Publikacje

Lutownica lutuje płytkę drukowaną

Perspektywy rozwoju lutowania

Lutowanie to technologia spajania materiałów, znana przynajmniej od 3 000 r. p.n.e. Mogłoby się wydawać, że upływający czas pozwolił ludzkości na zgłębienie wszystkich tajników procesu lutowania. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Jak zapewniają środowiska inżynieryjno-techniczne i naukowe, lutowanie ma przed sobą perspektywy rozwoju. Co można o tych projektach na przyszłość powiedzieć już dziś?

 

Zastosowanie lutowania w wytwarzaniu dóbr

Lutowanie ma zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, od hydrauliki, poprzez elektronikę, metaloplastykę, aż po wyrób naczyń kuchennych, biżuterii, czy nawet wykonawstwo instrumentów muzycznych. Ten fakt wiąże się ściśle z najbardziej istotną zaletą lutowania, polegającą na możliwości łączenia materiałów o różnych właściwościach, np. połączenia stalowo-ceramiczne. Złączom lutowanym stawia się wymagania, związane z wytrzymałością, szczelnością i bardzo dobrą przewodnością elektroniczną.

 

Uwarunkowania branż wykorzystujących lutowanie

Rozkwit przemysłu, np. motoryzacji, lotnictwa i astronautyki, a zwłaszcza branży elektronicznej, przyczynił się do rozwoju procesów lutowania. Ewolucja lutowania następowała i dalej następuje w oparciu o doskonalenie dotychczas znanych metod oraz projektowanie i wprowadzanie innowacyjnych, całkowicie nowych technologii. Szacuje się, że lutowanie będzie rozwijać się w przyszłości w sposób dynamiczny. Temu zjawisku będą sprzyjać tendencje do miniaturyzacji w przemyśle, którym to przyświeca idea małych, a jednak skomplikowanych i mocnych wyrobów. Zakłady przemysłowe, stosujące techniki lutownicze w swoich procesach wytwórczych, nie mogą pójść z powyższymi uwarunkowaniami prowadzenia biznesu na żaden kompromis, ze względu na wzrost konkurencyjności w branży. Przedsiębiorcy muszą oferować swoje produkty czy rozwiązania w oparciu o ich jak najlepsze wyniki oraz jak największą moc i doskonałą precyzję. Powinni oni przy tym rozpatrzeć także innego rodzaju czynnik, a mianowicie rachunek ekonomiczny kosztów.

 

Kierunkujące przyszłość, ale współczesne obszary problemowe

Kierunki rozwoju i optymalizacji procesów lutowniczych w głównej mierze wyznaczają następujące obszary tematyczne:

  • tworzenie modeli procesów lutowania,
  • wdrażanie automatyzacji i robotyzacji procesów w technologii lutowania,
  • nowe materiały lub układy materiałowe, o nieregularnym i problematycznym kształcie, np. folia czy elementy o warunkach konstrukcyjnych plastra miodu,
  • odstępowanie od używania topnika (związek wpływający na łatwość lutowania; chemicznie oczyszcza powierzchnie lutowanych elementów),
  • nowe rodzaje lutów i topników (z uwzględnieniem trendów proekologicznych i ekonomicznych),
  • sposoby przygotowania powierzchni elementów do połączenia,
  • sposoby umieszczania lutu i topnika na powierzchni elementów,
  • rozwój systemów standaryzacyjnych i normalizacyjnych procesów lutowania,
  • rozwój metod kontroli jakości zlutowanych połączeń, uwzględniającej dążenia do uzyskania połączeń lutowanych o możliwie najwyższej jakości.

 

Lutowanie, alternatywą dla innych technologii w spajalnictwie

Robot lutujący

Realnie, istnieje szansa, że lutowanie stanie się alternatywą dla innych technologii spajania materiałów. Możliwość uzyskania połączenia, pomiędzy wieloaspektowo różniącymi się elementami (rodzaj, kształt, wymiar, masa, itp.), decyduje często w określonych sytuacjach o przewadze lutowania nad innymi technologiami. Doskonalenie procesów lutowania, może przyczynić się do jeszcze większej popularności tej technologii.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38