KURSO - Mācību centrs

Sprādzienbīstamības novērtējums un tā pielietojums

Noteiktās darba vidēs pastāv sprādziena risks. Tas galvenokārt saistīts ar darba vietas īpašībām, tajā izmantotajām vielām, maisījumiem un ierīcēm.

Lai notiktu sprādziens, ir jāievēro divi nosacījumi - sprādzienbīstamas vides klātbūtne un aizdegšanās avota, piemēram, dzirksteles, karstā gaisa, liesmas, elektrostatiskā izlāde, parādīšanās.

Kad tiek veikts sprādziena riska novērtējums?

Pienākumu veikt sprādzienbīstamības novērtējumu (ORW) nosaka ATEX lietotāju direktīva 137 un Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jūlija noteikumi par minimālajām prasībām arodveselībai un drošībai saistībā ar sprādzienbīstamas vides iespējamību darba vietā (2010. gada 30. jūlija Juridiskais Vēstnesis).

Noteikumos norādīts, ka darba devējs veic visaptverošu riska novērtējumu saistībā ar sprādzienbīstamas vides iespējamību darba vietās, analizējot:

  • sprādzienbīstamas vides klātbūtnes varbūtība un ilgums
  • aizdegšanās avotu klātbūtnes un aktivizēšanās varbūtība, tostarp elektrostatiskās izlādes
  • izmantotie augi, izmantotās vielas un maisījumi
  • notiekošie procesi un to mijiedarbība
  • sprādziena paredzamo seku lielums

Riska novērtējums ietver arī tās darba vietas, kuras ir vai var būt savienotas caur atverēm ar citām vietām, kur var rasties sprādzienbīstama vide.

Tāds dokuments kā sprādziena riska novērtējums ļauj samazināt sprādziena risku tajās darba vietās, kur var rasties sprādziena risks.

Saistītie raksti:

IERAKSTI: +48 22 208 38 38