Publikacje

Płonący budynek

Ochrona przeciwpożarowa – czym jest i jakie przepisy ja określają

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszkodzenia zdrowia, a nawet utraty życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny być osoby odpowiedzialne za to, by w momencie zagrożenia pożarowego zachować zimną krew i odpowiedzialnie pokierować grupą ludzi. To pozwala uniknąć ewentualnej tragedii, gdyż ogień jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. Przedstawiamy sposoby postepowania w razie zagrożenia oraz opisy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Gaśnica w użyciu

Podstawowe przepisy 

Jako że większość czasu pracy spędzamy wewnątrz budynków, musimy zadbać, by były one zgodne ze wszystkimi aktualnymi standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko zagrożenia życia, zdrowia, zniszczenia mienia czy infrastruktury. Zgodnie z zapisami Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE budynki powinny zostać zaprojektowane tak, aby na wypadek pożaru: 

 • konstrukcja zachowała swoją nośność, 
 • ograniczyć przenoszenie się ognia na sąsiednie budowle, 
 • zadbać o bezpieczeństwo profesjonalnych ratowników, 
 • maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz budowli, 
 • umożliwić jak najsprawniejsze opuszczenie budynku znajdującym się w nim osobom 

Wedle prawa budowlanego, budynek musi być zbudowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego, w oparciu o fachowe wykształcenie techniczne inżynierów. Jeśli chodzi o warunki techniczne, istnieją konkretne wymagania co do umiejscowienia jakie muszą spełniać budynki. Jeden z rozdziałów prawa budowlanego poświęcony jest w całości ochronie przeciwpożarowej. Znajdują się w nim dyrektywy takie jak: 

 • wydzielenie osobnych stref pożarowych, 
 • zaklasyfikowanie ich pod kątem odporności na pożar, 
 • utworzenie klas odporności na ogień poszczególnych części budowli, 
 • ustalenie długości dróg służących do ewakuacji. 

Zgodność tych przepisów ze stanem faktycznym sprawdzana jest przez odpowiednie służby w momencie oddania budynku do użytku. Jeśli wszystkie warunki nie zostaną spełnione, oznacza to, że budynek nie jest odpowiednio zabezpieczony i stanowi zagrożenie, co w konsekwencji może prowadzić do zakazu korzystania z niego przez ludzi.  

Najważniejszy akt prawny 

Płonący budynek

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej UOP jest specjalną regulacją zawierającą odpowiednie przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jej zapisy chronią przed pożarami czy klęskami żywiołowymi sfery takie jak: 

 • zdrowie, 
 • życie, 
 • mienie, 
 • środowisko. 

Działania, które mają na celu zniwelowanie zagrożenia i zmniejszenie ryzyka wystąpienia różnych katastrof to między innymi: 

 • przeciwdziałanie pożarom czy klęskom żywiołowym i ich przenoszeniu się, 
 • gwarancja dostarczenia wszystkich niezbędnych rzeczy do walki z pożarem czy inną katastrofą, 
 • wykonanie wszelkich niezbędnych działań niosących pomoc i ratunek. 

Ponadto UOP wyznacza odpowiednie służby, które w obliczu zagrożenia muszą przybyć na miejsce zdarzenia i zwalczyć niebezpieczeństwo. Są to: 

 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej, 
 • Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, 
 • Ochotnicza Straż Pożarna, 
 • zawodowi strażacy gminy i powiatu. 

Szkolenia z bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Do przeprowadzenia kursów z zakresu PPOŻ potrzebni są wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy posługują się odpowiednim sprzętem dydaktycznym. Szkolenie takie powinien przejść każdy nowy pracownik, ponieważ na różnych stanowiskach obowiązują inne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podobnie jest z BHP. Szkolenia PPOŻ składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zagadnienia jakie przyjdzie poznać uczestnikom takiego szkolenia to: 

 • poznanie jakie ryzyko czeka na danym stanowisku, 
 • zapoznanie się z panującymi zasadami PPOŻ w danej placówce, 
 • zapoznanie się z miejscami, w których należy szukać narzędzi do zwalczania pożaru, 
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, 
 • ewakuowanie ludzi z zagrożonych pożarem miejsc, 
 • nauka korzystania z niezbędnego sprzętu ratunkowego. 
Ekipa strażacka na akcji ratunkowej

Program kursu jest uzależniony od zleceniodawcy, który o takie szkolenie prosi. Dobrze dostosowany program prowadzi do lepszych efektów po szkoleniu. Zazwyczaj zostają one wzbogacone o różnego rodzaju prezentacje czy zadania angażujące uczestników. Często po szkoleniu, jego uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne, angażujące metody dydaktyczne oraz pod nadzorem doświadczonych w tej tematyce prowadzących. Zazwyczaj sale, w których odbywają się szkolenia są wyposażone w najnowszy sprzęt, co jest istotne do odpowiedniego przekazania potrzebnej wiedzy. Ceny jakie trzeba zapłacić za ich odbycie są zazwyczaj ściśle powiązane z liczbą uczestników w grupie. Często większa grupa szkoleniowa otrzymuje atrakcyjne zniżki. 

Obowiązek pracodawcy 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku mówi o obowiązku przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych wśród swoich pracowników. Ponadto artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że każdy właściciel budynku ma za zadanie: 

 • brać pod uwagę wszystkie wymagania techniczne czy instalacyjne i działać wedle ich założeń, 
 • zapewnić, by w budynku lub najbliższym terenie znajdował się odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, 
 • dbać o konserwację i ewentualną naprawę sprzętu przeciwpożarowego, 
 • zagwarantować osobom przebywającym w budynku bezpieczny czas pracy oraz stworzyć warunki ku ewentualnej ewakuacji, 
 • zaznajomić osoby pracujące w budynku ze wszelkimi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
 • zaplanować kolejność zachowań w momencie wybuchu pożaru czy wystąpienia podobnego zagrożenia. 

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38