygnałów. 

Suwnice, wciągniki i wciągarki – charakterystyka 

Suwnice są dźwignicami pracującymi w ruchu przerywanym. Za ich pomocą można przemieścić ładunek zarówno w pionie, jak i w poziomie. Zbudowane są z konstrukcji nośnej, która porusza się po torach jezdnych oraz wciągnika lub wciągarki przejeżdżających po tym mocowaniu. Wciągniki i wciągarki stanowią zazwyczaj część wyposażenia suwnicy.  

 Wyróżnia się następujące suwnice ogólnego przeznaczenia

 • kolumnowe 
 • półbramowe 
 • bramowe 
 • pomostowe 
 • modułowe 
 • konsolowe. 

Suwnice specjalnego przeznaczenia, to m.in.: 

 • kuzienne 
 • kafarowe 
 • stryperowe 
 • wsadowe 
 • lejnicze 
 • trawersowe 
 • chwytakowe 
 • chwytnikowe 
 • kleszczowe 
 • łapowe. 

Urządzenia te można też sklasyfikować m.in. ze względu na: 

 • Sposób obsługi – sterowane automatycznie, z kabiny, zdalnie, z poziomu roboczego. 
 • Rodzaj napędu – elektryczne, elektryczno-ręczne, ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne. 

Lokalizacja  

Organizujemy szkolenia w naszych ośrodkach szkoleniowych znajdujących się na ternie całej Polski. Ponadto na prośbę zleceniodawcy jesteśmy gotowi przeprowadzić szkolenie na terenie zakładu pracy klienta, znajdującego się w dowolnym miejscu.  

Cena 

Ceny naszch szkoleń są ustalane indywidualnie, zależą one od stopnia zaawansowania szkolenia, terminu i ilości uczestników. Oferujemy szkolenia zamknięte jak i otwarte, aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. 

Jesteśmy firmą, która ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów zawodowych i nauczamy według programów zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Nasze szkolenia 

W naszej ofercie mamy też kursy przygotowujące do pracy jako operator i konserwator m.in.: 

 • suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia 
 • wózków widłowych 
 • podestów ruchomych 
 • żurawi HDS 
 • żurawi wieżowych 
 • koparek 
 • koparko-ładowarek. 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu operatora suwnic?

Operator, jak i konserwator suwnic, wciągarek i wciągników znajdzie zatrudnienie m.in. na placu budowy, halach produkcyjnych, w firmach logistycznych, magazynach, stoczniach. 

Co robi operator suwnicy?

Operator suwnicy po prawidłowej ocenie ciężkości ładunku, transportuje go za pomocą dźwignicy w odpowiednie miejsce. Cały czas też podczas swojej pracy, współpracuje z hakowym. 

Jaki jest okres ważności uprawnień, które uzyskam po kursie operatora suwnic?

Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, umożliwiającego pracę przy suwnicach, wciągarkach i wciągnikach ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia wynosi 5 lat.

Czy muszę mieć wykształcenie techniczne, by przystąpić do kursu?

Nie. Wystarczy mieć ukończoną szkołę podstawową/gimnazjalną.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38