Kurs obsługi zwyżek nożycowych – podnośników

Podnośniki nożycowe to przykład podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych

Zwyżki nożycowe – podnośniki – mają niewielkie rozmiary, platformy robocze mieszczące nawet 7 osób, zasięg do 30 metrów, są wydajne, sprawdzają się w pracach na zewnątrz i wewnątrz budynków. Te cechy sprawiają, że szeroko wykorzystuje się je w pracach budowlanych, remontowych, montażowych. Zdobycie uprawnień do obsługi tych urządzeń pozwala na szybkie znalezienie zatrudnienia. Z myślą o osobach planujących podejście do egzaminu UDT stworzyliśmy kurs przekazujący niezbędną wiedzę teoretyczną i uczący obsługi podestów nożycowych w praktyce. Program kursu jest zgodny z wymogami szkoleniowymi UDT.

Informacje o szkoleniu

  • Cel kursu: przygotowanie do zaliczenia egzaminu UDT i zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu
  • Dla kogo: dla osób spełniających minimalne wymagania (wiek 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych), mających doświadczenie w pracy z podnośnikami lub bez doświadczenia
  • Forma kursu: otwarta – dla klientów indywidualnych, szkolenia w określonych terminach i lokalizacjach, zamknięta – dla klientów firmowych, wyłącznie dla grupy pracowników
  • Przebieg zajęć: stacjonarnie lub online (część teoretyczna) + część praktyczna z użyciem maszyn

Szczegóły dotyczące kursów na zwyżki (cena, program, terminy, miejsce zajęć) podajemy klientom po ustaleniu potrzeb szkoleniowych. Zapraszamy do kontaktu: <infografika>

Szkolenie a uprawnienia do obsługi podnośników nożycowych

Podnośniki nożycowe: urządzenia z wysięgnikiem na podwoziu z kołami i dużą platformą robocząPodesty ruchome, do których zalicza się także zwyżki nożycowe, to urządzenia objęte dozorem technicznym. Oznacza to, że aby móc je obsługiwać, nie wystarczy posiadać wiedzy i praktycznych umiejętności. Konieczne jest potwierdzenie kwalifikacji w formie egzaminu. Egzaminy są organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego na terenie całej Polski, w oddziałach Urzędu. Zaliczenie testu wiedzy oraz egzaminu praktycznego daje uprawnienia do wykonywania zawodu przez 10 lat. Uprawnienia te są ważne w Polsce i za granicą.

Ukończenie kursu na podnośniki nożycowe nie jest jednoznaczne ze zdobyciem uprawnień, ale stanowi skuteczne przygotowanie do egzaminu. Zakres materiału jest zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi UDT, a terminy zajęć są dostosowywane do terminów testów, tak aby czas oczekiwania był dla uczestników jak najkrótszy. Kandydaci na operatorów, oprócz udziału w zajęciach, mogą przygotowywać się także korzystając z materiałów na platformie kursowej, w tym z testów z przykładowymi pytaniami.

Operator zwyżki – możliwości zatrudnienia po kursie

Inwestycja w szkolenie i egzamin UDT zwraca się zazwyczaj bardzo szybko. Operatorów podnośników poszukuje się przy niemal każdej większej inwestycji. Projekty budowlane to jednak nie jedyne miejsce, gdzie operatorzy mogą szukać zatrudnienia. Podesty nożycowe wykorzystuje się także między innymi w:

  • Magazynach wysokiego składowania i halach produkcyjnych
  • Montażu i remontach oświetlenia
  • Myciu szyb i elewacji budynków
  • Montażu reklam wielkoformatowych

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38