Szkolenie na operatora koparko ładowarki

koparkoładowarka na placu

Kurs na obsługę koparko ładowarki

Nasza firma organizuje szkolenie IMBiGS, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy jako operator urządzeń roboczych, budowlanych oraz drogowych w zakresie obsługi wszystkich maszyn należących do III klasy uprawnień. W czasie kursu uczestnicy nabywają umiejętności kierowania maszyną budowlaną, poznają zasady dotyczące jej bezpiecznego użytkowania oraz zapoznają się z technikami stosowanymi podczas prac ziemnych. 

Nauczysz się:

koparkoładowarka przerzuca piach
 • obsługiwać różnego typu koparkoładowarki, 
 • kontrolować poprawność wykonywanej przez siebie pracy na koparkoładowarce, 
 • dobrej organizacji własnej pracy, 
 • skutecznej komunikacji z zespołem, 
 • kierować pracą innych współpracowników, 
 • wykonywać obowiązki w różnych warunkach atmosferycznych. 

Program 

Kurs prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe. 

Egzamin 

Po ukończonym kursie uczestnik przystępuje do egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Składa on się z dwóch części.

 • Egzamin teoretyczny, który jest realizowany w formie ustnej.
 • Egzamin praktyczny, podczas którego kursant wykonuje dwa zadania. Jednym z nich jest zrobienie wykopu skarpowanego i następnie go zasypanie, drugim – załadowanie urobku na łyżkę ładowarki i przetransportowanie w inne miejsce. 

Gdy uczestnik pozytywnie zaliczy egzamin, uzyskuje uprawnienia operatora koparkoładowarki potwierdzone świadectwem oraz zostaje wpisany do książki operatora maszyn roboczych. 

Popularni producenci koparkoładowarek, to: 

koparkoładowarka podczas pracy
 • Komatsu, 
 • CAT, 
 • Volvo, 
 • Hidromek, 
 • CASE, 
 • Caterpillar, 
 • New Holland, 
 • JCB, 
 • Kubota, 
 • Terex. 

Warunki uczestnictwa 

 • minimum 18 lat, 
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, 
 • stan zdrowia umożliwiający pracę jako operator. 

Dlaczego warto nam zaufać:

 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, 
 • korzystne terminy spotkań, 
 • indywidualne podejście do każdego, 
 • wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, 
 • pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, 
 • egzamin IMBiGS wliczony w cenę kursu, 
 • materiały szkoleniowe w cenie kursu, 
 • wysoka zdawalność egzaminu. 

Kursy na operatora koparek 

Przeprowadzamy również szkolenia przygotowujące do zawodu operatora koparek: 

 • kurs na obsługę koparek jednonaczyniowych w III klasie specjalności, 
 • kurs na obsługę koparek jednonaczyniowych w I klasie specjalności. 

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda egzamin na operatora koparkoładowarki?

Egzamin odbywa się przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i zbudowany jest dwuetapowo. Część teoretyczna jest w formie ustnej, a w części praktycznej trzeba wykonać zadanie, które pokaże umiejętności zdobyte podczas szkolenia. 

Kto może zapisać się na kurs?

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która chce zostać operatorem koparkoładowarki i spełnia następujące warunki: jest pełnoletnia, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe i jej stan zdrowia pozwala na pracę w tym zawodzie. 

Czy macie też kursy na koparki?

Oczywiście. Mamy zarówno kurs na operatora koparek jednonaczyniowych w I klasie specjalności, jak i III klasie specjalności. 

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38