KURSO – Mokymo centras

Publikacje

Degęs pastatas

Ochrona przeciwpożarowa – czym jest i jakie przepisy ja określają

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszkodzenia zdrowia, a nawet utraty życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny być osoby odpowiedzialne za to, by w momencie zagrożenia pożarowego zachować zimną krew i odpowiedzialnie pokierować grupą ludzi. To pozwala uniknąć ewentualnej tragedii, gdyż ogień jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. Przedstawiamy sposoby postepowania w razie zagrożenia oraz opisy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Gaśnica w użyciu

Pagrindinės taisyklės 

Kadangi didžiąją darbo laiko dalį praleidžiame pastatuose, privalome užtikrinti, kad jie atitiktų visus galiojančius priešgaisrinės saugos standartus. Pavojaus gyvybei, sveikatai, žalos turtui ar infrastruktūrai rizika turėtų būti kiek įmanoma apribota. Vadovaujantis Europos Parlamento ir ES Tarybos nuostatomis, pastatai turi būti suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui: 

 • konstrukcija išlaikė savo keliamąją galią, 
 • apriboti ugnies plitimą į gretimus pastatus, 
 • pasirūpinti profesionalių gelbėtojų saugumu, 
 • sumažinti ugnies plitimą pastato viduje, 
 • leisti gyventojams kuo efektyviau išeiti iš pastato 

Wedle prawa budowlanego, budynek musi być zbudowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego, w oparciu o fachowe wykształcenie techniczne inżynierów. Jeśli chodzi o warunki techniczne, istnieją konkretne wymagania co do umiejscowienia jakie muszą spełniać budynki. Jeden z rozdziałów prawa budowlanego poświęcony jest w całości ochronie przeciwpożarowej. Znajdują się w nim dyrektywy takie jak: 

 • atskirų gaisro zonų atskyrimas, 
 • klasifikuojant juos pagal atsparumą ugniai, 
 • sukurti atskirų pastato dalių atsparumo ugniai klases, 
 • ustalenie długości dróg służących do ewakuacji. 

Šių reglamentų atitiktį faktinei būklei tikrina atitinkamos tarnybos pastatą pradėjus naudoti. Jei nesilaikoma visų sąlygų, tai reiškia, kad pastatas nėra tinkamai apsaugotas ir kelia grėsmę, o tai savo ruožtu gali lemti draudimą žmonėms juo naudotis.  

Svarbiausias teisės aktas 

Degęs pastatas

Priešgaisrinės apsaugos įstatymas UOP yra specialus reglamentas, kuriame yra atitinkamos priešgaisrinės saugos taisyklės. Jo nuostatos saugo tokias sritis kaip: 

 • sveikata, 
 • gyvenimas, 
 • nuosavybė, 
 • środowisko. 

Veiksmai, kuriais siekiama sumažinti įvairių nelaimių riziką ir riziką, apima: 

 • užkirsti kelią gaisrams ar stichinėms nelaimėms ir jų plitimui, 
 • visų reikalingų daiktų, reikalingų gaisrui ar kitai nelaimei gesinti, pristatymo garantija, 
 • wykonanie wszelkich niezbędnych działań niosących pomoc i ratunek. 

Be to, UOP paskiria atitinkamas tarnybas, kurios, iškilus grėsmei, turi atvykti į įvykio vietą ir kovoti su pavojumi. Šitie yra: 

 • Valstybinės priešgaisrinės tarnybos padaliniai, 
 • Karinė priešgaisrinė apsauga, 
 • Savanorių ugniagesių tarnyba, 
 • zawodowi strażacy gminy i powiatu. 

Priešgaisrinės saugos mokymai 

Do przeprowadzenia kursów z zakresu PPOŻ potrzebni są wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy posługują się odpowiednim sprzętem dydaktycznym. Treniruotės takie powinien przejść każdy nowy pracownik, ponieważ na różnych stanowiskach obowiązują inne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podobnie jest z BHP. Szkolenia PPOŻ składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zagadnienia jakie przyjdzie poznać uczestnikom takiego szkolenia to: 

 • žinant, kokia rizika laukia tam tikroje pozicijoje, 
 • susipažinti su vyraujančiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis tam tikrame objekte, 
 • pažinti vietas, kur reikėtų ieškoti gaisro gesinimo įrankių, 
 • pirmosios pagalbos teikimo sužeistiesiems instrukcijos, 
 • evakuoti žmones iš gaisrui pavojingų vietų, 
 • nauka korzystania z niezbędnego sprzętu ratunkowego. 
Ekipa strażacka na akcji ratunkowej

Program kursu jest uzależniony od zleceniodawcy, który o takie szkolenie prosi. Dobrze dostosowany program prowadzi do lepszych efektów po szkoleniu. Zazwyczaj zostają one wzbogacone o różnego rodzaju prezentacje czy zadania angażujące uczestników. Często po szkoleniu, jego uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne, angażujące metody dydaktyczne oraz pod nadzorem doświadczonych w tej tematyce prowadzących. Zazwyczaj sale, w których odbywają się szkolenia są wyposażone w najnowszy sprzęt, co jest istotne do odpowiedniego przekazania potrzebnej wiedzy. Ceny jakie trzeba zapłacić za ich odbycie są zazwyczaj ściśle powiązane z liczbą uczestników w grupie. Często większa grupa szkoleniowa otrzymuje atrakcyjne zniżki. 

Darbdavio pareiga 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku mówi o obowiązku przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych wśród swoich pracowników. Ponadto artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że każdy właściciel budynku ma za zadanie: 

 • atsižvelgti į visus techninius ar įrengimo reikalavimus ir veikti pagal jų prielaidas, 
 • užtikrinti, kad pastate arba artimiausioje vietoje būtų tinkama gaisro gesinimo įranga, 
 • pasirūpinti gaisro gesinimo įrangos priežiūra ir galimu remontu, 
 • užtikrinti saugų darbo laiką pastate esantiems žmonėms ir sudaryti sąlygas galimai evakuacijai, 
 • supažindinti pastate dirbančius žmones su visomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis, 
 • zaplanować kolejność zachowań w momencie wybuchu pożaru czy wystąpienia podobnego zagrożenia. 

Susiję straipsniai:

ĮRAŠAI: +48 22 208 38 38