Publikacje

Veselības un drošības apmācība cilvēkiem, kas veic bīstamus darbus

Uzsākot darbu jaunā vietā, darbiniekam jāvirzās tālāk DDVA apmācība (arodveselība un drošība). Tas ir ļoti svarīgi apmācību, īpaši uzņēmumos, kur tiek veikti bīstami darbi. Atkarībā no profesijas šādas apmācības priekšmets var atšķirties. Informāciju par to, kas ir nepieciešams, lai izietu veselības un drošības apmācību un kāda veida apmācības, ir atrodama šajā rakstā.

 

Kam ir jāiziet veselības un drošības apmācība?

Ikvienam darbiniekam neatkarīgi no veiktā darba veida ir jāapgūst darba drošības un veselības aizsardzības kurss. Darba devēja pienākums ir apmācīt darbiniekus, kas nodarbināti kaut vai konkrēta darba apmācības nolūkā, kā arī mācekļus. Arī pats darba devējs ir pakļauts veselības un drošības apmācībai.

Kursu mērķis un programma

Arodveselības un drošības apmācība cilvēkiem, kas veic bīstamus darbus, ir vērsta uz to, lai iepazīstinātu darbiniekus ar riskiem, kas saistīti ar viņu darbu, kā arī ar juridiskajām un organizatoriskajām prasībām. Būtisks aspekts ir apdraudējuma novērtēšanas prasmes un prasmes izmantot aprīkojumu un aizsardzības līdzekļus, kā arī citus. Apmācību laikā tiek apspriesti autentiski notikumi, kas notikuši noteikta veida darbu izpildes laikā. Tāpat liels uzsvars tiek likts uz jautājumu par pirmās palīdzības sniegšanu ievainotajiem.

 

Apmācību veidi un to formas

Starp veselības un drošības apmācībām var atšķirt sākotnējo un periodisko apmācību.

Sākotnējā apmācība tiek veiktas vispārējās instruktāžas un darba vietas instruktāžas veidā.

  • Kamēr vispārīga instrukcija dalībnieki uzzinās par darba aizsardzības un darba aizsardzības pamatnoteikumiem, kas noteikti Darba kodeksā, darba koplīgumos, kā arī darba noteikumos. Viņiem tiek sniegta arī atsevišķa informācija par drošības uzturēšanu noteiktā vietā, kas izriet no tās piegādes, lieluma vai tur veiktajām darbībām.
  • Gadījumā, ja apmācība darba vietā dalībnieks iepazīstas ar konkrētajā amatā sastopamajiem darba vides faktoriem un ar veikto darbu saistītajiem riskiem. Apgūst, kā aizsargāties pret apdraudējumiem un droša darba metodes konkrētajā profesijā.

Periodiska apmācība tiek veiktas, lai aktualizētu darbinieku zināšanas un prasmes darba aizsardzības jomā, kas ir derīgas konkrētajam amatam. Pirmā periodiskā apmācība vadošos amatos strādājošajiem jāveic 6 mēnešu laikā no darba uzsākšanas, bet personām darba amatos - līdz 12 mēnešiem. Vēl viens šāda veida kursi personām, kuras veic īpaši bīstamu darbu, tās jānodrošina apmācību veidā vismaz reizi gadā.

Kā mēs varam tev palīdzēt?

ODK ERGON organizē veselības un drošības apmācības katrai darba vietai.

Ja Jums nepieciešami kursi saviem darbiniekiem: veselība un drošība, ugunsdrošība, pirmā palīdzība vai citi, lūdzu sazinieties ar mums.

Saistītie raksti:

IERAKSTI: +48 22 208 38 38