КУРСО - Навчальний центр

Publikacje

Будівля у вогні

Ochrona przeciwpożarowa – czym jest i jakie przepisy ja określają

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszkodzenia zdrowia, a nawet utraty życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny być osoby odpowiedzialne za to, by w momencie zagrożenia pożarowego zachować zimną krew i odpowiedzialnie pokierować grupą ludzi. To pozwala uniknąć ewentualnej tragedii, gdyż ogień jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. Przedstawiamy sposoby postepowania w razie zagrożenia oraz opisy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Gaśnica w użyciu

Основні положення 

Оскільки ми проводимо більшу частину свого робочого часу всередині будівель, ми повинні переконатися, що вони відповідають усім діючим нормам пожежної безпеки. Необхідно максимально обмежити ризик загрози життю, здоров’ю, пошкодження майна чи інфраструктури. Відповідно до положень Європейського парламенту та Ради ЄС, будівлі повинні бути спроектовані таким чином, щоб у разі пожежі: 

 • конструкція зберегла свою вантажопідйомність, 
 • обмежити поширення вогню на сусідні будівлі, 
 • дбати про безпеку професійних рятувальників, 
 • мінімізувати поширення вогню всередині будівлі, 
 • дозволяють мешканцям залишати будівлю якомога ефективніше 

Wedle prawa budowlanego, budynek musi być zbudowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego, w oparciu o fachowe wykształcenie techniczne inżynierów. Jeśli chodzi o warunki techniczne, istnieją konkretne wymagania co do umiejscowienia jakie muszą spełniać budynki. Jeden z rozdziałów prawa budowlanego poświęcony jest w całości ochronie przeciwpożarowej. Znajdują się w nim dyrektywy takie jak: 

 • поділ окремих пожежних зон, 
 • класифікуючи їх за вогнестійкістю, 
 • створення класів вогнестійкості окремих частин будівлі, 
 • ustalenie długości dróg służących do ewakuacji. 

Відповідність цих норм фактичному стану перевіряється відповідними службами при прийнятті будівлі в експлуатацію. Якщо всі умови не виконуються, це означає, що будівля не захищена належним чином і становить загрозу, що, у свою чергу, може призвести до заборони її використання людям.  

Найважливіший законодавчий акт 

Будівля у вогні

Закон про пожежну охорону UOP є спеціальним нормативним актом, що містить відповідні правила пожежної безпеки. Його положення захищають такі сфери, як: 

 • здоров'я, 
 • життя, 
 • власність, 
 • środowisko. 

До дій, спрямованих на зниження ризику та зниження ризику різноманітних катастроф, відносяться: 

 • запобігання пожежам або стихійним лихам та їх передачі, 
 • гарантія доставки всього необхідного для гасіння пожежі чи іншого лиха, 
 • wykonanie wszelkich niezbędnych działań niosących pomoc i ratunek. 

Крім того, УОП визначає відповідні служби, які в разі виникнення загрози мають прибути на місце події та боротися з небезпекою. Це: 

 • підрозділи Державної пожежної охорони, 
 • Військова пожежна охорона, 
 • Добровільна пожежна команда, 
 • zawodowi strażacy gminy i powiatu. 

Інструктаж з пожежної безпеки 

Do przeprowadzenia kursów z zakresu PPOŻ potrzebni są wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy posługują się odpowiednim sprzętem dydaktycznym. Навчання takie powinien przejść każdy nowy pracownik, ponieważ na różnych stanowiskach obowiązują inne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podobnie jest z BHP. Szkolenia PPOŻ składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zagadnienia jakie przyjdzie poznać uczestnikom takiego szkolenia to: 

 • знаючи, який ризик чекає на дану позицію, 
 • ознайомлення з правилами пожежної безпеки, що діють на даному об'єкті, 
 • знайомство з місцями, де потрібно шукати засоби пожежогасіння, 
 • інструкції з надання першої допомоги постраждалим, 
 • евакуація людей із пожежонебезпечних місць, 
 • nauka korzystania z niezbędnego sprzętu ratunkowego. 
Ekipa strażacka na akcji ratunkowej

Program kursu jest uzależniony od zleceniodawcy, który o takie szkolenie prosi. Dobrze dostosowany program prowadzi do lepszych efektów po szkoleniu. Zazwyczaj zostają one wzbogacone o różnego rodzaju prezentacje czy zadania angażujące uczestników. Często po szkoleniu, jego uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne, angażujące metody dydaktyczne oraz pod nadzorem doświadczonych w tej tematyce prowadzących. Zazwyczaj sale, w których odbywają się szkolenia są wyposażone w najnowszy sprzęt, co jest istotne do odpowiedniego przekazania potrzebnej wiedzy. Ceny jakie trzeba zapłacić za ich odbycie są zazwyczaj ściśle powiązane z liczbą uczestników w grupie. Często większa grupa szkoleniowa otrzymuje atrakcyjne zniżki. 

Обов'язок роботодавця 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku mówi o obowiązku przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych wśród swoich pracowników. Ponadto artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że każdy właściciel budynku ma za zadanie: 

 • брати до уваги всі технічні вимоги або вимоги щодо встановлення та діяти відповідно до своїх припущень, 
 • забезпечити наявність відповідного протипожежного обладнання в будівлі або найближчій території, 
 • дбати про технічне обслуговування та можливий ремонт протипожежного обладнання, 
 • гарантувати безпечний час роботи для людей, що знаходяться в будівлі, і створити умови для можливої евакуації, 
 • ознайомити людей, які працюють у будівлі, з усіма правилами пожежної безпеки, 
 • zaplanować kolejność zachowań w momencie wybuchu pożaru czy wystąpienia podobnego zagrożenia. 

Пов'язані статті:

ЗАПИСИ: +48 22 208 38 38