Publikacje

urządzenie podczas rozładunku towaru

Zastosowanie żurawia HDS

Żuraw HDS to inaczej hydrauliczny dźwig samochodowy, który zaliczany jest do pojazdów ciężkich, posiada on zamontowanego na podwoziu żurawia, który służy do wykonywania załadunków oraz rozładunków różnych towarów oraz przeznaczony jest do transportu materiałów. 

Żuraw HDS, jakie ma wykorzystanie w magazynach? 

Wykorzystanie żurawia HDS zależy od tego czym zajmuje się dany magazyn. Często jednak jego praca polega to na rozładunku i załadunku różnych materiałów w składach budowlanych czy też w hurtowniach. Do tego zadania używa się właśnie żurawia HDS, który upora się z ciężkimi i licznymi wielkogabarytowymi towarami. W hurtowniach można również użyć go do ustawiania w pionowych rzędach kontenerów magazynowych. 

Praca ręczna z wielkogabarytowymi towarami sprawiała by wiele trudności, więc żurawie HDS odnalazły się idealnie przy pracy w magazynach i składach budowlanych. 

Żuraw HDS pracujący w magazynie budowlanym

Kto może przystąpić do egzaminu na żurawia HDS? 

Osoby wykonujące pracę na żurawiu HDS muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Aby zdobyć takie uprawnienie należy: 

  1. Ukończyć 18 lat, 
  2. Posiadać prawo jazdy kategorii C lub B,  
  3. Uzyskać zgodę lekarską na wykonywanie owej pracy, 
  4. Udać się na kurs i zaliczyć teorie oraz praktykę.  

Po wykonaniu tych czynności należy zapisać się na egzamin państwowy. Jeśli zaliczymy poprawnie egzamin otrzymamy kartę identyfikacyjną, która upoważnia nas do rozpoczęcia pracy z żurawiem HDS. Dokument potwierdzający nasze uprawnienia ważny jest przez okres 5 lat. 

HDS w magazynach

Żurawie HDS w magazynach mają bardzo ważną rolę, którą ciężko zastąpić poprzez wykorzystanie innego urządzenia. Zastosowanie opisywanej maszyny znacznie wpłynęło na produktywność oraz organizację na halach magazynów. Rola żurawia HDS w magazynie jest szczególna, ponieważ potrafi on pracować na określonym niewielkim terenie, a ponad to radzi sobie z masywnymi elementami w pracach takich jak ich rozładunek i załadunek, a także potrafi przenosić wielkogabarytowe ładunki przy tym nie uszkadzając ich zawartości.

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest główna rola żurawia HDS na magazynie?

Głównym jego zadaniem jest rozładowywanie oraz załadowywanie wielkogabarytowych elementów.

Ile czasu trwa ważność dokumentu UDT?

Ważność takiego dokumentu trwa 5 lat od momentu jego wydania.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38