Publikacje

Płonący budynek

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszczerbku na zdrowiu a nawet uratowanie życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny być osoby odpowiedzialne za to, by w momencie zagrożenia pożarowego zachować zimną krew i odpowiedzialnie pokierować grupą ludzi. To pozwala uniknąć ewentualnej tragedii, gdyż ogień jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. W tym artykule przedstawione zostaną sposoby postepowania w razie zagrożenia oraz opisy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowe przepisy

Jako że większość czasu pracy spędzamy wewnątrz budynków, musimy zadbać, by były one zgodne ze wszystkimi aktualnymi standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko zagrożenia życia, zdrowia, zniszczenia mienia czy infrastruktury. Zgodnie z zapisami Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE budynki powinny zostać zaprojektowane tak, aby na wypadek pożaru:

 • konstrukcja zachowała swoją nośność,
 • ograniczyć przenoszenie się ognia na sąsiednie budowle,
 • zadbać o bezpieczeństwo profesjonalnych ratowników,
 • maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz budowli,
 • umożliwić jak najsprawniejsze opuszczenie budynku znajdującym się w nim osobom

Wedle prawa budowlanego budowla musi być zbudowana zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego, w oparciu o fachowe wykształcenie techniczne inżynierów. Jeśli chodzi o warunki techniczne, istnieją konkretne wymagania co do umiejscowienia jakie muszą spełniać budynki. Jeden z rozdziałów prawa budowlanego poświęcony jest w całości ochronie przeciwpożarowej. Znajdują się w nim dyrektywy takie jak:

 • wydzielenie osobnych stref pożarowych,
 • zaklasyfikowanie ich pod kątem odporności na pożar,
 • utworzenie klas odporności na ogień poszczególnych części budowli,
 • ustalone długości dróg służących do ewakuacji

Zgodność tych przepisów ze stanem faktycznym sprawdzana jest przez odpowiednie służby w momencie oddania budynku do użytku. Jeśli wszystkie warunki nie zostaną spełnione, oznacza to, że budynek nie jest odpowiednio zabezpieczony i stanowi zagrożenie, co w konsekwencji może prowadzić do zakazu korzystania z niego przez ludzi.

Najważniejszy akt prawny

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej UOP jest specjalną regulacją zawierającą odpowiednie przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jej zapisy chronią przed pożarami czy klęskami żywiołowymi sfery takie jak:

 • zdrowie,
 • życie,
 • mienie,
 • środowisko

Działania, które mają na celu zniwelowanie zagrożenia i zmniejszenie ryzyka wystąpienia różnych katastrof to między innymi:

 • przeciwdziałanie pożarom czy klęskom żywiołowym i ich przenoszeniu się,
 • gwarancja dostarczenia wszystkich niezbędnych rzeczy do walki z pożarem czy inną katastrofą,
 • wykonanie wszelkich niezbędnych działań niosących pomoc i ratunek

Ponadto UOP wyznacza odpowiednie służby, które w obliczu zagrożenia muszą przybyć na miejsce zdarzenia i zwalczyć niebezpieczeństwo. Są to:

 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • zawodowi strażacy gminy i powiatu,

Gaśnica w użyciu”

Szkolenia z bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Do przeprowadzenia kursów z zakresu PPOŻ bez wątpienia potrzebni są wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy posługują się bogatym sprzętem dydaktycznym. Sprzęt ten czyni nauczanie znacznie skuteczniejszym. Takie szkolenie powinien przejść każdy nowy pracownik, ponieważ na różnych stanowiskach obowiązują inne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podobnie jak z BHP. Szkolenia PPOŻ składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zagadnienia jakie przyjdzie poznać uczestnikom takiego szkolenia to:

 • poznanie jakie ryzyko czeka na danym stanowisku,
 • zapoznanie się z panującymi zasadami PPOŻ w danej placówce,
 • zapoznanie się z miejscami, w których należy szukać narzędzi do zwalczania pożaru,
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • ewakuowanie ludzi z zagrożonych pożarem miejsc,
 • nauka korzystania z niezbędnego sprzętu ratunkowego

Tak naprawdę program kursu jest uzależniony od  zleceniodawcy, który o takie szkolenie prosi. Dobrze dostosowany program prowadzi do lepszej jakości uzyskanych efektów po szkoleniu. Zazwyczaj  zostają one wzbogacone o różnego rodzaju prezentacje czy zadania angażujące uczestników. Certyfikaty czy różnego rodzaju oświadczenia o uczestnictwie w takim kursie są także na porządku dziennym, więc uczestnik ma na przyszłość dowód potwierdzający znajomość zasad PPOŻ. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne, angażujące metody dydaktyczne oraz pod nadzorem doświadczonych w tej tematyce prowadzących. Bardzo często wymaga się, by sale, w których odbywają się szkolenia były wyposażone w najnowszy sprzęt, gdyż znacznie usprawnia to proces nauczania. Ceny jakie trzeba zapłacić za ich odbyciesą zazwyczaj ściśle powiązane z liczbą uczestników w grupie. Często zdarza się, że większa grupa szkoleniowa otrzymuje atrakcyjne zniżki, co jest bardzo dużą zaletą.

Obowiązek pracodawcy

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku mówi o obowiązku przeprowadzenia tego szkoleń przeciwpożarowych wśród swoich pracowników. Ponadto artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że każdy właściciel budynku ma za zadanie:

 • brać pod uwagę wszystkie wymagania techniczne czy instalacyjne i działać wedle ich założeń,
 • zapewnić, by w budynku lub najbliższym terenie znajdował się odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy,
 • dbać o konserwację i ewentualną naprawę sprzętu przeciwpożarowego,
 • zagwarantować osobom przebywającym w budynku bezpieczny czas pracy oraz stworzyć warunki ku ewentualnej ewakuacji,
 • zaznajomić osoby pracujące w budynku ze wszelkimi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • zaplanować kolejność zachowań w momencie wybuchu pożaru czy wystąpienia podobnego zagrożenia

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38