Kurs na dźwigi budowlane KURSO

Rozwój technologii, pozwala nam ułatwiać nasze życie. Komfort naszego życia poprawia się. W dużych miastach, aby ujrzeć w całości wyższy budynek, musimy często spojrzeć wysoko w górę. Budownictwo to jeden z przykładów szybkiego rozwoju. Bywają sytuacje, w których wchodzimy na wysokie piętra widokowe, w celu obejrzenia panoramy. Zazwyczaj podczas przejazdu windą i wjazdu na najwyższe piętro jesteśmy wdzięczni za wymyślenie windy i nie wyobrażamy sobie wejścia na sam szczyt schodami.

W naszym ośrodku KURSO prowadzimy szkolenia m.in. dla operatorów dźwigów, spawaczy światłowodów, operatorów wózków widłowych i innych. Nasze zajęcia są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów, którzy przekażą Państwu niezbędną wiedzę. Nasi instruktorzy przeprowadzają zajęcia w bardzo profesjonalny i zrozumiały sposób. Mamy pełną infrastrukturę szkoleniową, m.in. wygodne i w pełni wyposażone sale dla naszych kursantów. Zależy nam na tym, aby nasi kursanci podejmowali aktywność na zajęciach – w związku z tym stosujemy różne nowatorskie metody dydaktyczne. Od kilku lat prowadzimy nasze szkolenia, współpracując z osobami indywidualnymi oraz firmami. Zaufało nam wielu klientów, z niektórymi z nich nawiązaliśmy stałą współpracę. Zachęcamy wszystkich do zapisania się na nasze kursy. Na stronie internetowej KURSO mogą Państwo zapoznać się z rekomendacjami współpracy, wystawionymi przez naszych dotychczasowych klientów.

Dźwig budowlany – inaczej nazywany windą, to urządzenie zainstalowane na stałe, służące do pionowego przenoszenia osób lub towarów, w kabinach lub na platformach. Zatrzymuje się ono na poziomach (piętrach). W polskim prawie uprawnienia do obsługi tego typu wind są wymagane. W tym celu powinno się ukończyć dedykowany kurs oraz zaliczyć egzamin UDT.

Dźwigi możemy podzielić ze względu na ich zastosowanie na:

 • Osobowe (w tym dźwigi dla osób niepełnosprawnych),
 • Osobowo-towarowe,
 • Dźwigi towarowe,
 • Szpitalne,
 • Budowlane,
 • Teatralne,
 • Specjalne

Charakterystyka dźwigów ze względu na ich zastosowanie:

 • Dźwig szpitalny – wykorzystywany do transportu osób, łóżek szpitalnych i sprzętu medycznego,
 • Dźwig osobowy – służy do przemieszczenia się osób w pionie pomiędzy piętrami, napędzany elektrycznie bądź hydraulicznie, transport odbywa się dzięki sztywnym prowadnicom,
 • Dźwig towarowy – bez prawa wstępu osób do kabiny i bez sterowania wewnętrznego, porusza się wzdłuż prowadnic pionowych,
 • Dźwig towarowo-osobowy – wykorzystywany do transportu towaru wraz z osobami odpowiedzialnymi za jego rozładunek,
 • Dźwig budowlany – towarowy lub osobowo-towarowy, transport odbywa się w kabinie lub na platformie
RODZAJE DŹWIGÓW:            DŹWIG SZPITALNY         DŹWIG OSOBOWY
     DŹWIG TOWAROWY         DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY    DŹWIG BUDOWLANY

Program szkolenia

Podczas kursu uczestnicy kursu zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • Dokumentacja techniczna – rodzaje i zakresy dokumentacji,
 • Wiadomości ogólne i dozór techniczny,
 • Urządzenia sterownicze,
 • Urządzenia zabezpieczające,
 • Główne zespoły dźwigu towarowo-osobowego,
 • Niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek – zasady postępowania
 • Zasady eksploatacji,
 • Obowiązki i zadania obsługującego windy,
 • Podstawowe parametry dźwigów towarowo- osobowych,
 • Zajęcia praktyczne,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas zajęć każdy uczestnik pozyskuje pełną wiedzę teoretyczną na temat budowy, klasyfikacji oraz eksploatacji urządzeń. Dodatkowo, zajęcia prowadzone w miłej atmosferze, pozwalają na opanowanie obsługi podnośników towarowo-osobowych do perfekcji. Wiedza zdobyta podczas zajęć pozwala na zdanie egzaminu i uzyskanie stosownych uprawnień.

Eksploatacja

Uzyskanie przez inwestora decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia technicznego jest zawsze wymagane. Inwestor oraz architekci muszą liczyć się z szeregiem norm i wymogów. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego. Pozytywny wynik badania odbiorczego pozwoli na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.

Uczestnicy kursu powinni:

 • Rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
 • Stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • Przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
 • Wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku
 • Stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku

Wymagania dla kandydatów

 • Ukończenie 18 lat
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
 • Wykształcenie minimum podstawowe

Cena

Ceny w naszym Ośrodku zależą głównie od ilości osób na kursie. Dla większych grup przygotowaliśmy atrakcyjne oferty! Jako jedni z nielicznych możemy Państwu zaproponować bardzo niskie ceny naszych szkoleń! Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Uprawnienia

Kursanci po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu nabędą uprawnienia w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych. Podczas zajęć słuchacze wykonają ustalone zadania z obsługi dźwigów. Osoba, która ukończy szkolenie, powinna przestrzegać bezpiecznych metod pracy. Uprawnienia na dźwigi ważne są 10 lat. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do obsługi danego urządzenia UDT.

Kiedy wszystkie procedury przebiegły bez zastrzeżeń, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaję decyzje zezwalającą na eksploatację urządzenia. Ustala tym samym formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte urządzenie. Natomiast, jeśli działania kontrolne wykażą negatywne wyniki badań i wykonanych czynności, organ właściwej jednostki dozoru technicznego odmawia wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.

ZAPISZ SIĘ NA NASZE KURSY! ATRAKCYJNE CENY!

Cel szkolenia

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad konserwacji i obsługi danego urządzenia transportu podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs jest przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy przy realizacji operacji transportu pionowego z wykorzystaniem dźwigów towarowych i towarowo-osobowych. Dodatkowo przygotowujemy słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.

Korzyści z kursu

 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
 • Atrakcyjne ceny szkoleń,
 • Kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • Możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju,
 • Gwarancja usług najwyższej jakości,
 • Forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta,
 • Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego

Gdzie można nas znaleźć?

Nasz główny Ośrodek KURSO jest zlokalizowany w Warszawie, ale to nie jedyne nasze miejsce. Pracujemy na terenie całego kraju. Dla zorganizowanych grup gwarantujemy dojazd. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Powiązane artykuły::

ZAPISY: +48 22 208 38 38