Publikacje

platforma wisząca przy szklanym wieżowcu

Rodzaje podestów ruchomych i ich zastosowanie

Co to są podesty ruchome? 

Podesty ruchome to maszyny budowlane typu dźwignice służące do przemieszczania osób oraz materiałów na określone stanowisko pracy, zarówno w pionie, jak i poziomie. W języku potocznym funkcjonują również nazwy “kosz”, a także “zwyżka”. 

podnośnik nożycowy

Zastosowanie 

Podesty ruchome są wykorzystywane przede wszystkim w sektorze budowlanym, usługowym czy w przemyśle. Znajdują one szerokie zastosowanie we wszelkich pracach na wysokościach, m.in. przy: myciu okien, przeszkleń i elewacji obiektów budowlanych, przycinaniu i ścinaniu drzew oraz krzewów, do prac przy liniach elektroenergetycznych, w pracach montażowo–remontowych na placach budów, w pracach magazynowych, w szeroko rozumianym przemyśle, a nawet przy montowaniu grafik na billboardach). 

Elementy konstrukcyjne 

Podstawowymi i niezmiennymi składowymi zwyżek są kosz/gondola oraz platforma odpowiadająca za ruch. W zależności od rodzaju podnośnika może to być dźwig lub cięgnik. Poza tym istnieje całe multum elementów specyficznych dla konkretnych kategorii maszyn, o czym poniżej. 

Podział ze względu na rodzaje: 

Kosz nożycowy
 • podesty wiszące –wykorzystywane powszechnie chociażby przez ekipy czyszczące okna w drapaczach chmur. Składają się przede wszystkim z: 
 • konstrukcji nośnej podestu,  
 • platformy roboczej, 
 • lin nośnych i lin bezpieczeństwa, 
 • wciągarki, 
 • aparatu chwytnego, 
 • wciągarki ciernej, 
 • koła jezdnego platformy roboczej, 
 • wieszaka, 
 • poręczy balustrady, 
 • poprzeczki balustrady, 
 • krawężnika, 
 • podłogi, 
 • pionowego słupka balustrady, 
 • rolki zderzaka. 

W zależności od docelowego zastosowania platformy, te mogą być albo zamontowane na stałe do konkretnego budynku (np. w celach renowacyjnych) albo tymczasowo na specjalne szyny konstrukcyjne. Największą zaletą tego rozwiązania technicznego jest łatwość w jego transporcie oraz montażu. Największą wadą zaś – podatność na czynniki zewnętrzne, w szczególności wiatr. 

Na całokształt podestu masztowego składają się: maszty, po których porusza się platforma robocza i podstawa (podwozia), na której spoczywa maszt, mechanizmu napędowego służącego do przemieszczania platformy roboczej.  

Atut tego typu podestu polega na jego kompaktowej budowie, perfekcyjnej do operowania w wąskich przestrzeniach. Niestety dzieje się tak kosztem jego stosunkowo niskiego zasięgu. Dlatego właśnie podesty masztowe znalazły szerokie zastosowanie zwłaszcza w magazynach, archiwach i sortowniach. 

 • Podesty wolnobieżne 

Jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia je przede wszystkim posiadany napęd (spalinowy lub elektryczny). Biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcji nośnej, podpierającej platformę roboczą, podesty wolnobieżne dzielimy na: 

 • podesty nożycowe – składanie i rozkładanie mechanizmu nożycowego pozwalają na ruch platformy roboczej w pionie, 
 • podesty teleskopowe – konstrukcja nośna ma postać teleskopowego masztu, 
 • podesty przegubowe – konstrukcja nośna ma postać łamanego przegubowo masztu, 
 • podesty teleskopowo–przegubowe. 
 • podesty załadowcze/ burty załadowcze 
platforma wisząca przy szklanym wieżowcu

Są to platformy przyczepiane z tyłu pojazdów dostawczych (o udźwigu do 750 kg) lub ciężarowych (do 1500 kg udźwigu), najczęściej o napędzie hydraulicznym. Służą do podnoszenia ładunku w celu jego załadunku lub rozładunku. Winda załadowcza zamontowana na pojeździe, staje się jego integralną częścią,  

Konieczne uprawnienia

Podesty ruchome jak większość narzędzi i pomocy budowlanych podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Tenże organ wydaje również stosowne uprawnienia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38