Usługi audytorskie

audytor w firmie

Audyt

Firma KURSO przeprowadza kursy na uprawnienia UDT, a także świadczy usługi serwisu urządzeń transportu bliskiego. Posiadamy grono specjalistów, którzy naprawią bądź zmodernizują maszynę. Posiadamy serwis stacjonarny i mobilny, a grono naszych specjalistów zajmuje się nawet cięższymi awariami urządzeń. 

Czym się zajmujemy

 • pomagamy przy zakupie urządzeń; 
 • diagnostyką; 
 • modernizacją; 
 • konserwacją; 
 • serwisem pogwarancyjnym; 
 • naprawą; 
 • przeprowadzamy generalne remonty; 
 • sprzedażą nowych i używanych urządzeń; 
 • przygotowujemy dokumentację techniczną; 
 • wypożyczamy maszyny na czas naprawy. 

Czym jest audyt? 

Audyt to inaczej kontrola profilaktyczna danego zakładu pracy. Audyt przeprowadzają wyspecjalizowane osoby, czyli niezależni eksperci wewnętrzni lub zewnętrzni – zwani audytorami. Kiedyś audyt był przeprowadzany w celu wskazania mankamentów, niedociągnięć czy naruszeń przepisów BHP danej placówki. W tej chwili jego cel jest odrobinę inny, bowiem większym priorytetem stało się usprawnienie działania danej firmy czy organizacji. Na podstawę badania wliczają się systemy kontroli i analiza potencjalnego ryzyka naruszenia zasad lub bezpieczeństwa pracowników.  

pracownik przeprowadzający diagnostykę

Co serwisujemy: 

 • wózki widłowe;  
 • żurawie HDS; 
 • suwnice; 
 • podesty ruchome (podnośniki koszowe i nożycowe);  
 • ładowarki teleskopowe. 

Czym jest UDT? 

UDT to skrót od Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to państwowa organizacja prawna, która sprawuje kontrolę w zakresie działania urządzeń technicznych podlegających pod UDT. Organizacja wydaje także certyfikaty, które otrzymuje się po ukończeniu kursu na operatora bądź konserwatora danej maszyny. Zaświadczenia te są niezbędne do wykonywania zawodu i mają ważność, w zależności od rodzaju maszyny, od 5 do 10 lat. 

Jakie maszyny podlegają UDT? 

Wliczają się w UDT dokładnie trzy kategorie maszyn, a one dzielą się na kolejne podtypy. Są to następujące urządzenia: 

Bezciśnieniowe: 

 • przeznaczone do magazynowania materiałów zapalnych ciekłych; 
 • przeznaczone do magazynowania materiałów żrących bądź trujących.

Ciśnieniowe: 

 • zbiorniki w agregacie gaśniczym; 
 • instalacje urządzeń w kotłowni wodnej; 
 • rurociągi przesyłowe; 
 • instalacje urządzeń węzła cieplnego; 
 • kotły parowe i wodne o temperaturze co najmniej 110 ℃; 
 • rurociągi technologiczne; 
 • instalacje zbiornikowe; 
 • zbiorniki w agregacie sprężarkowym.

Transportu bliskiego: 

prowadzenie audytu
 • maszyny służące do przemieszczania osób z niepełnosprawnością; 
 • dźwigi budowlane; 
 • dźwigi towarowe małe bez prawa wstępu osób trzecich do kabiny; 
 • podesty ruchome przejezdne; 
 • suwnice; 
 • wciągniki; 
 • wciągarki; 
 • żurawie stacjonarne; 
 • dźwignice linotorowe; 
 • dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarne; 
 • dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym; 
 • żurawie samojezdne; 
 • podesty ruchome wiszące; 
 • podesty ruchome masztowe; 
 • wyciągi towarowe; 
 • przenośniki w wesołym miasteczku, czyli karuzele; 
 • wózki jezdniowe podnośnikowe; 
 • układnice magazynowe; 
 • żurawie wieżowe; 
 • żurawie szybkomontujące; 
 • podesty ruchome załadowcze na pojeździe; 
 • schody ruchome; 
 • chodniki ruchome; 
 • dźwigi osobowe; 
 • żurawie przenośne; 
 • dźwigniki o ruchu prostoliniowym przenośne. 

Oferujemy kursy dla operatorów i konserwatorów maszyn podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. 

Cena 

Ceny w naszym ośrodku ustalamy indywidualnie. W celu zrobienia wstępnej wyceny, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Nasi specjaliści przeprowadzą wstępne badania i ocenią koszt naprawy. 

Gdzie przeprowadzamy serwis? 

Posiadamy serwisy w większych miastach na ternie Polski, ale oferujemy także dojazd do klienta pod wskazany adres. Mamy świadomość, że transport maszyn podlegających pod UDT jest kosztowny i czasochłonny, dlatego jesteśmy wyposażeni w specjalne pojazdy serwisowe. 

Najczęściej zadawane pytania

Czy dojeżdżacie do klienta na terenie całej Polski? 

Tak, posiadamy ofertę mobilną, dzięki której jesteśmy w stanie przyjechać pod wskazany adres na terenie całej Polski.

Jaki sprzęt wypożyczanie na czas naprawy? 

Wypożyczamy wózki widłowe i podnośniki nożycowe. 

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38