KURSO – Mokymo centras

Rizikos analizė pagal HAZOP ir kitas metodikas

Veiklos, nukreiptos į neigiamo rizikos poveikio mažinimą, imantis atitinkamų veiksmų, nustatomos remiantis rizikos analize. Jis daugiausia naudojamas darbuotojų sveikatos ir saugos kontekste – rengiant saugos valdymo sistemas ir saugos politiką.

Rizikos analizė leidžia nustatyti, įvertinti ir kontroliuoti rizikos lygį tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai.

Rizikos analizės metodikos

Analizuojant riziką, naudojamos įvairios metodikos – populiariausia iš jų yra HAZOP (Hazard and Operability Studies), arba grėsmių ir operatyvinių galimybių analizė.

Šios metodikos parenkamos atsižvelgiant į tai, kas yra tiriamas subjektas ir su kokia veikla jis susijęs.

HAZOP analizė

HAZOP (Hazard and Operability Studies) metodikoje naudojamas standartas PN-IEC 61882. Jis daugiausia naudojamas projektuojant naujus įrenginius, procesus ir įrenginius bei juos modernizuojant.

Šia analize siekiama apsvarstyti ryšius tarp atskirų nagrinėjamos teritorijos elementų ir nustatyti, ar nėra nukrypimų nuo projektavimo prielaidų saugos požiūriu. Tada nustatomos priežastys ir su nukrypimais susijusi rizika.

Kiti rizikos analizės metodai:

  • LPS – gedimų medžio analizė
  • QRA – kiekybinis rizikos vertinimas
  • PHA – pradinė pavojaus analizė
  • LOPA – saugumo sluoksnių analizė
  • FMEA – galimų klaidų tipų ir poveikio analizė
  • ETA – įvykių medžio analizė

Rizikos analizę atlieka žmonės, turintys atitinkamą išsilavinimą šioje srityje.

Susiję straipsniai:

ĮRAŠAI: +48 22 208 38 38