Często zadawane pytania

Informacje dla klientów indywidualnych i biznesowych, egzaminy i uprawnienia

Jakie tematy szkoleń oferowane są przez Ośrodek?

Specjalizujemy się w organizacji szkoleń specjalistycznych, umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Są to szkolenia przygotowujące do egzaminów UDT, TDT i innych, kursy zawodowe z zakresu spawania, montażu, cięcia, lutowania czy z dziedziny elektryki i energetyki.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów na naszej stronie.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Ofertę szkoleniową kierujemy do wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień, które są szeroko poszukiwane na rynku pracy przez pracodawców. W kursach mogą brać osoby bez doświadczenia, a także te, które pracują już w branży, ale nie posiadają jeszcze kwalifikacji pozwalających na pracę na samodzielnym stanowisku. Od uczestników wymagamy co najmniej podstawowego wykształcenia, ukończenia 18 lat oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Kandydaci na konserwatorów biorący udział w kursach powinni dodatkowo posiadać podstawy wiedzy i umiejętności, jeśli chodzi o następujące zagadnienia:

  • Elektrotechnika – umiejętność czytania schematów elektrycznych
  • Mechanika – materiałoznawstwo: tolerancja pasowania, rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych
  • Hydraulika – umiejętność czytania schematów
  • Umiejętność czytania schematów kinematycznych

W przypadku niektórych zagadnień można uzupełnić wiedzę na innych kursach organizowanych w Ośrodku, na przykład na szkoleniu z grupy pierwszej w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Jakie uprawnienia można zdobyć po kursie?

Większość z naszych kursów kończy się egzaminem przeprowadzanym przez jednostkę zewnętrzną. Zdając egzamin, można uzyskać uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń objętych dozorem technicznym (suwnice, dźwigi, podesty ruchome i inne), uprawnienia energetyczne lub elektryczne.

Jaki jest poziom trudności szkoleń i egzaminów zewnętrznych? Czy na szkoleniach jest dużo wiedzy do przyswojenia?

To, czy szkolenie jest trudne, jest kwestią do indywidualnej oceny. Doświadczenia naszych kursantów mówią jednak, że nie należy ono do łatwych, a ilość wiedzy do przyswojenia jest dość duża i wymaga samodzielnego powtarzania przed egzaminem. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu jest uzgadniany z jednostkami, które przeprowadzają egzaminy zewnętrzne. Dokładamy wszelkich starań, by przekazywana przez nas wiedza była kompletna i aktualna, zgodna ze zmieniającymi się często przepisami i normami.

Co Ośrodek zapewnia uczestnikom w ramach kursu?

Każdy uczestnik ma zapewniony udział w części teoretycznej i praktycznej kursu w określonym podczas rejestracji wymiarze godzin. W części praktycznej zapewniamy ćwiczenia na placu manewrowym z wykorzystaniem wybranych urządzeń, a także niezbędny sprzęt BHP. Na koniec wystawiamy uczestnikom uproszczony suplement ukończenia szkolenia, na życzenie możemy wystawić również certyfikat w formie karty ze zdjęciem (dodatkowo płatny).Na podstawie odrębnych ustaleń możemy zaoferować pomoc w zakwaterowaniu czy organizacji wyżywienia dla uczestników szkolenia. W cenie zapewniony jest poczęstunek (kawa, herbata i ciastka) w czasie przerw kawowych.
Wszystkim uczestnikom przyznajemy dostęp do naszej platformy szkoleniowej. Zawiera ona materiały pomocne w nauce do egzaminów: skrypty ze szkoleń, filmy instruktażowe, a także bogatą bazę pytań testowych. Platforma może być też wykorzystywana do nauki zdalnej – publikowane są na niej webinary zastępujące zajęcia stacjonarne.

Jak wyglądają zajęcia teoretyczne?

Zajęcia teoretyczne są przeprowadzane w formie wykładu, stacjonarnie lub online (webinar na żywo). Niezależnie od miejsca prowadzenia, instruktor stara się aktywizować uczestników: zadaje im pytania, zachęcając do poszukiwania odpowiedzi, podaje przykłady, sprawdza wiedzę za pomocą testów. Zakres zagadnień teoretycznych jest zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy mają okazję przećwiczyć umiejętności obsługi lub konserwacji wybranych urządzeń. Uczą się także odpowiedniego doboru urządzenia, przygotowują się do pracy. Instruktor uczy bezpiecznego postępowania w przypadku awarii urządzenia oraz wypadku. Wszystkie te umiejętności mogą być przydatne podczas egzaminu praktycznego, w trakcie rozmowy z egzaminatorem. Prowadzący zajęcia ocenia uczestników na specjalnym arkuszu oceny. Tylko zdobycie odpowiedniej liczby punktów umożliwia podejście do właściwego egzaminu.
Do prowadzenia zajęć wykorzystuje się działające urządzenia, na których można w praktyce przećwiczyć potrzebne umiejętności. Prowadzący dokładają starań, by uczestnicy mieli okazję zapoznać się z typami urządzeń, które są reprezentatywne dla danej grupy, np. podesty typu A i B, wolnobieżne i samojezdne, wysięgnikowe i nożycowe. Dla kursów z zakresu obsługi suwnic są to suwnice bramowe. Dla kursów na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe – wózki czołowe, zmiennym wysięgiem, unoszące operatora (marki JCB, Jungheinrich, Toyota, Linde). Urządzenia są dostępne na szkoleniach prowadzonych w Krakowie, Katowicach i Warszawie (Ursus), w halach szkoleniowych Ośrodka.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Terminy zajęć otwartych publikujemy na bieżąco na stronie platformaedukacji.pl. Zachęcamy do sprawdzenia, jakie terminy są aktualnie dostępne.
Większość szkoleń otwartych organizowana jest co tydzień lub co dwa tygodnie. Niektóre szkolenia mogą rozpoczynać się raz w miesiącu.
Zajęcia organizowane są w różne dni tygodnia, także w weekendy i w godzinach popołudniowych, tak aby mogły w nich brać udział osoby pracujące na etacie.

W jakiej lokalizacji odbywają się zajęcia?

Siedziba główna Ośrodka mieści się w Warszawie, posiadamy także oddziały w kilku dużych miastach na terenie całej Polski. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w danym mieście, prosimy o sprawdzenie terminów lub kontakt telefoniczny albo mailowy.

Ile kosztuje kurs?

Dokładną cenę możemy podać klientowi, który skontaktuje się z nami i poda niezbędne informacje na temat swojego doświadczenia zawodowego i kwalifikacji. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu możemy zaproponować termin w odpowiedniej grupie i podać cenę.
Ceny dla danego szkolenia mogą być zróżnicowane w zależności od tego, czy klient zapisuje się z dużym wyprzedzeniem czasowym, czy tuż przed rozpoczęciem szkolenia, i czy w grupie pozostała jeszcze duża liczba miejsc.

W jaki sposób mogę się zapisać?

Zainteresowane osoby zapraszamy do skontaktowania się z nami przez mail lub telefon. Wówczas udzielimy dalszych informacji na temat rejestracji na kurs. Zapisy możliwe są także poprzez stronę platformaedukacji.pl.

Czy na szkolenie mogę zapisać również inne osoby?

Tak, system rejestracji używany w Ośrodku umożliwia zapisanie innych osób – pracowników czy kolegów. Zostają one zapisane w systemie jako osoby podległe osobie zapisującej (podmiotowi), opcjonalnie – jako odrębne podmioty.

W jaki sposób mogę zapłacić?

Oferujemy płatności za pomocą systemu mbanku PayNow typu Przelewy24 lub BLIK z przekierowaniem do właściwego banku. Płatność odbywa się na podstawie linku, który wysyłamy klientom po rejestracji.

Czy w kursie można wziąć udział zdalnie?

Tak, teoretyczną część kursu można zaliczyć, uczestnicząc w webinarach – wykładach prowadzonych na żywo przez internet. Są one dostępne na naszej platformie edukacyjnej, a osoby, które zdecydują się na tę formę nauki, otrzymują mailowo i SMS-owo linki z dostępem.
W szkoleniach online można uczestniczyć za pośrednictwem komputera, laptopa, tabletu lub telefonu. W przypadku komputerów i laptopów zaleca się, by miały one nie więcej niż 6 lub 7 lat i by miały zainstalowany system operacyjny Windows albo Macintosh.
Logowanie na platformę odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej (typu Firefox, Chrome i innych). Nie jest zatem konieczne instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania.

Jak zorganizować szkolenie dla firmy?

Organizujemy szkolenia zamknięte, w których udział biorą wyłącznie pracownicy firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani takim szkoleniem, zapraszamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio. Ustalimy wówczas Państwa potrzeby szkoleniowe oraz szczegóły organizacyjne i przedstawimy wycenę.

Ile kosztuje szkolenie?

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie. Zależy między innymi od tego, jaka liczba pracowników będzie brała udział, jaki jest temat szkolenia, jaki zakres zagadnień będzie poruszany. Pracodawcom, którzy decydują się na przeszkolenie pracowników, oferujemy stawki preferencyjne w stosunku do tych obowiązujących dla szkoleń otwartych.

Jak zapłacić za szkolenie?

Płatność odbywa się, zgodnie z polityką płatności Ośrodka, na podstawie proformy wystawionej przez Ośrodek. Dopuszczamy możliwość płatności odroczonej – wymaga to specjalnych ustaleń pomiędzy klientem a Ośrodkiem (może być konieczne podpisanie stosownej umowy).

W jakich terminach odbywają się szkolenia zamknięte?

Terminy szkoleń dla firm są ustalane bezpośrednio z pracodawcą. Jesteśmy w tej kwestii elastyczni i możemy dostosować się do potrzeb klienta.

Czy szkolenie może się odbyć w wybranej przez klienta lokalizacji?

Czy szkolenie może się odbyć w wybranej przez klienta lokalizacji? Tak, nasi instruktorzy mogą dojechać we wskazane przez klienta miejsce. Jeśli szkolenie jest organizowane w siedzibie firmy klienta, to on odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków: zaplecza dydaktycznego i technicznego. Powinien również zadbać o odpowiednie warunki bezpieczeństwa i udostępnić sprawny, działający sprzęt, który posiada ważne przeglądy: konserwatora i okresowe badanie techniczne.

Czy długość szkolenia jest dostosowana do potrzeb pracowników?

Przy pierwszym kontakcie z klientem prosimy go o podanie informacji na temat pracowników, którzy będą szkoleni. Na podstawie informacji o doświadczeniu, stanowisku pracy, kwalifikacjach możemy ustalić, czy pracownicy potrzebują szkolenia w pełnym wymiarze czasowym, od podstaw, czy krótszego, dla bardziej zaawansowanych. Czas trwania może być bardzo różny – od 10 do kilkudziesięciu godzin.

Czy program zajęć będzie dostosowany do potrzeb pracowników?

Tak, program zajęć jest tworzony na podstawie wywiadu z klientem na temat jego pracowników. Jeśli szkolone będą osoby, które pracują np. na stanowiskach pomocników operatorów, program zajęć może obejmować tylko niektóre zagadnienia. W przypadku osób, które pracują na innych stanowiskach lub zostały niedawno zatrudnione, program będzie obejmował wszystkie zagadnienia wymagane na egzaminie.

Czy w cenie szkolenia zawarta jest opłata egzaminacyjna?

Tak, jeśli jest to szkolenie, które kończy się egzaminem, to w cenie zawarty jest koszt egzaminu.

Czy wszystkie szkolenia kończą się egzaminem?

Większość szkoleń organizowanych przez Ośrodek kończy się egzaminem, jednak nie wszystkie. Są tematy, dla których nie planuje się przeprowadzenia egzaminu. Informację taką można znaleźć na stronach zawierających opisy szkoleń.

Kto przeprowadza egzamin?

Egzaminatorami są uprawnione osoby z takich organizacji, jak Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Kiedy odbywa się egzamin?

Terminy egzaminów są ustalane przez jednostkę egzaminującą. Na bieżąco sprawdzamy te terminy, aby pod ich kątem planować harmonogram szkoleń otwartych. Podobnie postępujemy, organizując szkolenia dla firm. Dzięki temu możemy zapewnić naszym kursantom możliwie jak najkrótszy czas oczekiwania.

Jak sprawdza się wiedzę uczestników szkoleń przed egzaminem?

Testy przeprowadza się zazwyczaj już przed rozpoczęciem szkolenia, aby ustalić poziom wiedzy uczestników. Instruktorzy sprawdzają też postępy uczestników w czasie zajęć teoretycznych i praktycznych. Tylko pozytywne wyniki tych testów pozwalają na podejście do egzaminu zewnętrznego.
Niezależnie od tego, nasi kursanci mogą sami przygotowywać się do zdobycia nowych kwalifikacji, korzystając z materiałów zamieszczanych na platformie szkoleniowej.

Jaką formę mają egzaminy zewnętrzne?

Egzaminy składają się najczęściej z dwóch części – teoretycznej (test wiedzy) oraz praktycznej (z wykorzystaniem urządzeń).

Czy uprawnienia wystarczą, by rozpocząć pracę?

Uprawnienia wystawiane przez UDT lub inne organizacje to dokument pozwalający na pracę z danym urządzeniem. Obowiązują one przez określony czas, najczęściej 5 lub 10 lat. Uprawnienia UDT i inne są wymagane przez pracodawców do pracy na danym stanowisku. Są ważne na terenie Polski, ale mogą być honorowane także za granicą, w zależności od przepisów danego kraju.

Czy jednostka przyznająca uprawnienia może zdecydować o ich cofnięciu lub wstrzymaniu?

Tak, może do tego dojść w przypadku, gdy stwierdzi się naruszanie przepisów lub zasad bezpieczeństwa pracy przez osobę, która te uprawnienia posiada.

Czy polskie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne również za granicą?

To, czy wydane przez polskie instytucje uprawnienia będą ważne za granicą, zależy od przepisów obowiązujących w danym państwie. Polskie dokumenty mogą, ale nie muszą być uznawane w tych krajach, w których system regulacji zawodu jest podobny. Kraje Unii Europejskiej podpisały dyrektywę o wzajemnym uznawaniu swoich kwalifikacji. Również Norwegii czy Szwajcarii polskie uprawnienia mogą być uznane i wymienione na wydawane przez te kraje. Niestety, w niektórych krajach uprawnienia UDT czy inne nie są powszechnie rozpoznawalnym dokumentem i, nawet po przetłumaczeniu, nie są uznawane. Wybierając się do pracy w takim kraju, warto posiadać certyfikat w języku angielskim wydawany przez jednostkę UDT – CERT. Ośrodek może również wydać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z normami międzynarodowymi. Oba dokumenty są rozpoznawane na całym świecie. Ich wydanie wiąże się z dodatkową opłatą.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38