КУРСО - Навчальний центр

Publikacje

Учасники тренінгу

Навчання з охорони праці - періодичне та початкове

Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedna z najważniejszych rzeczy w każdym miejscu pracy. Zasady te przekazuje się podczas dwóch rodzajów szkoleń pracowniczych. Wyróżniamy: 

Учасники тренінгу
 • szkolenia wstępne, 
 • szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Nieodbycie szkolenia grozi konsekwencjami finansowymi. Навчання takie dotyczy ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i nosi nazwę instruktażu ogólnego BHP. Nawet do 30 tysięcy złotych może zapłacić pracodawca, który pozwoli na pracę pracownikowi bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu BHP. Warto dodać, że nieznajomość tych przepisów w miejscu pracy grozi spowodowaniem poważnego wypadku, a to z kolei może podlegać konsekwencjom prawnym. Szkolenia okresowe natomiast są obowiązkowe do odbycia raz na określony czas, który musi być przestrzegany. Organizuje się je w celu zaktualizowania wiedzy na temat BHP zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Takiemu szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy z wyjątkiem osób zatrudnionych w administracji i różnego rodzaju biurach. Częstotliwość odbywania szkoleń BHP zależy od: 

 • тип посади, на якій ви працюєте, 
 • умови на ньому. 

Що таке послуги з охорони праці 

Служби охорони праці – це не що інше, як люди, які досконало знають правила охорони праці, які мають післядипломну або вищу освіту в галузі охорони праці. Функції, які можна виконувати, будучи учасником такої служби: 

 • Головний спеціаліст з охорони праці, 
 • Старший спеціаліст з охорони праці, 
 • спеціаліст з охорони праці, 
 • Старший інспектор з охорони праці, 
 • Інспектор з охорони праці. 

Wciąż potrzeba na rynku nowych specjalistów do spraw BHP, którzy potrafią stworzyć bezpieczne środowisko w miejscu pracy, które usprawni działanie całej firmy i pozwoli uniknąć niechcianych szkód czy wypadków. Takie osoby są bardzo ważne dla każdego pracodawcy, ponieważ zapewniają zdrowe funkcjonowanie kadry pracowniczej. Potrzebują oni również odpowiednich szkoleń okresowych. Bezpieczna i zdrowo działająca firma przyciąga inwestorów, klientów oraz nowych pracowników, warto więc zadbać o odpowiednio wykwalifikowaną służbę BHP. 

Періодичне навчання працівників охорони праці 

By zapewnić jak najbardziej aktualną i świeżą wiedzę na temat aspektów bezpieczeństwa w miejscu pracy służba BHP musi przechodzić co jakiś czas szkolenie okresowe. Raz na 5 lat powinno się przeszkolić pracowników zajmujących się BHP na kurs w celu odświeżenia wiedzy oraz wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu takiego szkolenia. Zagadnienia z jakich składa się takie szkolenie są różne, ale zazwyczaj są to kwestie takie jak: 

 • Причини аварії, 
 • Аналіз події, що відбулася, 
 • Заняття з надання першої допомоги та протипожежного захисту, 
 • Навчання оцінювати ризики та загрози на робочому місці, 
 • Ознайомлення з різними методиками навчання з охорони праці, 
 • Оптимізація умов праці, усунення всіх загроз, 
 • Przystąpienie do testu. 
Викладач курсу

Szkolenie okresowe dla służb BHP pomaga zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy oraz zmniejsza szanse na wystąpienie nieszczęśliwych zdarzeń. Aktualizowanie wiedzy na temat BHP jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jako że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, posiadanie odpowiednio przeszkolonego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. 

Пов'язані статті:

ЗАПИСИ: +48 22 208 38 38