Zdobądź uprawnienia UDT i TDT

szkolenie z obsługi podnośnika koszowego


Nasza firma organizuje szkolenia dla operatorów, po których można podejść do egzaminu przed UDT, aby zdobyć uprawnienia. Posiadamy doświadczoną kadrę szkoleniowców, chętnie dzielących się wiedzą podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte z dojazdem do klienta!

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja, która trzyma pieczę nad bezpieczeństwem instalacji i obsługi urządzeń technicznych. Poza samymi kontrolami, prowadzą też działalność certyfikatową i szkoleniową.

Transportowy Dozór Techniczny jest ściśle powiązany z UDT. Każdy operator mający uprawnienia wydane przez UDT, może obsługiwać również maszyny nadzorowane przez TDT.

Główne zadania UDT:

 • certyfikacja technicznej jakości systemów w urządzeniach,
 • nadzór oraz kontrola przestrzegania przepisów o dozorze oraz BHP,
 • sprawowanie nadzoru nad urządzeniami,
 • prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji operatów maszyn podlegających pod UDT,
 • weryfikacja producentów maszyn.

Jak zdobyć uprawnienia nadawane przez UDT?

wózek widłowy z wysięgnikiemAby otrzymać uprawnienia operatora wózków widłowych, należy podejść do kursu, na który składa się teoria oraz praktyka, a następnie odbyć egzamin przed komisją UDT, którego pozytywny wynik kończy się certyfikatem i otrzymaniem uprawnień, pozwalających na pracę z wybranym typem urządzeń na terenie całej Polski.

Jest jednak możliwość zdobyć uprawnienia bezpłatnie – pracodawca może zorganizować szkolenie w zakładzie pracy. Będzie ono jednak ważne wyłącznie w danym miejscu i w przypadku chęci zmiany miejsca pracy, konieczne jest ponowne podejście do niego.

Rodzaje szkoleń

wózek widłowy z wysięgnikiemZanim jednak odbędziesz szkolenie, warto zapoznać się dokładniej z rodzajami i wybrać ten, który najbardziej odpowiada specyfice Twojej pracy. Uprawnienia wydawane przez UDT dzielimy na trzy kategorie:

 • wózek widłowy o napędzie mechanicznym z wysięgnikiem,
 • wózek widłowy o napędzie mechanicznym z dodatkową platformą dla osoby, która jest podnoszona z ładunkiem,
 • wózek widłowy o napędzie mechanicznym, bez wysięgnika i bez platformy służącej do podnoszenia osoby wraz z ładunkiem.

 Poza kursami na wózki widłowe, w naszej firmie zdobędziesz także uprawnienia na:

 • suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
 • podnośniki koszowe i nożycowe,
 • ładowarki teleskopowe,
 • żurawie HDS,
 • podesty ruchome,
 • dźwigi i żurawie wieżowe.

Jakie wymagania należy spełnić?

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształceniepodstawowe,
 • okazać zaświadczenie lekarskie o braku zdrowotnych przeciwwskazań (może nim być np. wada wzroku czy epilepsja i każda choroba, przy której operowanie maszyną wiąże się z zagrożeniem życia operatora i osób wokół).

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych szkoleń na naszej stronie internetowej, bądź skontaktuj się z nami!

Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, lecz szkolimy na terenie całej Polski i nie tylko!

Pytania i odpowiedzi

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Każdy kandydat musi być pełnoletni, powinien posiadać podstawowe wykształcenie oraz okazać zaświadczenie lekarskie o braku zdrowotnych przeciwwskazań. Przykładowo wady wzorku mogą być czynnikiem uniemożliwiającym zdobycie uprawnień.

Czym zajmuje się UDT?

Do zadań Urzędu Dozoru Technicznego należy między innymi certyfikacja technicznej jakości urządzeń, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów, w tym BHP, działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji operatorów.

Z obsługi jakich maszyn szkolimy?

Poza wózkami widłowymi, nasza firma szkoli i wydaje certyfikaty również na m.in. ładowarki teleskopowe, suwnice, podnośniki koszowe czy żurawie HDS.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38