REGISTRÁCIA NA TRÉNING: +48 22 208 38 38

KURSO je školiace stredisko, v ktorom sa špecializujeme na poskytovanie odborných kurzov na prípravu na skúšky na získanie vodičského oprávnenia: UDT a ďalšie. Od ostatných vzdelávacích spoločností sa odlišujeme zameraním na praktické aspekty výučby: je pre nás dôležité nielen odovzdať účastníkom vzdelávania vedomosti potrebné na získanie oprávnení, ale aj pripraviť ich na prácu v ich profesii. V našich hodinách sa spája výučba teoretických otázok: aktuálna legislatíva, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konštrukcia zariadení s praktickými cvičeniami. Vďaka prístupu k najnovším poznatkom a vlastnému vybaveniu sme schopní poskytovať najvyššiu kvalitu výučby na všetkých úrovniach.

Výhody, ktoré vám naše kurzy poskytnú:

Aký druh školenia vedieme?

Ponuka centra KURSO pokrýva širokú škálu odborných školení. Väčšina z nich je ukončená štátnou skúškou.

Zabezpečujeme solídnu prípravu na štátnu skúšku pred komisiou Úradu technickej inšpekcie. Organizujeme kurzy pre:

Mobilné plošiny a výťahy

Pri výbere práce v zahraničí ako operátor výťahu (výložný zdvihák, nožnicový zdvihák) sa oplatí postarať sa o príslušný certifikát

Poskytujeme komplexné znalosti o prevádzke plošín a zdvíhacích pracovných plošín, nožníc a všetkých ostatných. Okrem základných vedomostí poskytujeme aj praktické informácie, ktoré sa vám budú hodiť pri práci so zariadeniami ako sú:

 • letecké plošiny,
 • nožnicové zdviháky,
 • stacionárne plošiny,
 • závesné plošiny,
 • stožiarové plošiny,
 • a ďalšie.

Čítaj viac "

Žeriavy

Nazývané aj žeriavy, tieto zariadenia vídame najmä na staveniskách, no majú oveľa širšie uplatnenie, o ktorom sa môžete dozvedieť počas nášho kurzu. V našom centre sa naučíte praktické aspekty obsluhy žeriavov:

 • HDS,
 • samohybný,
 • veža,
 • koľajnice.

Čítaj viac "

Hákový signalizátor

Práca na príprave nákladov na prepravu má veľký význam z hľadiska bezpečnosti všetkých ľudí na pracovisku. Preto v našom centre získate praktické vedomosti, ktoré sú pri práci háka a oznamovateľa také dôležité.
Čítaj viac "

Žeriavy

V rámci našich služieb máme aj kurzy pre operátorov mostových žeriavov a iných žeriavov. Prenášame poznatky so zameraním najmä na informácie, ktoré majú významný vplyv pri práci.
Čítaj viac "

Výťahy - výťahy

Vykonávame kurzy pre zamestnancov, ktorí majú kontakt so žeriavmi, hlavne stavebnými, známymi aj ako výťahy alebo výťahy. Poskytujeme praktické zručnosti, ktoré vám umožnia pracovať s oboma výťahmi:

 • tovar,
 • tovar a cestujúci,
 • NEMOCNICA.

Čítaj viac "

Vysokozdvižné vozíky

V našej ponuke nemôže chýbať jedno z najobľúbenejších zariadení, ktoré sa v skladoch vyskytuje. V našich kurzoch vám odovzdáme vedomosti a zručnosti, ktoré z vás urobia experta na obsluhu vysokozdvižných vozíkov:

 • nákladné vozidlá s dosahom,
 • zdvíhacie vozíky,
 • vozíky zdvíhajúce obsluhu a náklad,
 • vozíky s variabilným dosahom,
 • vysokozdvižné vozíky.

Čítaj viac "

Teleskopické nakladače

V našom centre získate komplexné vedomosti a predovšetkým zručnosti, ktoré vám umožnia stať sa operátorom teleskopického nakladača. Garantujeme odbornú prípravu na skúšku UDT a najvyššiu úroveň odovzdaných vedomostí.
Čítaj viac "

Zváračské preukazy

Pripravíme Vás na skúšku UDT, vďaka ktorej získate kvalifikáciu, ktorá Vám umožní pracovať ako zvárač. Okrem zvárania sú súčasťou programu aj triedy spájkovania a zvárania. Naša ponuka zahŕňa aj doplnkové školenia pre zváračov optických vlákien.
Čítaj viac "

Kurzy pre kvalifikácie G1, G2, G3

Vykonávame školenia pre ľudí, ktorí chcú získať kvalifikáciu v oblasti energetiky, kúrenárstva alebo plynárenstva vykonaním skúšky pred komisiou Zväzu poľských energetikov alebo inou inštitúciou akreditovanou Energetickým regulačným úradom.

Naša ponuka zahŕňa tri typy školení

 • G1: kategória vrátane zariadení, inštalácií a energetických sietí, ktoré vyrábajú, spracúvajú a spotrebúvajú elektrinu, vrátane:
  • Pouličné svetlá,
  • trakčné siete,
  • generátorové súpravy,
  • zariadenie na elektrolýzu,
  • elektrochemické zariadenia,
  • elektrotepelné zariadenia.
 • G2: kategória vrátane zariadení na výrobu, spracovanie, prenos a spotrebu tepla a iných energetických zariadení vrátane:
  • parné a vodné kotly na všetky druhy paliva,
  • tepelné siete a inštalácie,
  • vodné a parné turbíny,
  • kompresory s výkonom nad 20 kW,
  • zariadenia na príjem horúcej vody a pary,
  • klimatizačné, chladiace a ventilačné zariadenia,
  • ventilátory, čerpadlá, dúchadlá a sacie hlavy,
  • priemyselné pece.
 • G3: kategória vrátane zariadení, inštalácií a plynárenských sietí, ktoré vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú a spotrebúvajú plynné palivá, vrátane:
  • plynové siete,
  • plynové zariadenia a inštalácie,
  • plynové turbíny,
  • zariadenia na výrobu a skladovanie plynných palív,
  • generátory plynu,
  • prijímače plynového paliva,
  • iné plynové spotrebiče.

Čítaj viac "

 

Bezpečnostné školenie

V rámci ponuky pre firmy robíme školenia pre zamestnancov vyžadované zákonom. Organizujeme úvodné a periodické školenia BOZP a protipožiarne školenia prispôsobené potrebám a špecifikám činností našich klientov.

Čítaj viac "

Tréning podľa metódy HAZOP

Ponuka školení je určená ľuďom, ktorí chcú získať poznatky o hrozbách v technologických procesoch na báze metódy HAZOP. Školenia v oblasti hodnotenia nebezpečenstva výbuchu, nebezpečenstva výbuchu a analýzy rizika na základe HAZOP sú vhodné pre vedúcich pracovníkov, manažérov a ľudí zodpovedných za BOZP.

Čítaj viac "

Výškový tréning

V rámci výškového výcviku v stredisku KURSO sa študenti môžu pripraviť na získanie dvoch druhov kvalifikácií: stavebnej a priemyselnej. Priemyselné horolezectvo je určené najmä na práce súvisiace s:

 • údržba stožiarov priemyselných liniek,
 • údržba antén,
 • montáž reklám,
 • odlesňovanie,
 • umývanie okien vo výškach,
 • oprava fasád budov.

Pre zamestnancov pracujúcich s lešeniami, rebríkmi, podestami, strechami a inými plošinami sú pripravené povolenia na vstup do stavby.

Výškový tréning horolezectvo a priemyselné aktivity zahŕňajú teoretické a praktické hodiny.

Čítaj viac "

Služby súvisiace so zdravím a bezpečnosťou pre firmy

Okrem školiacej činnosti sa zaoberáme aj konzultáciami, kontrolami, prípravou dokumentácie týkajúcej sa BOZP. Naša ponuka pre firmy zahŕňa:

 • Vypracovanie potrebných pokynov BOZP a PO pre zamestnancov
 • Kontroly dodržiavania pravidiel BOZP a požiarnej ochrany
 • Príprava dokumentácie o nehode
 • Hodnotenie pracovného rizika
 • Poradenstvo v oblasti BOZP a požiarnej ochrany

Prírubové spoje

Využite našu ponuku školenia o montáži prírubových spojov. Na našom kurze sa naučíte, ako správne vykonávať spoje v súlade s normou PN EN 1591-4. Zameriavame sa na odovzdanie čo najviac praktických vedomostí.
Čítaj viac "


V ktorých mestách organizujeme školenia?

Sídlo školiaceho strediska KURSO sa nachádza vo Varšave, ale pobočky máme aj v iných veľkých mestách. Na požiadanie firiem organizujeme aj uzavreté školenia pre zamestnancov. V prípade tohto typu školenia cestujeme na miesto, ktoré si klient vyberie po celom Poľsku.


Predaj vysokozdvižných vozíkov, mobilných plošín

Medzi naše služby patrí aj nákup vysokozdvižných vozíkov, košíkových plošín a nožnicových zdvíhačov, teleskopických nakladačov a HDS žeriavov. Máme širokú škálu zariadení najpopulárnejších a najspoľahlivejších značiek na svete, vrátane:

 • Linde,
 • JLG,
 • napriek tomu
 • Toyota,
 • Jungheinrich.
 • Haulotte,
 • džin,
 • Manitou.

Servis UDT zariadení

Ako viete, vysokozdvižné vozíky, mobilné plošiny a mostové žeriavy sú počas vykonávaných prác intenzívne využívané, a preto sú náchylné na poruchu. Naša spoločnosť ponúka komplexné opravárenské a údržbárske služby pre mobilné plošiny, vysokozdvižné vozíky, mostové žeriavy, HDS žeriavy a teleskopické nakladače za atraktívne ceny. Opravujeme zariadenia značiek ako:

 • Manitou,
 • napriek tomu
 • Toyota,
 • Jungheinrich,
 • Linde,
 • JLG,
 • Haulotte,
 • Džin.
ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38