Przewoźne podesty ruchome – kurs obsługi z egzaminem

Podesty przewoźne “pająki” - urządzenia transportu bliskiego, określane przez UDT jako podesty przejezdne przewoźne

Szkolenie przygotowuje do zdobycia kwalifikacji potrzebnych do pracy z popularnymi “pająkami”. To urządzenia objęte dozorem technicznym, których operatorzy muszą posiadać uprawnienia UDT potwierdzone egzaminem. Organizujemy zajęcia w formule otwartej, dostępne dla osób na różnych poziomach zaawansowania, oraz szkolenia zamknięte wyłącznie dla pracowników firm.

Kurs na podesty ruchome (pająki) – szczegółowe informacje

Na kurs operatora podestów ruchomych przewoźnych, zwanych pająkami, zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, także te bez doświadczenia w zawodzie. Grupy zajęciowe tworzymy w oparciu o diagnostykę potrzeb uczestników. Prowadzimy zajęcia w pełnym wymiarze godzin (około 35), w trakcie których poruszamy wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia. Osoby, które miały już do czynienia z tego rodzaju urządzeniami (na przykład pracowały jako pomocnik operatora), mogą wziąć udział w kursie skróconym – nawet do 8 godzin.

Oprócz szkoleń otwartych, których terminy i lokalizacje publikujemy na naszej stronie, oferujemy także szkolenia zamknięte. W takich zajęciach biorą udział tylko wyznaczone przez pracodawcę osoby, a termin, miejsce i program są ustalane z klientem.

Zakres merytoryczny jest zgodny z wymogami UDT. Szkolenia składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Uczymy budowy urządzeń, zasad BHP dotyczących eksploatacji, korzystania z instrukcji obsługi, bezpiecznego postępowania w przypadku awarii, przygotowywania podestów do pracy. Instruktorzy zachęcają uczestników do aktywności podczas zajęć, stosując między innymi testy wiedzy sprawdzające ich postępy.

Egzamin UDT – uprawnienia do pracy w zawodzie

Podstawą do otrzymania zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach jest zaliczony egzamin, którym kończy się kurs. UDT przeprowadza go w wyznaczonych terminach, do których dostosowane są terminy zajęć – dzięki temu uczestnicy mogą szybko przystąpić do egzaminu i skrócić czas oczekiwania. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się w formie testu z pytaniami zamkniętymi, a następnie części praktycznej, gdzie sprawdza się umiejętność obsługi podestu ruchomego.

Koszt organizacji egzaminu UDT jest zawarty w cenie kursu. Ośrodek pośredniczy w kontaktach z odpowiednim oddziałem UDT (Warszawa lub inne duże miasta) i zapisuje uczestników na egzamin w danym terminie.

Zastosowanie podestów ruchomych przejezdnych w praktyce

Podest ruchomy typu “pająk” - urządzenie sprawdzające się w każdym, także trudnym tereniePodesty przewoźne “pająki” swoją nazwę zawdzięczają podwoziu z ramionami, które zwiększają stabilność urządzenia w czasie pracy. “Pająki” mogą być dodatkowo wyposażone w koła lub gąsienice umożliwiające zmianę położenia na placu budowy, jednak transport na większe odległości odbywa się z wykorzystaniem przyczep samochodowych.

Z uwagi na niewielkie gabaryty w połączeniu z dużym zasięgiem pracy, podesty przejezdne przewoźne chętnie wykorzystuje się do różnego rodzaju prac: w pomieszczeniach, na placach budowy, także w trudnym terenie – grząskim, o ograniczonej nośności lub dużym nachyleniu.

Przykładowe rodzaje prac, w których mogą brać udział podesty “pająki”:

  • Montaż, naprawa, konserwacja, kontrola oświetlenia, linii energetycznych, linii telefonicznych itp.
  • Prace na placach budowy: montaż drobnych elementów na dachu lub elewacji
  • Instalowanie reklam wielkoformatowych na budynkach lub billboardach
  • Pielęgnacja i utrzymanie zieleni: wycinka drzew, przycinanie gałęzi, usuwanie jemioły
  • Naprawy w dużych budynkach użyteczności publicznej, magazynach, fabrykach
  • Malowanie fasad budynków
  • Konserwacja zabytków – wewnątrz i na zewnątrz

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38