Publikacje

Ein Gebäude in Flammen

Ochrona przeciwpożarowa – czym jest i jakie przepisy ja określają

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszkodzenia zdrowia, a nawet utraty życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny być osoby odpowiedzialne za to, by w momencie zagrożenia pożarowego zachować zimną krew i odpowiedzialnie pokierować grupą ludzi. To pozwala uniknąć ewentualnej tragedii, gdyż ogień jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. Przedstawiamy sposoby postepowania w razie zagrożenia oraz opisy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Gaśnica w użyciu

Grundlegende Vorschriften 

Da wir die meiste Zeit unserer Arbeitszeit in Gebäuden verbringen, müssen wir sicherstellen, dass diese allen aktuellen Brandschutznormen entsprechen. Das Risiko der Gefährdung von Leben, Gesundheit, Sach- oder Infrastrukturschäden soll so weit wie möglich begrenzt werden. Gemäß den Vorgaben des Europäischen Parlaments und des EU-Rates sollen Gebäude so beschaffen sein, dass im Brandfall: 

 • die Tragfähigkeit der Konstruktion erhalten geblieben ist, 
 • Begrenzung der Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude, 
 • sich um die Sicherheit professioneller Retter kümmern, 
 • Minimierung der Brandausbreitung im Gebäude, 
 • ermöglichen den Bewohnern, das Gebäude so effizient wie möglich zu verlassen 

Wedle prawa budowlanego, budynek musi być zbudowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego, w oparciu o fachowe wykształcenie techniczne inżynierów. Jeśli chodzi o warunki techniczne, istnieją konkretne wymagania co do umiejscowienia jakie muszą spełniać budynki. Jeden z rozdziałów prawa budowlanego poświęcony jest w całości ochronie przeciwpożarowej. Znajdują się w nim dyrektywy takie jak: 

 • Trennung von getrennten Brandabschnitten, 
 • Klassifizierung nach Feuerwiderstand, 
 • Erstellung von Feuerwiderstandsklassen für einzelne Gebäudeteile, 
 • ustalenie długości dróg służących do ewakuacji. 

Die Übereinstimmung dieser Vorschriften mit dem Ist-Zustand wird bei der Inbetriebnahme des Gebäudes durch die zuständigen Dienststellen überprüft. Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind, bedeutet dies, dass das Gebäude nicht ordnungsgemäß gesichert ist und eine Bedrohung darstellt, was wiederum zu einem Verbot der Nutzung durch Personen führen kann.  

Das wichtigste Gesetz 

Ein Gebäude in Flammen

Das Brandschutzgesetz UOP ist eine Sondervorschrift, die einschlägige Brandschutzvorschriften enthält. Seine Bestimmungen schützen Bereiche wie: 

 • die Gesundheit, 
 • Leben, 
 • Eigentum, 
 • środowisko. 

Zu den Maßnahmen zur Verringerung des Risikos und zur Verringerung des Risikos verschiedener Katastrophen gehören: 

 • Verhinderung von Bränden oder Naturkatastrophen und deren Übertragung, 
 • Gewährleistung der Lieferung aller notwendigen Dinge zur Bekämpfung eines Feuers oder einer anderen Katastrophe, 
 • wykonanie wszelkich niezbędnych działań niosących pomoc i ratunek. 

Darüber hinaus benennt die UOP geeignete Dienste, die im Falle einer Bedrohung vor Ort eintreffen und die Gefahr bekämpfen müssen. Diese sind: 

 • Einheiten der Landesfeuerwehr, 
 • Militärischer Brandschutz, 
 • Freiwillige Feuerwehr, 
 • zawodowi strażacy gminy i powiatu. 

Brandschutzschulung 

Do przeprowadzenia kursów z zakresu PPOŻ potrzebni są wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy posługują się odpowiednim sprzętem dydaktycznym. Ausbildung takie powinien przejść każdy nowy pracownik, ponieważ na różnych stanowiskach obowiązują inne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podobnie jest z BHP. Szkolenia PPOŻ składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zagadnienia jakie przyjdzie poznać uczestnikom takiego szkolenia to: 

 • zu wissen, welches Risiko auf eine bestimmte Position wartet, 
 • sich mit den geltenden Brandschutzvorschriften in einem bestimmten Objekt vertraut zu machen, 
 • Kennenlernen der Orte, an denen Sie nach Feuerlöschgeräten suchen sollten, 
 • Anweisungen zur Erstversorgung von Verletzten, 
 • Evakuierung von Personen aus feuergefährdeten Orten, 
 • nauka korzystania z niezbędnego sprzętu ratunkowego. 
Ekipa strażacka na akcji ratunkowej

Program kursu jest uzależniony od zleceniodawcy, który o takie szkolenie prosi. Dobrze dostosowany program prowadzi do lepszych efektów po szkoleniu. Zazwyczaj zostają one wzbogacone o różnego rodzaju prezentacje czy zadania angażujące uczestników. Często po szkoleniu, jego uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne, angażujące metody dydaktyczne oraz pod nadzorem doświadczonych w tej tematyce prowadzących. Zazwyczaj sale, w których odbywają się szkolenia są wyposażone w najnowszy sprzęt, co jest istotne do odpowiedniego przekazania potrzebnej wiedzy. Ceny jakie trzeba zapłacić za ich odbycie są zazwyczaj ściśle powiązane z liczbą uczestników w grupie. Często większa grupa szkoleniowa otrzymuje atrakcyjne zniżki. 

Arbeitgeberpflicht 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku mówi o obowiązku przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych wśród swoich pracowników. Ponadto artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że każdy właściciel budynku ma za zadanie: 

 • alle technischen oder anlagentechnischen Anforderungen berücksichtigen und nach deren Annahmen handeln, 
 • sicherzustellen, dass im Gebäude oder in der näheren Umgebung geeignete Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sind, 
 • kümmern sich um die Wartung und eventuelle Reparatur von Feuerlöschgeräten, 
 • Gewährleistung sicherer Arbeitszeiten für Personen im Gebäude und Schaffung von Bedingungen für eine mögliche Evakuierung, 
 • im Gebäude tätige Personen mit allen Brandschutzvorschriften vertraut zu machen, 
 • zaplanować kolejność zachowań w momencie wybuchu pożaru czy wystąpienia podobnego zagrożenia. 

In Verbindung stehende Artikel:

AUFZEICHNUNGEN: +48 22 208 38 38