Kurs na dźwigi budowlane i towarowo–osobowe

dźwig budowlany przy plaży

Szkolenie KURSO 

Dźwig budowlany podczas eksploatacji

W naszym Ośrodku KURSO prowadzimy szkolenia na uprawnienia UDT dla operatorów dźwigów budowlanych i dźwigów towarowo–osobowych. Nasze zajęcia są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów, którzy przekażą Państwu niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną. Instruktorzy w naszym ośrodku przeprowadzają zajęcia w bardzo profesjonalny i zrozumiały sposób. Od lat prowadzimy nasze szkolenia, współpracując z osobami indywidualnymi oraz firmami. Zachęcamy wszystkich do zapisania się na nasze kursy. Na stronie internetowej KURSO mogą Państwo zapoznać się z rekomendacjami współpracy, wystawionymi przez naszych dotychczasowych klientów.  

Cel szkolenia 

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie obsługi wind, podlegającym pod dozór techniczny. Kurs jest przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach przy realizacji operacji transportu pionowego z wykorzystaniem dźwigów towarowych i towarowo–osobowych. Dodatkowo, przygotowujemy słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. 

Korzyści z kursu 

 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.
 • Atrakcyjne ceny szkoleń.
 • Kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów.
 • Możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju. 
 • Gwarancja usług najwyższej jakości.
 • Forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta.
 • Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego. 

Program szkolenia 

Podczas kursu uczestnicy kursu zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami: 

 • dokumentacja techniczna – rodzaje i zakresy dokumentacji;
 • wiadomości ogólne i dozór techniczny;
 • urządzenia sterownicze;
 • urządzenia zabezpieczające;
 • główne zespoły dźwigu towarowo–osobowego;
 • niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek – zasady postępowania;
 • zasady eksploatacji;
 • obowiązki i zadania obsługującego windy;
 • podstawowe parametry dźwigów towarowo–osobowych;
 • zajęcia praktyczne;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas zajęć każdy uczestnik pozyskuje pełną wiedzę teoretyczną na temat budowy, klasyfikacji oraz eksploatacji wind. Dodatkowo, zajęcia praktyczne prowadzone w miłej atmosferze, pozwalają na opanowanie obsługi podnośników towarowo–osobowych do perfekcji. Wiedza zdobyta podczas zajęć pozwala na zdanie egzaminu i uzyskanie stosownych uprawnień. 

Uczestnicy kursu nauczą się jak: 

 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku;
 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu obowiązków;
 • wykonywać, w sposób prawidłowy, czynności na danym stanowisku;
 • stosować prawidłowe metody wykonywania zadań. 

Wymagania dla kandydatów 

dźwig budowlany na placu budowy

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 • ukończone 18 lat;
 • otrzymać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku;
 • posiadać wykształcenie minimum podstawowe. 

Uprawnienia 

Kursanci po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zdobędą uprawnienia UDT w zakresie obsługi dźwigów towarowo–osobowych. Podczas zajęć słuchacze wykonują ustalone zadania z zakresu obsługi. Osoba, która ukończy szkolenie, powinna przestrzegać bezpiecznych metod pracy. Uprawnienia UDT na obsługę wind ważne są przez 10 lat. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do obsługi danego urządzenia UDT.  

Termin ważności uprawnień

DŹWIGI BUDOWLANE (w tym: dźwigi budowlane towarowe, osobowo–towarowe i wyciągi towarowe) DŹWIGI TOWAROWO–OSOBOWE (w tym: dźwigi ze sterowaniem wewnętrznym i dźwigi szpitalne bez kontroli obciążenia kabiny) 
10 lat 10 lat 

Eksploatacja 

Uzyskanie przez inwestora decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego jest zawsze wymagane. Inwestor oraz architekci muszą liczyć się z szeregiem norm i wymogów. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego. Pozytywny wynik badania odbiorczego pozwoli na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. 

 • Kiedy wszystkie procedury przebiegły bez zastrzeżeń, organ właściwej jednostki dozoru technicznego, wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia. Ustala tym samym formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte urządzenie.  
 • Natomiast, jeśli działania kontrolne wykażą negatywne wyniki badań i wykonanych czynności, organ właściwej jednostki dozoru technicznego odmawia wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. 

Dźwigi budowlane i towarowo–osobowe 

Dźwig budowlany towarowo–osobowy – inaczej nazywany windą, to urządzenie zainstalowane na stałe, służące do pionowego przenoszenia osób lub ładunków, w kabinach lub na platformach. Zatrzymuje się ono na poziomach (piętrach). W polskim prawie uprawnienia do obsługi tego typu wind są wymagane. W tym celu powinno ukończyć się dedykowany kurs oraz zaliczyć egzamin UDT.  

Podział dźwigów

Dźwigi możemy podzielić ze względu na ich zastosowanie na: 

 • osobowe (w tym dźwigi dla osób niepełnosprawnych);
 • osobowo–towarowe; 
 • dźwigi towarowe;
 • szpitalne;
 • budowlane;
 • teatralne;
 • specjalne. 

Charakterystyka dźwigów ze względu na ich zastosowanie: 

 • dźwig szpitalny – wykorzystywany do transportu ludzi, łóżek szpitalnych oraz sprzętu medycznego; 
 • dźwig osobowy – służy do przemieszczenia się osób w pionie pomiędzy piętrami, napędzany elektrycznie bądź hydraulicznie, transport odbywa się dzięki sztywnym prowadnicom; 
 • dźwig towarowy – bez prawa wstępu osób do kabiny i bez sterowania wewnętrznego, porusza się wzdłuż prowadnic pionowych; 
 • dźwig towarowo–osobowy – wykorzystywany do transportu ładunku wraz z osobami odpowiedzialnymi za jego rozładunek; 
 • dźwig budowlany – towarowy lub osobowo–towarowy, transport odbywa się w kabinie lub na platformie. 

Cena 

Ceny w naszym ośrodku zależą głównie od ilości osób na kursie. Dla większych grup przygotowaliśmy atrakcyjne oferty. Jako jedni z nielicznych, możemy Państwu zaproponować adekwatne ceny szkoleń, względem ich jakości. Zapraszamy do kontaktu z nami! 

Gdzie można nas znaleźć? 

Nasz główny Ośrodek KURSO jest zlokalizowany w Warszawie, ale to nie jedyne nasze miejsce, ponieważ organizujemy szkolenia otwarte na terenie całego kraju. Dla zorganizowanych grup gwarantujemy dojazd i szkolenie w trybie zamkniętym. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny. 

Grafika reklamująca kurs na dźwigi budowlane

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38