Často kladené otázky

Informácie pre individuálnych a firemných klientov, skúšky a licencie

Aké témy školení ponúka centrum?

Špecializujeme sa na organizovanie špecializovaných školení, ktoré vám umožnia získať novú odbornú kvalifikáciu. Patria sem školenia na prípravu na skúšky UDT, TDT a iné skúšky, odborné kurzy zvárania, montáže, rezania, spájkovania alebo elektrotechniky a energetiky.
Odporúčame vám zoznámiť sa s celým radom kurzov na našej webovej stránke.

Pre koho je školenie určené?

Naša ponuka školení je určená všetkým záujemcom o získanie kvalifikácií, ktoré sú na trhu práce zamestnávateľmi hojne vyhľadávané. Kurzy môžu absolvovať ľudia bez praxe, ako aj tí, ktorí už v odvetví pracujú, no ešte nemajú kvalifikáciu na prácu na samostatnej pozícii. Požadujeme od účastníkov minimálne základné vzdelanie, vek 18 rokov a žiadne zdravotné kontraindikácie.
Kandidáti na konzervátorov, ktorí sa zúčastňujú kurzov, by mali mať okrem toho základné znalosti a zručnosti týkajúce sa nasledujúcich otázok:

  • Elektrotechnika - schopnosť čítať elektrické schémy
  • Mechanika - veda o materiáloch: tolerancia lícovania, typy rozoberateľných a nerozoberateľných spojení
  • Inštalatérstvo - schopnosť čítať schémy
  • Schopnosť čítať kinematické schémy

V prípade problémov si môžete doplniť vedomosti na iných kurzoch organizovaných v Centre, napríklad školeniami prvej skupiny v oblasti dozoru a obsluhy energetických zariadení.

Aké kvalifikácie môžete získať po kurze?

Väčšina našich kurzov končí skúškou externou jednotkou. Zložením skúšky môžete získať oprávnenie na obsluhu alebo údržbu zariadení podliehajúcich technickému dozoru (podvesné žeriavy, žeriavy, mobilné plošiny a iné), ako aj energetickej či elektrotechnickej kvalifikácii.

Aká je náročnosť externých školení a skúšok? Je potrebné sa počas školenia naučiť veľa vedomostí?

Či je tréning náročný, je vecou individuálneho posúdenia. Skúsenosti našich študentov však ukazujú, že to nie je jednoduché a množstvo vedomostí, ktoré sa treba naučiť, je pomerne veľké a vyžaduje si zopakovanie pred skúškou. Rozsah otázok riešených počas výcviku je dohodnutý s jednotkami, ktoré vykonávajú externé skúšky. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že znalosti, ktoré poskytujeme, sú úplné a aktuálne v súlade s často sa meniacimi predpismi a normami.

Čo centrum poskytuje účastníkom v rámci kurzu?

Každý účastník má garantovanú účasť na teoretickej a praktickej časti kurzu v počte hodín uvedenom pri registrácii. V praktickej časti zabezpečujeme cvičenia na manévrovacom dvore s využitím vybraných zariadení, ako aj potrebného BOZP. Na záver vystavíme účastníkom zjednodušený dodatok o absolvovaní školenia, na požiadanie vieme vystaviť aj potvrdenie vo forme preukazu s fotografiou (doplatok). V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj a sušienky) počas prestávok na kávu.
Všetkým účastníkom poskytujeme prístup k našej školiacej platforme. Obsahuje materiály užitočné pri štúdiu na skúšky: školiace skriptá, inštruktážne videá, ako aj bohatú databázu testovacích otázok. Platformu je možné použiť aj na dištančné vzdelávanie – uverejňujú sa tam webináre, ktoré nahrádzajú vyučovanie v triede.

Čo sú teoretické triedy?

Teoretické hodiny prebiehajú formou prednášky, interne alebo online (živý webinár). Bez ohľadu na miesto konania sa inštruktor snaží účastníkov aktivizovať: kladie im otázky, nabáda ich k hľadaniu odpovedí, uvádza príklady, overuje vedomosti pomocou testov. Rozsah teoretickej problematiky zodpovedá požiadavkám skúšky.

Aké sú praktické hodiny?

Počas praktických hodín majú účastníci možnosť precvičiť si zručnosti obsluhy a údržby vybraných zariadení. Učia sa tiež, ako si vybrať správne zariadenie a pripraviť sa na prácu. Inštruktor učí, ako bezpečne postupovať v prípade poruchy zariadenia alebo nehody. Všetky tieto zručnosti môžu byť užitočné pri praktickej skúške, pri pohovore so skúšajúcim. Učiteľ hodnotí účastníkov na osobitnom hodnotiacom hárku. Správnu skúšku budete môcť absolvovať iba vtedy, ak získate správny počet bodov.
Na vedenie hodín slúžia pracovné zariadenia, na ktorých si v praxi precvičíte potrebné zručnosti. Lektori vynakladajú maximálne úsilie, aby účastníci mali možnosť spoznať typy zariadení, ktoré sú pre danú skupinu reprezentatívne, napríklad plošiny typu A a B, pomalobežné a samohybné, výložníkové a nožnicové zdvíhacie plošiny. Pre kurzy v odbore obsluha žeriavov sú to portálové žeriavy. Pre kurzy pre vysokozdvižné vozíky a teleskopické nakladače - vysokozdvižné vozíky s protizávažím, variabilný dosah, zdvíhacia obsluha (JCB, Jungheinrich, Toyota, Linde). Zariadenia sú dostupné počas školení v Krakove, Katoviciach a Varšave (Ursus), v školiacich halách centra.

Kedy sa kurzy konajú?

Termíny otvorených hodín priebežne zverejňujeme na stránke platformedukacji.pl. Odporúčame vám skontrolovať, aké termíny sú momentálne dostupné.
Väčšina otvorených školení sa organizuje každý týždeň alebo každé dva týždne. Niektoré školenia môžu začať raz za mesiac.
Výučba je organizovaná v rôzne dni v týždni, vrátane víkendov a popoludní, aby sa ich mohli zúčastniť zamestnanci na plný úväzok.

Kde sa kurzy konajú?

Centrála Centra sa nachádza vo Varšave, pobočky máme aj vo viacerých veľkých mestách po celom Poľsku. Triedy sa konajú na rôznych miestach. Ak máte záujem zúčastniť sa v danom meste, skontrolujte si termíny, prípadne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Koľko kurz stojí?

Presnú cenu vieme poskytnúť klientovi, ktorý nás bude kontaktovať a poskytne potrebné informácie o jeho odborných skúsenostiach a kvalifikácii. Po úvodnom pohovore vieme navrhnúť termín v príslušnej skupine a poskytnúť cenu.
Ceny daného školenia sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa klient prihlási v dostatočnom predstihu alebo tesne pred začiatkom školenia a či je v skupine ešte veľký počet miest.

Ako sa môžem prihlásiť?

Záujemcovia sú pozvaní na kontaktuj nás poštou alebo telefonicky. Následne vám poskytneme ďalšie informácie o tom, ako sa prihlásiť na kurz. Registrácia je možná aj cez webovú stránku platformedukacji.pl.

Môžem na školenie prihlásiť aj ďalších ľudí?

Áno, registračný systém používaný v Centre umožňuje registráciu ďalších osôb – zamestnancov alebo kolegov. Sú uložené v systéme ako podriadení zapisovateľovi (entite), voliteľne - ako samostatné entity.

Ako môžem zaplatiť?

Ponúkame platby pomocou systému mbank PayNow, ako napríklad Przelewy24 alebo BLIK, s presmerovaním do príslušnej banky. Platba prebieha na základe odkazu, ktorý posielame zákazníkom po registrácii.

Môžem sa zúčastniť kurzu na diaľku?

Áno, teoretickú časť kurzu je možné ukončiť účasťou na webinároch – prednáškach naživo cez internet. Sú dostupné na našej vzdelávacej platforme a ľudia, ktorí si zvolia túto formu vzdelávania, dostanú odkazy s prístupom cez e-mail a SMS.
Online školenia sa môžete zúčastniť cez počítač, notebook, tablet alebo telefón. V prípade počítačov a notebookov sa odporúča, aby nemali viac ako 6 alebo 7 rokov a mali nainštalovaný operačný systém Windows alebo Macintosh.
Prihlasovanie do platformy prebieha cez webový prehliadač (napríklad Firefox, Chrome a iné). Nie je teda potrebné inštalovať žiadny ďalší softvér.

Ako zorganizovať školenie pre firmu?

Organizujeme uzavreté školenia, na ktorých sa zúčastňujú len zamestnanci spoločnosti. Ak máte záujem o takéto školenie, kontaktujte nás priamo. Potom určíme vaše školiace potreby a organizačné detaily a poskytneme vám cenovú ponuku.

Koľko stojí školenie?

Cena školenia sa určuje individuálne. Závisí to okrem iného od počtu zamestnancov, ktorí sa zúčastnia, čo je predmetom školenia a aký rozsah problematiky bude pokrývať. Zamestnávateľom, ktorí sa rozhodnú školiť svojich zamestnancov, sa ponúkajú zvýhodnené sadzby v porovnaní s tými, ktoré sa vzťahujú na otvorené školenia.

Ako zaplatím za školenie?

Platba sa uskutočňuje v súlade s platobnou politikou centra na základe proformy vystavenej centrom. Umožňujeme možnosť odkladu platby – to si vyžaduje osobitné dojednania medzi klientom a centrom (možno bude potrebné podpísať príslušnú zmluvu).

V akých termínoch sa konajú uzavreté školenia?

Termíny školení pre firmy sú dohodnuté priamo so zamestnávateľom. V tejto veci sme flexibilní a vieme sa prispôsobiť potrebám klienta.

Môže sa školenie uskutočniť v mieste, ktoré si klient vyberie?

Môže sa školenie uskutočniť v mieste, ktoré si klient vyberie? Áno, naši inštruktori môžu ísť na miesto určené klientom. Ak je školenie organizované u klienta, je zodpovedný za zabezpečenie vhodných podmienok: výučbové a technické zázemie. Mal by tiež zabezpečiť vhodné bezpečnostné podmienky a zabezpečiť účinné pracovné vybavenie, ktoré má dôležité kontroly: konzervátora a pravidelnú technickú kontrolu.

Je dĺžka školenia prispôsobená potrebám zamestnancov?

Pri prvom kontakte s klientom ho žiadame o poskytnutie informácií o zamestnancoch, ktorí budú zaškolení. Na základe informácií o skúsenostiach, pozícii, kvalifikácii vieme určiť, či zamestnanci potrebujú zaškolenie na plný úväzok, od začiatku, alebo kratšie, pre pokročilejších. Trvanie môže byť veľmi odlišné - od 10 do niekoľkých desiatok hodín.

Budú učebné osnovy prispôsobené potrebám zamestnancov?

Áno, učebný plán vzniká na základe rozhovoru s klientom o jeho zamestnancoch. Ak sú ľudia vyškolení, napríklad ako asistenti operátora, učebné osnovy môžu pokrývať len niektoré témy. Pre tých, ktorí sú na iných pozíciách alebo boli nedávno zamestnaní, bude program pokrývať všetky témy potrebné na skúšku.

Je poplatok za skúšku zahrnutý v cene školenia?

Áno, ak ide o školenie, ktoré končí skúškou, cena skúšky je zahrnutá v cene.

Končia všetky školenia skúškou?

Väčšina školení organizovaných centrom končí skúškou, ale nie všetky. Sú témy, pri ktorých sa skúška neplánuje. Takéto informácie nájdete na stránkach s popismi tréningov.

Kto robí skúšku?

Skúšajúcimi sú autorizované osoby z organizácií ako Úrad technickej kontroly, Dopravná technická inšpekcia a Zväz poľských elektrotechnikov.

Kedy sa koná skúška?

Termíny skúšok určuje skúšajúca jednotka. Tieto termíny priebežne kontrolujeme, aby sme z nich naplánovali harmonogram otvorených školení. Rovnako postupujeme aj pri organizovaní školení pre firmy. Vďaka tomu môžeme našim študentom poskytnúť čo najkratšiu čakaciu dobu.

Ako sa preverujú vedomosti účastníkov školenia pred skúškou?

Testy sa zvyčajne vykonávajú pred začiatkom školenia, aby sa zistila úroveň vedomostí účastníkov. Inštruktori tiež kontrolujú pokrok účastníkov počas teoretických a praktických hodín. Iba pozitívne výsledky týchto testov umožňujú vykonať externé vyšetrenie.
Bez ohľadu na to sa naši študenti môžu pripraviť na nové kvalifikácie pomocou materiálov zverejnených na školiacej platforme.

Aká je forma externých skúšok?

Skúšky zvyčajne pozostávajú z dvoch častí – teoretickej (vedomostný test) a praktickej (s využitím prístrojov).

Sú povolenia dostatočné na to, aby ste mohli začať pracovať?

Oprávnenia vydané UDT alebo inými organizáciami sú dokumentom, ktorý vám umožňuje pracovať s konkrétnym zariadením. Platia na určité obdobie, zvyčajne 5 alebo 10 rokov. Kvalifikácia UDT a iné sú zamestnávateľmi vyžadované pre prácu na určitej pozícii. Platia v Poľsku, ale môžu byť uznávané aj v zahraničí, v závislosti od predpisov danej krajiny.

Môže orgán poskytujúci pomoc rozhodnúť o ich odňatí alebo pozastavení?

Áno, môže sa stať, keď sa zistí, že osoba, ktorá má tieto práva, porušuje ustanovenia alebo pravidlá bezpečnosti práce.

Platia poľské kvalifikačné certifikáty aj v zahraničí?

To, či budú oprávnenia vydané poľskými inštitúciami platné aj v zahraničí, závisí od predpisov platných v danej krajine. Poľské doklady môžu, ale nemusia byť uznané v krajinách, kde je systém regulácie profesie podobný. Krajiny Európskej únie podpísali smernicu o vzájomnom uznávaní svojich kvalifikácií. Tiež Nórsko alebo Švajčiarsko, poľské oprávnenia môžu byť uznané a vymenené za oprávnenia vydané týmito krajinami. Bohužiaľ, v niektorých krajinách kvalifikácia UDT alebo iné nie sú všeobecne uznávanými dokumentmi a ani po preklade nie sú uznávané. Pri výbere práce v takejto krajine sa oplatí mať certifikát v angličtine vydaný jednotkou UDT - CERT. Stredisko môže tiež vydať osvedčenie o absolvovaní školenia v súlade s medzinárodnými štandardmi. Oba dokumenty sú uznávané po celom svete. Ich uvoľnenie zahŕňa ďalší poplatok.

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38