KURSO - Mācību centrs

Publikacje

Pacēlāji un vinčas - UDT uzraudzība

Visas iekārtas ir pakļautas bojājumiem un nodilumam, tāpēc, lai pagarinātu pacēlāju un vinču kalpošanas laiku, ir svarīgi tās regulāri kopt.

Kas ir vinča?

Vinča ļauj pārvietot objektus horizontāli un vertikāli. To var izmantot arī virvju vai stiepļu vilkšanai. Vinčas cita starpā tiek izmantotas būvniecības, enerģētikas, dzelzceļa un autobūves nozarēs.

Kas ir pacēlājs?

Atšķirībā no vinčām pacēlāji ļauj kravas transportēt tikai vertikālā virzienā, izmantojot ķēdi vai virvi. Pacēlājus galvenokārt izmanto būvniecības nozarē.

 

Pacēlāju, vinču apkope un serviss

Pacēlāju un vinču tehnisko apkopi reglamentē Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju ministra 2018. gada 30. oktobra rīkojums par materiālkraušanas iekārtu ekspluatācijas, remonta un modernizācijas tehniskās uzraudzības nosacījumiem.

Ir gadījumi, kad pacēlāja vai vinčas ekspluatācijas un tehniskās apkopes instrukcijās ir detalizēti norādīts, kādi apkopes darbi jāveic ar iekārtu. Tajā ir noteikti arī atsevišķi no iepriekš minētās regulas termiņi to izpildei.

Iekārtu pārbaudes un tehniskās apkopes uzskaite

Katra veiktā pārbaude vai apkope jāreģistrē iekārtas apkopes žurnālā. Šāds žurnāls ir jāglabā tā lietotājam. Katram aprīkojumam var būt savs atsevišķs tehniskās apkopes žurnāls.

Turklāt pēc katras pārbaudes tiek sastādīts protokols. Tas cita starpā ietver:

 • Pārskatīšanas ilgums
 • Pārskatu veicošo darbinieku skaits
 • Pārskatīšanas rezultāts
 • Piezīmes par iekārtas stāvokli
 • Ieteikumi papildu darbam

Kas tiek darīts tehniskās apkopes laikā

Iekārtas apkopes laikā min:

 • Bremžu sistēmu tehniskais stāvoklis
 • Drošības komponentu darbība
 • Skriešanas trase
 • Ugunsdrošības instalācija

Veikts arī min:

 • Skrūvju pievilkšana
 • Bremžu regulēšana
 • Eļļošana

Ja pārbaudes laikā tiek konstatētas novirzes, kas var būt par iemeslu iekārtas izslēgšanai no ekspluatācijas, mēs nekavējoties par to jāinformē.

Tehniskās inspekcijas iestādes uzraudzība

pacēlāju un vinču remontsPacēlājus un vinčas klasificē kā pārvietošanas iekārtas. Tāpēc tās uzrauga Tehniskās inspekcijas iestāde. Detalizētus uzraudzības nosacījumus reglamentē atsevišķi noteikumi un regulas. Saskaņā ar tiem vienkāršotā tehniskā uzraudzība attiecas uz pārvietošanas iekārtām ar maksimālo kravnesību līdz 250 kg. Tas neattiecas uz aprīkojumu, ko izmanto cilvēku pārvadāšanai. Vienkāršota uzraudzība attiecas arī uz pacēlājiem un vinčām, kam ir manuāla piedziņa visiem mehānismiem un kuru celtspēja nepārsniedz 2000 kg. Par iepriekš minēto aprīkojumu nav jāziņo OTI. Tomēr ir vērts atcerēties, ka ir jānodrošina to pienācīga apkope, pieņemot darbā cilvēkus ar atbilstošu kvalifikāciju.

Neplānoti apkopes darbi

Ņemot vērā vecākas iekārtas, to tehniskās apkopes darbībām būtu jāsekmē bojājumu vai defektu samazināšana. Jaunāka aprīkojuma apkopei būtu jākalpo, lai uzturētu aprīkojumu darba kārtībā un pagarinātu tā kalpošanas laiku. Tehniskā apkope ir labs veids, kā līdz minimumam samazināt defektu vai bojājumu risku.

Avārijas vai bojājuma rašanos nosaka dažādi faktori. Tiem nav obligāti jābūt saistītiem ar iekārtas tehnisko stāvokli. Tie ietver

 • Aprīkojuma vecums
 • Sastāvdaļu vecums
 • Operatora kvalitāte
 • Īpaši darba apstākļi
 • Līdzās esošo iekārtu stāvoklis

Saistītie raksti:

IERAKSTI: +48 22 208 38 38