Publikacje

platforma wisząca przy szklanym wieżowcu

Zwyżka wolnobieżna

Podesty ruchome to maszyny budowlane typu dźwignice służące do przemieszczania osób oraz materiałów na określone stanowisko pracy, zarówno w pionie, jak i poziomie. W języku potocznym funkcjonują również nazwy “kosz”, a także “zwyżka”

Zastosowanie

Wykorzystanie podestów ruchomych ma miejsce przede wszystkim w takich branżach jak sektor budowlany, usługowy czy przemysł. Uzależnione jest przede wszystkim od ich konstrukcji. Znajdują one szerokie zastosowanie we wszelkich pracach na wysokościach, m.in. przy: myciu okien, przeszkleń i elewacji obiektów budowlanych, przycinaniu i ścinaniu drzew oraz krzewów, do prac przy liniach elektroenergetycznych, w pracach montażowo-remontowych na placach budów, w pracach magazynowych, w szeroko rozumianym przemyśle, a nawet marketingu! (do montowania grafik na billboardach)

Kosz nożycowy

Elementy konstrukcyjne

Podstawowymi i zasadniczo niezmiennymi składowymi zwyżek są kosz/gondola oraz platforma odpowiadająca za ruch. W zależności od rodzaju podnośnika może to być dźwig lub cięgnik. Poza tym istnieje całe multum elementów specyficznych dla konkretnych kategorii maszyn, o czym poniżej.

Podział ze względu na rodzaje

 • podesty wiszące – interesujący przykład. Wykorzystywane powszechnie chociażby przez ekipy czyszczące okna w drapaczach chmur. Składają się przede wszystkim z:
 • konstrukcji nośnej podestu
 • platformy roboczej
 • lin nośnych i lin bezpieczeństwa
 • wciągarki

A poza tym również:

 • aparatu chwytnego
 • wciągarki ciernej
 • koła jezdnego platformy roboczej
 • wieszaka
 • poręczy balustrady
 • poprzeczki balustrady
 • krawężnika
 • podłogi
 • pionowego słupka balustrady
 • rolki zderzaka

W zależności od docelowego zastosowania platformy te mogą być albo zamontowane na stałe do konkretnego budynku (np. w
celach renowacyjnych) albo tymczasowo na specjalne szyny konstrukcyjne. Platforma robocza zaczepiona jest do liny nośnej za pomocą wieszaka, może mieć jeden punkt zaczepienia (zawieszenie jednopunktowe) lub kilka (zawieszenie dwupunktowe, wielopunktowe). Największą zaletą tego rozwiązania technicznego jest łatwość w jego transporcie oraz montażu, największą wadą zaś- podatność na czynniki zewnętrzne, w szczególności wiatr.

Na całokształt podestu masztowego składają się: platforma robocza, maszt/maszty po którym/których ta pierwsza się porusza i podstawa (podwozia) na której spoczywa maszt, mechanizmu napędowego służącego do przemieszczania platformy roboczej.

Zasadniczy atut tego formatu polega na jego kompaktowej budowie, perfekcyjnej do operowania na wąskich przestrzeniach, niestety jest tak kosztem stosunkowo niskiego zasięgu. Dlatego właśnie podesty masztowe znalazły szerokie zastosowanie zwłaszcza na magazynach, w archiwach i sortowniach.

 • Podesty wolnobieżne

Jak sama nazwa wskazuje wyróżnia je przede wszystkim posiadany napęd (spalinowy lub elektryczny).Biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcji nośnej, podpierającej platformę roboczą, podesty wolnobieżne dzielimy na:

 • podesty nożycowe – składanie i rozkładanie mechanizmu nożycowego pozwala na ruch platformy roboczej w pionie
 • podesty teleskopowe – konstrukcja nośna ma postać teleskopowego masztu
 • podesty przegubowe – konstrukcja nośna ma postać łamanego przegubowo masztu
 • podesty teleskopowo-przegubowe
 • podesty załadowcze/ burty załadowcze

Są to platformy przyczepiane z tyłu pojazdów dostawczych (o udźwigu do 750 kg) lub ciężarowych (do 1500 kg udźwigu), najczęściej o napędzie hydraulicznym. Służą do podnoszenia ładunku w celu jego załadunku lub rozładunku. Winda załadowcza                        z zamontowana na pojeździe staje się jego integralną częścią

Konieczne uprawnienia

Podesty ruchome jak większość narzędzi i pomocy budowlanych podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Tenże organ wydaje również stosowne uprawnienia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38