Kurs “Podesty ruchome masztowe” – zajęcia z egzaminem UDT 

W podeście ruchomym masztowym platforma robocza jest przesuwana w górę lub w dół po maszcie

Podest ruchomy masztowy jest jednym z urządzeń, które zostały objęte dozorem technicznym. Aby mógł być wykorzystywany w pracach budowlanych, remontowych i innych, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na eksploatację, prowadzenie dokumentacji i regularne wykonywanie badań technicznych. Przepisy dozoru mówią też o osobie operatora – musi być nim specjalista o odpowiednich kwalifikacjach, potwierdzonych egzaminem.

Udział w organizowanym przez nas kursy na podesty ruchome masztowe jest skutecznym sposobem na zdobycie tych kwalifikacji. Nasi instruktorzy w praktyczny sposób przekazują wiedzę potrzebną do zaliczenia egzaminu, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Kursy dla operatorów podestów ruchomych masztowych obejmują także ćwiczenia praktyczne. Są przeznaczone dla osób na każdym poziomie doświadczenia, również początkujących.

Podesty ruchome masztowe

Podesty ruchome masztowe są wyposażone w podesty z kołami oraz podporami

Są to urządzenia transportu bliskiego, czyli takie, które służą do pionowego transportu osób na stanowisko pracy.

Budowa 

Urządzenia te, zwane także samowznoszącymi, posiadają charakterystyczny kratownicowy maszt. Na maszcie umieszczony jest kosz – platforma robocza do transportu pracowników, materiałów budowlanych, towarów, narzędzi. Platforma może być wysuwana, co zwiększa jej przestrzeń roboczą. Maszt jest umieszczony na podwoziu z kołami. Urządzenie jest zasilane elektrycznie, z akumulatorów lub z sieci.

Działanie 

Podest masztowy jest obsługiwany przez operatora za pomocą pilota lub panelu sterowania. Po uruchomieniu kosz przesuwa się po maszcie pionowo w górę lub w dół dzięki dźwignikowi. W czasie pracy podest jest oparty na podporach zapewniających mu stabilność.

Zastosowania 

Poszczególne modele tych urządzeń są przeznaczone do pracy wewnątrz lub na zewnątrz budynków. W pomieszczeniach wykorzystuje się je do zapewniania dostępu do wyżej położonych regałów magazynowych czy sklepowych, na zewnątrz są pomocne podczas prac budowlanych czy remontowych na elewacjach budynków.

Kurs na operatora podestów ruchomych masztowych – informacje dla uczestników

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dla osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zawodzie operatora:

  • Wymagania dla uczestników szkolenia na podesty ruchome: kurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, z wykształceniem co najmniej podstawowym, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych (wymagamy zaświadczenia lekarskiego)
  • Program zajęć: szkolenie składa się z wykładów oraz ćwiczeń praktycznych odbywających się na placu manewrowym. Dodatkowo kursanci mogą uzupełniać wiedzę za pomocą materiałów, które udostępniamy im na platformie edukacyjnej. Podczas zajęć instruktorzy przekazują wiedzę na temat budowy, rodzajów i przeznaczenia urządzeń transportu bliskiego, obowiązków operatora w zakresie bezpieczeństwa pracy, przepisów o dozorze technicznym. Ćwiczenia na placu manewrowym mają charakter praktyczny, ich celem jest nauczenie kursantów podstaw obsługi urządzenia. Program kursu UDT jest zgodny z wymogami tej instytucji.
  • Forma zajęć: w zajęciach można uczestniczyć stacjonarnie – organizujemy wykłady i ćwiczenia w Warszawie i innych dużych miastach, a także online (dotyczy to tylko części wykładowej).
  • Egzamin na uprawnienia UDT: jest przeprowadzany przez komisję UDT z Warszawy lub z jednego z oddziałów. Kontaktami z UDT i kwestiami organizacyjnymi zajmuje się w imieniu uczestników Ośrodek. Egzamin jest przeprowadzany po zakończeniu zajęć, w terminie wyznaczonym przez UDT. Szkolenia mają terminy zbliżone do terminów egzaminów, tak aby kursanci byli na bieżąco z potrzebną na egzaminie wiedzą.
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT – uprawnienia dla operatorów. Uprawnienia na podesty ruchome masztowe są wydawane na okres 10 lat, obowiązują także na podesty stacjonarne (zmiany od czerwca 2020 roku). Jest to dokument ważny na terenie całej Polski, wymagany przy ubieganiu się o zatrudnienie w zawodzie operatora urządzeń transportu bliskiego. W naszym Ośrodku można również zdobyć uprawnienia na zwyżki (podesty ruchome samojezdne), podesty ruchome przejezdne i inne objęte dozorem technicznym.
  • Szkolenie na podesty ruchome: cena, terminy, zapisy: osobom zdecydowanym na udział w szkoleniu udzielamy informacji telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38