Kurs na podesty ruchome

Podesty ruchome - urządzenia transportu bliskiego objęte dozorem technicznym

To szkolenie, które nie tylko przygotowuje uczestników do egzaminu UDT potwierdzającego ich kwalifikacje, ale także uczy bezpiecznego, zgodnego z zasadami BHP eksploatowania podestów ruchomych. Programy szkoleniowe tworzymy zarówno dla osób, które chcą uczyć się od podstaw, jak i tych posiadających doświadczenie. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego można wykonywać prace na podnośnikach koszowych, nożycowych, podestach wiszących. Rodzaje oraz typy urządzeń, na które przyznawane są uprawnienia, są zależne od zakresu szkolenia i egzaminu. Istnieje możliwość zorganizowania  2 egzaminów jednocześnie na dwa urządzenia objęte dozorem technicznym.

Obsługa podestów ruchomych

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe jako operator podestów. Posiadając uprawnienia do obsługi, można wykonywać prace na budowach, przy remontach budynków, budowie dróg, montażu i naprawach oświetlenia, wieszaniu reklam wielkoformatowych. Operatorzy zwyżek i innych podestów ruchomych są zatrudniani na etacie, mogą również prowadzić własną działalność, świadcząc usługi z wykorzystaniem podestów..

Rodzaje uprawnień do obsługi

Podział obowiązujący od 1 czerwca 2019 obejmuje podesty ruchome:

 • Stacjonarne
 • Wiszące
 • Przejezdne
 • Masztowe
 • Na pojazdach kolejowych

Uprawnienia są wydawane standardowo na 10 lat, jedynie w przypadku podestów przejezdnych jest to 5 lat.

Przez 5 lat od wejścia w życie nowych przepisów nadal ważny jest dotychczasowy podział uprawnień na podesty:

 • Przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe), przejezdne samojezdne (podnośniki koszowe), przewoźne – kategoria I P
 • Stacjonarne, ruchome, masztowe – kategoria II P

Kurs operatora podestów ruchomych – program zajęć

Program zajęć jest podzielony na część teoretyczną i zajęcia praktyczne. Czas trwania jest ustalany indywidualnie z klientem i zależy od doświadczenia i potrzeb uczestników.

 1. Ogólne informacje na temat podestów ruchomych – wstęp.
 2. Stateczność i wytrzymałość urządzeń.
 3. Platforma robocza: konstrukcje wsporcze, mechanizmy napędowe.
 4. Podesty: konstrukcje wsporcze, podwozia.
 5. Korzystanie z instrukcji obsługi.
 6. Przeprowadzanie prób i badań na podestach.
 7. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń.
 8. Dozór techniczny urządzeń.
 9. Zajęcia praktyczne: prace wykonywane przed rozpoczęciem eksploatacji, w trakcie i po jej zakończeniu, sprawdzanie zabezpieczeń przed rozpoczęciem pracy, zasady postępowania w razie awarii – bezpieczne opuszczanie maszyny.

Konserwacja podestów ruchomych

Program zajęć został stworzony dla osób, które chcą zajmować się pracami serwisowymi, naprawą czy przeglądami przed dopuszczeniem maszyn do eksploatacji. Ukończenie kursu i pozytywny wynik egzaminu UDT daje możliwości zatrudnienia w serwisach sprzętu czy w większych firmach budowlanych, montażowych, produkcyjnych posiadających własne stanowiska konserwatorskie.

Rodzaje uprawnień do konserwacji

Uprawnienia dla konserwatorów są wydawane na 5 lat i obejmują następujące rodzaje podestów:

 • Stacjonarne
 • Ruchome przejezdne
 • Ruchome załadowcze – w tym do transportu osób
 • Masztowe
 • Na pojazdach kolejowych

Kurs konserwatora podestów ruchomych – program zajęć

Zagadnienia teoretyczne:

 1. Urządzenia transportu bliskiego, których dotyczy dozór techniczny.
 2. Tryb postępowania obowiązujący podczas obejmowania dozorem podestów ruchomych.
 3. Zakres czynności, rodzaje badań wykonywanych przez inspektorów dozoru technicznego.
 4. Czynności wykonywane przez operatora i konserwatora urządzeń w przypadku nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych awarii.
 5. Zasady bezpiecznej konserwacji podestów.
 6. Konserwacja zespołów i elementów urządzeń – część mechaniczna.
 7. Konserwacja zespołów i elementów – część elektryczna.

Zagadnienia praktyczne:

 • Sprawdzanie urządzenia pod kątem stanu technicznego: stopnia zużycia mechanizmów, poprawności działania.
 • Wymiana elementów urządzenia, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu.
 • Sytuacje awaryjne – sposób postępowania.
 • Konserwacja, regulacja, sprawdzanie poprawności działania zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających.
 • Prace, jakie należy wykonać w razie konieczności zmiany miejsca eksploatowania – demontaż i ponowny montaż.
 • Czynności wykonywane przy zmianie wersji montażowej.
 • Najczęstsze usterki eksploatacyjne – przykłady, sposoby naprawy.

Szkolenie a zdawalność egzaminów

Podesty ruchome to urządzenia służące do transportu osób i sprzętu na stanowiska roboczeUkończenie samego kursu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem uprawnień. Aby móc obsługiwać i serwisować sprzęt, konieczne jest zaliczenie egzaminu, którego organizacją zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu można pracować na dowolnym typie podestów ruchomych w Polsce i za granicą, o ile w danym projekcie zaświadczenia zostaną zaakceptowane..

Program i forma zajęć są ściśle powiązane z wymaganiami egzaminacyjnymi UDT. Tematyka zajęć jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o wytyczne Urzędu. Instruktorzy Ośrodka regularnie zapoznają się z udostępnianymi przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi i aktualnymi informacjami.

Na wysoką zdawalność egzaminów wśród uczestników szkoleń przekłada się również:

 • Wstępna diagnostyka i badanie potrzeb przed szkoleniem – pozwala to na optymalne dostosowanie poruszanych zagadnień do wiedzy kursantów
 • Podział grup dla osób z większą lub mniejszą wiedzą praktyczną – w ramach zajęć odbywa się wówczas mniej lub więcej ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu udostępnianego przez Ośrodek
 • Zajęcia praktyczne organizowane w czasie pomiędzy zajęciami teoretycznymi a egzaminem zewnętrznym – pozwala to na utrwalenie potrzebnej wiedzy
 • Egzamin wewnętrzny po zakończeniu części teoretycznej. Egzamin ma formę testu, podobną do tej, jaka obowiązuje na egzaminach UDT.
 • Szkolenia uzupełnione o wiedzę zamieszczoną na platformie edukacyjnej, do której dostęp mają wszyscy uczestnicy. Na platformie znajdują się materiały w formie tekstowej i video, a także baza około 650 pytań testowych, stworzonych na bazie pytań egzaminacyjnych UDT.
 • Terminy szkoleń dostosowane do terminów egzaminów zewnętrznych. Po zapisaniu na zajęcia Ośrodek zgłasza uczestników do odpowiedniej jednostki dozoru technicznego. Dzięki temu inspektorzy dozoru technicznego mogą ustalić optymalny termin testu z teorii i sprawdzenia umiejętności praktycznych.

Kursy dla klientów indywidualnych

Zajęcia są organizowane w formie otwartej, dostępnej dla każdego zainteresowanego. Podczas zapisów sprawdzany jest poziom wiedzy i potrzeby szkoleniowe uczestnika, tak aby zakwalifikować go do odpowiedniej grupy. Szkolenia organizowane są regularnie, w cyklach 1- lub 2-tygodniowych.

Kursy dla firm

Na życzenie klientów biznesowych Ośrodek organizuje zajęcia w formie zamkniętej. Wówczas biorą w nich udział tylko oddelegowani pracownicy firmy, a zakres i szczegóły szkolenia są ustalane bezpośrednio z pracodawcą. W szkoleniu mogą brać udział zarówno pracownicy bez wcześniejszego doświadczenia w obsłudze czy konserwacji podestów, jak i tacy, którzy mieli do czynienia z tego typu sprzętem, na przykład pracując jako pomocnicy operatora. W przypadku kursów zamkniętych zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Ośrodka, w Warszawie, lub – jeśli tak zostanie ustalone z klientem – w innych miastach Polski.

Pytania i odpowiedzi

Czy uprawnienia dotyczą wszystkich rodzajów podestów ruchomych?

Podczas kursu omawiane są wszystkie typy podestów objętych dozorem technicznym – te, których dotyczy egzamin UDT. Uczestnicząc w kursie i zaliczając egzamin, otrzymuje się uprawnienia UDT na obsługę lub konserwację podestów ruchomych, przejezdnych, wiszących, masztowych, umieszczonych na pojazdach kolejowych. W przypadku szkoleń zamkniętych, jeśli klient zgłosi taką potrzebę, instruktorzy Ośrodka mogą położyć większy nacisk na dany typ podestów.

Jaką formę mają zajęcia?

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej instruktorzy Ośrodka prowadzą wykład, uzupełniany o formy aktywizujące uczestników: zadają pytania, podają przykłady, przeprowadzają testy sprawdzające wiedzę. Część praktyczna odbywa się na placu manewrowym, gdzie uczestnicy mają okazję zapoznać się z działaniem maszyn.

Jaki jest czas trwania kursu?

Liczba godzin jest ustalana na etapie badania potrzeb szkoleniowych kursantów. W przypadku kursów otwartych grupy są formowane wśród osób o podobnym poziomie doświadczenia. Program kursów zamkniętych jest dostosowywany do poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników firmy.

Kurs obsługi – orientacyjny czas trwania to:

 • Dla osób z doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi lub konserwacji: około 8 godzin
 • Dla osób mających już pewną wiedzę na temat podestów, ale bez doświadczenia: około 20 godzin
 • Dla osób początkujących: około 36 godzin

Kurs konserwacji – orientacyjny czas trwania to:

 • Dla osób z doświadczeniem w zakresie mechaniki lub elektryki w zakresie podestów ruchomych: około 30 godzin
 • Dla osób bez doświadczenia: około 96 godzin

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38