Publikacje

Obraz, monter rusztowań budowlanych.

Praca montera budowlanego

Rusztowania są nieodłącznym elementem podczas wykonywania prac budowlanych a także wszelkiego rodzaju prac na wysokościach. Modułowa budowa poszczególnych systemów umożliwia bardzo łatwe dopasowanie do wysokości poszczególnych obiektów. Wykorzystywanie rusztowań zapewnia stabilną powierzchnię roboczą umożliwiającą prace remontowe, docieplanie elewacji czy też budowę wszelkiego rodzaju obiektów takich jak konstrukcje przemysłowe, wiadukty orazCzytaj więcej »

Administratorzy Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Wprowadzenie RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w 2016 roku wiązało się z ograniczeniem dostępu do prywatnych danych przez nadmierną ilość nieupoważnionych osób oraz przekazywaniem ich dalej. Dostęp do czyiś danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, numeru telefonu i innych danych kontaktowych) jest obarczony znaczną odpowiedzialnością. OsobyCzytaj więcej »

Kursanci i instruktor podczas zajęć praktycznych

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne

Czym jest BHP? Skrót BHP pochodzi od wyrażenia: bezpieczeństwo i higieny pracy. Jest to ogół norm prawnych i środków badawczych, ale też organizacyjnych i technicznych. Dzięki zasadom BHP możliwe jest stworzenie bezpiecznych warunków do pracy. BHP usprawnia pracę oraz właśnie dzięki BHP, praca jest efektywna i bezpieczna. Organ regulujący iCzytaj więcej »

Wciągniki i wciągarki – dozór UDT

Wszystkie urządzenia ulegają zniszczeniom i zużyciu, w celu przedłużenia żywotności wciągników oraz wciągarek ważna jest ich regularna konserwacja. Co to jest wciągarka? Wciągarka pozwala na przesuwanie przedmiotów w kierunku poziomym oraz pionowym. Dzięki niej możemy również naciągać liny czy druty. Wciągarki stosuje się min. w budownictwie, energetyce, kolejnictwie oraz wCzytaj więcej »

Palacz kotłów.

Palacz kotłów i pieców – czym się zajmuje?

Ogólny rozwój energetyki cieplnej ma swoje odzwierciedlenie w miastach: hutach, kotłowniach i piecach, a co za tym idzie także i na rynku pracy w postaci wzrostu zapotrzebowania na palaczy dwutlenku-węgla. We współczesnych czasach, trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez urządzeń wykorzystujących energię cieplną. Dlatego też posłużymy się zwięzłą charakterystyką, abyCzytaj więcej »

Urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej

Bezpieczna eksploatacja sprzętu gaśniczego

Do zwalczania lub wykrywania pożaru, a także ograniczania jego skutków używane są urządzenia przeciwpożarowe stałe lub półstałe, które uruchamiane są samoczynnie lub ręcznie. W skład systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu ostrzegawczego wchodzą m.in. urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych urządzenia sygnalizacyjno- alarmowe instalacje oświetlenia ewakuacyjnego pompy klapy odcinające przeciwpożarowe urządzenia oddymiające hydrantyCzytaj więcej »

Pierwszy pomoc

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważna. Nigdy nie wiemy kiedy może nam się przydać, a udzielona w poprawny sposób może uratować komuś życie. Bycie małym super bohaterem to naprawdę fajna sprawa! Najważniejsze jest aby robić to poprawnie, ponieważ źle udzieloną pierwszy pomoc może wprowadzić w jeszcze większe zagrożenie życiaCzytaj więcej »

Płonący budynek

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszczerbku na zdrowiu a nawet uratowanie życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscuCzytaj więcej »

Uczestnicy szkolenia

Szkolenia BHP – okresowe i wstępne

Nie trzeba nikomu przypominać jak ważnym elementem w każdej racy jest znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Można wyróżnić dwa rodzaje: Szkolenie wstępne, Szkolenie okresowe. Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Jest to wymagane, gdyż nieodbycie takiego szkolenia i praca bez niegoCzytaj więcej »

Cięcie palnikiem acetylenowo—tlenowym a plazmowym

Współcześnie na rynku narzędzi dostępny jest szeroki wybór różnych spawarek oraz palników. Dzięki temu przygotowując się do pracy można wybrać narzędzie specjalnie dopasowane do potrzeb oraz wymagań tworzywa. W zależności od tego jakie metody spawalnicze wykorzystuje się do pracy należy dobrać odpowiedni rodzaj palnika. Zły wybór w tym wypadku możeCzytaj więcej »

ZAPISY: +48 22 208 38 38