Kursy dla operatorów podnośników koszowych i nożycowych (boom lift, scissor lift) za granicą 

Wybierając się do pracy za granicą jako operator podnośników (boom lift, scissor lift), warto zadbać o odpowiedni certyfikat

To szkolenie, które pozwala na zdobycie wiedzy potrzebnej do pracy w wybranych krajach oraz na uzyskanie certyfikatu niezbędnego do znalezienia zatrudnienia. Jest prowadzone przez akredytowanych instruktorów Ośrodka, którzy uczą zgodnie z normami ISO MEWP 18878:2013 oraz z wytycznymi grupy OMHEC (zrzeszającej Norwegię, Wielką Brytanię, Danię, Szwecję).

W ramach kursu przeprowadzany jest egzamin końcowy. Ci uczestnicy, którzy zaliczą go z pozytywnym wynikiem, otrzymują certyfikat w formie elektronicznej, obowiązujący w pracy na morzu i na lądzie.

Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń praktycznych na placu manewrowym. Całość odbywa się w siedzibie Ośrodka w Warszawie, ale te osoby, które nie mogą w nich uczestniczyć, mogą zaliczyć część teoretyczną w formie e-learningu.

Kto może uczestniczyć w zajęciach

Program zajęć jest ułożony tak, by odpowiadał na potrzeby zarówno osób bez doświadczenia w pracy jako operator, jak i tych bardziej doświadczonych. Osoby pracujące już jako operatorzy podnośników, które mogą wykazać się odpowiednią liczbą przepracowanych godzin, mogą zostać zwolnione z części praktycznej.

Wymagania, jakie stawiamy uczestnikom naszych szkoleń, to: 

  • Wiek – powyżej 18 lat
  • Wykształcenie – co najmniej podstawowe
  • Stan zdrowia – wymagamy oświadczenia lub zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Osoby, które nie mają jeszcze uprawnień UDT i chciałyby kompleksowo przygotować się do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych, mogą wziąć udział w innych naszych kursach: kurs na podesty ruchome.

Czego można nauczyć się na szkoleniu

Scissor lifts i boom lifts to podnośniki, które za granicą wykorzystuje się na budowach, przy remontach, przy pracach na platformach wiertniczych

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów naszego Ośrodka. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnymi typami podnośników i możliwościami ich wykorzystania, z budową elementów urządzenia, a także z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa, kontroli zwyżek, zapewniania stabilności podczas pracy, postępowania przy wypadkach i awariach. Wiedza z wykładów jest uzupełniana podczas zajęć praktycznych na placu manewrowym.

Jak przebiega egzamin

Egzamin jest organizowany bezpośrednio w Ośrodku, a jego przeprowadzeniem zajmuje się akredytowany instruktor. Uczestnicy odpowiadają na pytania w formie testu, a następnie sprawdzane są ich umiejętności praktyczne. W cenie kursu zawarte jest jedno podejście do egzaminu.

Certyfikat i uprawnienia do pracy

Certyfikat jest wydawany w formie elektronicznej i obowiązuje przez 5 lat. Można go wykorzystywać, ubiegając się o pracę w następujących krajach:

  • Norwegii
  • Wielkiej Brytanii
  • Szwecji
  • Danii

Posiadając uprawnienia, można wykonywać prace na wysokości: montażowe, remontowe, budowlane. Certyfikat jest ważny podczas pracy zarówno na terenach lądowych, jak i morskich – także przy pracy na platformach wiertniczych.

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły organizacyjne (terminy, ceny, warunki udziału) lub zarejestrować się na szkolenie, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami Ośrodka.

 

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38