Publikacje

visiaca plošina vedľa skleneného mrakodrapu

Nízkorýchlostný výťah

Mobilné plošiny sú stavebné stroje, ako sú napríklad žeriavy, ktoré sa používajú na presun ľudí a materiálov na konkrétne pracovisko, a to vertikálne aj horizontálne. V hovorovom jazyku sú aj názvy „košík“ a „zvýšenie“

Aplikácia

Využívanie mobilných platforiem sa uskutočňuje predovšetkým v odvetviach ako stavebníctvo, služby a priemyselné odvetvia. Závisí to predovšetkým od ich dizajnu. Majú široké využitie pri všetkých prácach vo výškach, vr. na: čistenie okien, zasklenia a fasád budov, orezávanie a rezanie stromov a kríkov, pre práce na elektrických vedeniach, pri montážnych a renovačných prácach na staveniskách, v skladových prácach, v široko chápanom priemysle a dokonca aj v marketingu! (na montáž grafiky na billboardy)

Nožnicový košík

Dizajnové prvky

Základnými a v podstate nemennými komponentmi zvýšenia sú kôš / gondola a plošina zodpovedná za pohyb. V závislosti od typu zdviháka to môže byť žeriav alebo traktor. Okrem toho existuje množstvo prvkov špecifických pre konkrétne kategórie strojov, o ktorých sa bude diskutovať nižšie.

Klasifikácia podľa typov

 • Závesné plošiny - zaujímavý príklad. Bežne používané napríklad tímom, ktorý čistí okná v mrakodrapoch. Pozostávajú najmä z:
 • nosná konštrukcia plošiny
 • pracovná plošina
 • zdvíhacie laná a bezpečnostné laná
 • navijaky

A okrem toho aj:

 • zachytávacie zariadenie
 • trecí navijak
 • pojazdové koleso pracovnej plošiny
 • vešiak
 • zábradlie zábradlie
 • priečky zábradlia
 • obrubník
 • poschodie
 • zvislý stĺpik zábradlia
 • nárazníkové valčeky

W zależności od docelowego zastosowania platformy te mogą być albo zamontowane na stałe do konkretnego budynku (np. w
celach renowacyjnych) albo tymczasowo na specjalne szyny konstrukcyjne. Platforma robocza zaczepiona jest do liny nośnej za pomocą wieszaka, może mieć jeden punkt zaczepienia (zawieszenie jednopunktowe) lub kilka (zawieszenie dwupunktowe, wielopunktowe). Największą zaletą tego rozwiązania technicznego jest łatwość w jego transporcie oraz montażu, największą wadą zaś- podatność na czynniki zewnętrzne, w szczególności wiatr.

Celá stožiarová plošina sa skladá z: pracovnej plošiny, stožiara / stožiarov, na ktorých sa pohybuje a základne (podvozku), na ktorom stožiar spočíva, hnacieho mechanizmu slúžiaceho na pohyb pracovnej plošiny.

Zasadniczy atut tego formatu polega na jego kompaktowej budowie, perfekcyjnej do operowania na wąskich przestrzeniach, niestety jest tak kosztem stosunkowo niskiego zasięgu. Dlatego właśnie podesty masztowe znalazły szerokie zastosowanie zwłaszcza na magazynach, w archiwach i sortowniach.

 • Nízkorýchlostné platformy

Jak sama nazwa wskazuje wyróżnia je przede wszystkim posiadany napęd (spalinowy lub elektryczny).Biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcji nośnej, podpierającej platformę roboczą, podesty wolnobieżne dzielimy na:

 • nožnicové zdviháky - skladanie a rozkladanie nožnicového mechanizmu umožňuje zvislý pohyb pracovnej plošiny
 • teleskopické plošiny - nosná konštrukcia je vo forme teleskopického stožiara
 • kĺbové plošiny - nosná konštrukcia je vo forme kĺbového stožiara
 • teleskopické kĺbové plošiny
 • nakladacie plošiny / zadné dosky

Są to platformy przyczepiane z tyłu pojazdów dostawczych (o udźwigu do 750 kg) lub ciężarowych (do 1500 kg udźwigu), najczęściej o napędzie hydraulicznym. Służą do podnoszenia ładunku w celu jego załadunku lub rozładunku. Winda załadowcza                        z zamontowana na pojeździe staje się jego integralną częścią

Potrebné povolenia

Mobilné plošiny, ako väčšina nástrojov a stavebných pomôcok, podliehajú dozoru Úradu technickej inšpekcie. Tento orgán vydáva príslušné právomoci aj na základenariadenie MsZ zo 7. decembra 2012 o druhoch technických zariadení podliehajúcich technickej kontrole (Zbierka zákonov z roku 2012, č. 0, položka 1468), vydaná podľa čl. 5 sek. 2 zákona o technickej kontrole a rNariadenie ministra podnikania a techniky z 30. októbra 2018 o technických podmienkach technického dozoru v oblasti prevádzky, opráv a modernizácie manipulačnej techniky (Zbierka zákonov 2018, položka 2176).

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38