Publikacje

Czym jest spawanie i na czym polega?

Spawanie w najprostszym ujęciu to łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Wysokie temperatury, niezbędne do spajania pochodzą najczęściej z łuku spawalniczego lub ze spawania gazowego. Spawalnictwo to wbrew pozorom szeroka dziedzina, która wyróżnia się technikami takimi jak:

 • zgrzewanie elektryczne oporowe
 • zgrzewanie tarciowe
 • lutowanie

Zgrzewanie elektryczne oporowe 

Zgrzewanie elektryczne oporowe jest jedną z najpopularniejszych metod zgrzewania. Inne określenie, równie powszechne to zgrzewanie rezystancyjne. Zachodzący proces polega na łączeniu ze sobą elementów metalowych na bazie ich naturalnych właściwości, czyli oporności elektrycznej. Dwa elementy łączą się ze sobą, ponieważ dochodzi do wydzielania się ciepła w metalu pod wpływem prądu, a także docisku elektrod, które ten prąd doprowadzają. W efekcie metal topi się i następuje połączenieRodzaje zgrzewania elektrycznego oporowego:

 • doczołowe – dzieli się na zwarciowe i iskrowe
 • punktowe – dzieli się na jednostronne i dwustronne
 • liniowe – dzieli się na liniowo-doczołowe i na zakładkę
 • garbowe

Zgrzewanie tarciowe 

Zgrzewaniem tarciowym nazywamy metodę, która łączy materiały dzięki energii wytwarzanej w wyniku tarcia.  Trwałe połączenie pochodzi z bezpośredniej zamiany energii mechanicznej na energię cieplną w wyniku tarcia w obszarze wzajemnego styku zgrzewanych przedmiotów. Miejsce styku zgrzewanych przedmiotów nagrzewa się od zewnątrz, dzięki temu zanieczyszczenia są usuwane. Później ciepło przedostaje się do środka, gdzie rozchodzi się, po czym na sam koniec powstaje zgrzeina.Metoda ta pozwala na spojenie elementów wykonanych z materiałów takich jak:

 • stale węglowe
 • stale narzędziowe
 • stale odporne na korozję
 • miedź
 • aluminium
 • stopy miedzi
 • stopy niklu
 • tytan
 • cyrkon
 • połączenia różnoimienne

 

Lutowanie

Lutowanie jest niezawodnym i mocno spopularyzowanym sposobem na zespolenie dwóch elementów metalowych. Nie należy ono do zadań trudnych, dzięki prostemu w obsłudze urządzeniu oraz podstawowej wiedzy można korzystać z tej metody.  Jest to proces złączenia części metalowych przez lut. Lutowanie w odróżnieniu od spawania, będącym popularną techniką obróbki metali, nie uszkadza struktury elementów przeznaczonych do połączenia za pomocą lutu. Aby proces lutowania mógł się udać musi być odpowiednia temperatura, która nie wytwarza ryzyka nadtopienia, ale jednak by ciała się złączyły.

Wyróżnia się dwa rodzaje lutowania:

 • lutowanie miękkie – przy temperaturze poniżej 450 °C,
 • lutowanie twarde – w temperaturze wyższej niż 450 °C.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38