Publikacje

Turmdrehkran auf einer Baustelle

Turmdrehkräne (Kräne) - ein fester Bestandteil jeder Baustelle

Was sind Turmkräne?   

Żurawiem wieżowym nazywamy dźwignicę, zaliczaną do największych maszyn roboczych. Jego zadaniem jest podnoszenie ładunków za pomocą haka umieszczonego na linie, która zainstalowana jest na wysięgniku. Żurawie zdecydowanie królują w budownictwie, jeśli chodzi o wielkość. Są w stanie udźwignąć materiały o wadze nawet kilkudziesięciu ton. Ekipa budowlana używa żurawia wieżowego do podnoszenia stali, betonu, dużych narzędzi takich jak palniki i generatory acetylenowe oraz szerokiej gamy innych materiałów budowlanych. Żurawie są powszechnym elementem każdego większego placu budowy.  

Podział żurawi  

Maszyny te możemy podzielić ze względu na ich postawę, typ wysięgnika, umiejscowienie mechanizmu obrotu oraz typ montażu.  

hak żurawia wieżowego

Typ podstawy: 

 • stacjonarne, 
 • przejezdne. 

Typ wysięgnika: 

 • wspornikowe, 
 • wychylne. 

Umiejscowienie mechanizmu obrotowego: 

 • dolnoobrotowe, 
 • górnoobrotowe. 

Typ montażu: 

 • montowane w częściach, 
 • szybkomontujące. 

Budowa żurawia wieżowego 

Żurawie wieżowe na każde miejsce pracy muszą być dostarczane w kawałkach i potem montowane. Do najważniejszych części ich budowy zaliczamy: 

 • podstawę – przymocowana do betonowej płyty, łącząca się z masztem, 
 • wieżę – jest pionowa, składa się z licznych elementów, 
 • obrotnicę – montowana na górze, to dzięki niej żuraw może się obracać, 
 • wysięgnik – inaczej „ramię robocze”, jego zadaniem jest przemieszczanie ładunku, znajduje się na nim również kabina operatora.  

Anwendung  

Z żurawi wieżowych możemy skorzystać w wielu sektorach, m.in.: 

 • w budownictwie – przemysłowym i mieszkaniowym, 
 • w transporcie, 
 • przy rozładowywaniu i przeładowywaniu materiałów, 
 • przy montowaniu stalowych konstrukcji. 

Bezpieczeństwo  

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, warto przestrzegać kilku zasad związanych z użytkowaniem żurawi wieżowych. Przede wszystkim należy stosować się do przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oprócz tego żurawie wieżowe muszą zostać zabezpieczane przed silnym wiatrem, który mógłby uszkodzić ich konstrukcję. Również wszystkie usterki i uszkodzenia powinny być od razu zgłaszane, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia i życia operatora żurawia i osób znajdujących się w pobliżu maszyny. Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. 

Zalety żurawi wieżowych: 

kabina operatora dźwigu
 • możliwa bardzo duża wysokość podnoszenia ładunków, 
 • możliwość unoszenia kilkutonowych ładunków, 
 • nieskomplikowana obsługa jak na sprzęt budowlany, 
 • możliwość pracy w trudnym terenie, 
 • duża wydajność pracy, 
 • duża precyzja, 
 • wielofunkcyjność,  
 • usprawnienie wykonywania działań.  

Berechtigungen 

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać operatorem żurawia wieżowego? Przede wszystkim należy mieć skończone 18 lat i uzyskane wykształcenie minimum podstawowe. Po drugie: potrzebne są uprawnienia pozwalające pracować na wysokościach. Gdy spełnisz te wszystkie warunki, musisz zdobyć niezbędne uprawnienia na operatora żurawi wieżowych.   

Häufig gestellte Fragen

Was sind Turmkräne? 

Ein Turmdrehkran wird als Kran bezeichnet, der zu den größten Arbeitsmaschinen gehört. Seine Aufgabe ist es, Lasten zu heben. Dies geschieht mit Hilfe eines Hakens an einem Seil, das am Ausleger angebracht ist. 

Brauche ich eine Lizenz für den Betrieb von Turmdrehkränen?

So viel wie möglich. Sie benötigen einen Führerschein, der Sie zu Arbeiten in der Höhe berechtigt, und einen speziellen Turmkranführerschein.  

Jakie są zalety żurawi wieżowych?  

Zaletami żurawi wieżowych są na przykład: możliwość pracy w trudnym terenie, duża wydajność pracy i możliwość przenoszenia na raz kilkutonowych załadunków.  

In Verbindung stehende Artikel:

AUFZEICHNUNGEN: +48 22 208 38 38