Ausbildung zum Baggerladerfahrer

koparkoładowarka na placu

Kurs na obsługę koparko ładowarki

Nasza firma organizuje szkolenie IMBiGS, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy jako operator urządzeń roboczych, budowlanych oraz drogowych w zakresie obsługi wszystkich maszyn należących do III klasy uprawnień. W czasie kursu uczestnicy nabywają umiejętności kierowania maszyną budowlaną, poznają zasady dotyczące jej bezpiecznego użytkowania oraz zapoznają się z technikami stosowanymi podczas prac ziemnych. 

Nauczysz się:

koparkoładowarka przerzuca piach
 • obsługiwać różnego typu koparkoładowarki, 
 • kontrolować poprawność wykonywanej przez siebie pracy na koparkoładowarce, 
 • dobrej organizacji własnej pracy, 
 • skutecznej komunikacji z zespołem, 
 • kierować pracą innych współpracowników, 
 • wykonywać obowiązki w różnych warunkach atmosferycznych. 

Program 

Kurs prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe. 

Egzamin 

Po ukończonym kursie uczestnik przystępuje do egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Składa on się z dwóch części.

 • Egzamin teoretyczny, który jest realizowany w formie ustnej.
 • Egzamin praktyczny, podczas którego kursant wykonuje dwa zadania. Jednym z nich jest zrobienie wykopu skarpowanego i następnie go zasypanie, drugim – załadowanie urobku na łyżkę ładowarki i przetransportowanie w inne miejsce. 

Gdy uczestnik pozytywnie zaliczy egzamin, uzyskuje uprawnienia operatora koparkoładowarki potwierdzone świadectwem oraz zostaje wpisany do książki operatora maszyn roboczych. 

Popularni producenci koparkoładowarek, to: 

koparkoładowarka podczas pracy
 • Komatsu, 
 • CAT, 
 • Volvo, 
 • Hidromek, 
 • CASE, 
 • Caterpillar, 
 • New Holland, 
 • JCB, 
 • Kubota, 
 • Terex. 

Teilnahmebedingungen 

 • minimum 18 lat, 
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, 
 • stan zdrowia umożliwiający pracę jako operator. 

Dlaczego warto nam zaufać:

 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, 
 • korzystne terminy spotkań, 
 • indywidualne podejście do każdego, 
 • wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, 
 • pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, 
 • egzamin IMBiGS wliczony w cenę kursu, 
 • materiały szkoleniowe w cenie kursu, 
 • wysoka zdawalność egzaminu. 

Kursy na operatora koparek 

Przeprowadzamy również szkolenia przygotowujące do zawodu operatora koparek: 

 • kurs na obsługę koparek jednonaczyniowych w III klasie specjalności, 
 • kurs na obsługę koparek jednonaczyniowych w I klasie specjalności. 

Häufig gestellte Fragen

Jak wygląda egzamin na operatora koparkoładowarki?

Egzamin odbywa się przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i zbudowany jest dwuetapowo. Część teoretyczna jest w formie ustnej, a w części praktycznej trzeba wykonać zadanie, które pokaże umiejętności zdobyte podczas szkolenia. 

Kto może zapisać się na kurs?

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która chce zostać operatorem koparkoładowarki i spełnia następujące warunki: jest pełnoletnia, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe i jej stan zdrowia pozwala na pracę w tym zawodzie. 

Czy macie też kursy na koparki?

Oczywiście. Mamy zarówno kurs na operatora koparek jednonaczyniowych w I klasie specjalności, jak i III klasie specjalności. 

In Verbindung stehende Artikel:

AUFZEICHNUNGEN: +48 22 208 38 38