Kurs na operatora i konserwatora podestów ruchomych 

podnośniki nożycowe

Szkolenie na konserwatora i operatora podestów ruchomych

Ośrodek Szkoleniowy KURSO oferuje profesjonalny kurs na uprawnienia konserwatora i operatora podestów ruchomych, również podnośników koszowych i nożycowych. Zapewniamy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzi wykwalifikowana kadra szkoleniowa. Nasz kurs jest przeznaczony dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem zawodu operatora i konserwatora różnego rodzaju podestów ruchomych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa oraz programem szkolenia. 

Program szkolenia na podesty ruchome – podnośniki koszowe i nożycowe

Na naszym szkoleniu kursanci zdobędą gruntowną wiedzę z zakresu budowy i poszczególnych części podestów ruchomych. Dowiedzą się, jak działają te urządzenia oraz jak je obsługiwać, zachowując przy tym bezpieczne warunki pracy dla siebie i innych. Specjaliści, którzy prowadzą wykłady, korzystają z filmów instruktażowych, prezentacji multimedialnych oraz innych pomocy dydaktycznych, które ułatwiają i przyspieszają naukę. Podczas części teoretycznej omawiane są takie zagadnienia jak: 

 • ogólne wiadomości o dozorze technicznym, 
 • informacje o podestach ruchomych, 
 • budowa i działanie podestów ruchomych (w tym podnośników koszowych i nożycowych), 
 • poszczególne systemy i mechanizmy podestów ruchomych, 
 • napęd w podestach, 
 • podwozia i platformy, 
 • zabezpieczenia w podestach, 
 • bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych, 
 • obowiązki w pracy operatora i konserwatora podestów ruchomych, 
 • przeprowadzanie kontroli stanu technicznego urządzeń przed pracą i po jej zakończeniu, 
 • zasady BHP i PPOŻ. (w tym nauka udzielania pierwszej pomocy). 

Szkolenie na podesty ruchome zawiera również zajęcia praktyczne, prowadzone przez instruktorów. Uczestnicy mają okazję wykonać konkretne czynności należące do obowiązków operatora i konserwatora oraz samodzielnie pokierować urządzeniem. Całość odbywa się w przyjaznej atmosferze, która pozwala na efektywną naukę.  

Egzamin końcowy i uzyskanie uprawnień 

podnośnik koszowy z wysuniętym ramieniem

Kurs na konserwatora i operatora podestów ruchomych (również podnośników koszowych i nożycowych) kończy się obowiązkowym egzaminem państwowym, który nadzoruje komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursanci przystępują do części testowej, a następnie do części praktycznej, która polega na wykonaniu zadania przy konkretnym podeście ruchomym. Jeśli uczestnik uzyska wymaganą liczbę punktów, otrzymuje uprawnienia, które umożliwią mu pracę jako operator lub konserwator podestów ruchomych. Uprawnienia te wydaje Urząd Dozoru Technicznego i są ważne od 5 do 10 lat w zależności od rodzaju podestu ruchomego. Okres ważności uprawień dla poszczególnych podestów: 

 • stacjonarne – 10 lat, 
 • masztowe – 10 lat, 
 • wiszące – 10 lat, 
 • na pojazdach kolejowych – 10 lat, 
 • przejezdne (również podnośniki koszowe i nożycowe) – 5 lat. 

Wymagania dla kandydatów: 

 • ukończone 18 lat, 
 • wykształcenie minimum podstawowe, 
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku operatora lub konserwatora podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych). 

Każdej osobie uczestniczącej w kursie zapewniamy: 

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne, 
 • bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych, 
 • materiały szkoleniowe, 
 • pomoc w załatwieniu formalności, 
 • miłą atmosferę podczas zajęć. 

Rodzaje podestów ruchomych – najważniejsze informacje 

Podesty ruchome stacjonarne 

Posiadają kosz osobowy ogrodzony barierkami, który mieści max. 2 pracowników. Są przystosowane do pracy w jednym miejscu, dlatego nie posiadają napędu niezbędnego do przemieszczania się. Wykorzystuje się je do pracy wewnątrz magazynów, hal produkcyjnych itp., a także na zewnątrz. Zaletą podestów ruchomych stacjonarnych jest niewątpliwie ich mały rozmiar, który pozwala na łatwy transport i użytkowanie. 

Podesty ruchome masztowe 

Urządzenia te są zbudowane z podstawy, masztu, po którym przemieszcza się platforma osobowa oraz podwozia pozwalającego na przemieszczanie się tego podestu. Znajdują zastosowanie przy różnego rodzaju montażach, remontach, na budowach. Stosowane są także do wykonywania prac w przestrzeni miejskiej oraz przy renowacji i konserwacji zabytków. 

podest wiszący na budynku

Podesty ruchome wiszące 

Ten typ podestów montuje się do budynków za pomocą specjalnych lin. Urządzenia te składają się z platformy, wciągarki, konstrukcji nośnej oraz lin zabezpieczających. Podesty ruchome wiszące są niezwykle użyteczne do wykonywania prac konserwacyjnych oraz rozmaitych prac związanych z czynnościami na wysokich piętrach poszczególnych budynków. 

Podesty ruchome na pojazdach kolejowych 

Dzięki temu, że ten typ podestu ulokowany jest na pojazdach kolejowych, może łatwo i szybko dojechać w konkretne miejsce. Natomiast specjalna platforma pozwala na wykonywanie pracy operatorowi. Wykorzystuje się je do konserwacji, różnego rodzaju napraw oraz przeglądów związanych z infrastrukturą tramwajową oraz kolejową. 

Podesty ruchome przejezdne 

Należą do najpopularniejszej grupy podestów. Wyróżniamy podesty ruchome wolnobieżne poruszające się na kołach lub gąsienicach. Zasilane są zwykle spalinowo lub elektrycznie. Należą do nich podnośniki koszowe i nożycowe. Istnieją także podesty ruchome przewoźne ulokowane na przyczepie i ciągnięte za pojazdem. Do ostatniej grupy należą podesty ruchome samojezdne znajdujące się na podwoziu samochodu ciężarowego. 

Najpopularniejsze typy podestów 

podnośnik koszowy z dwoma pracownikami

Podnośniki koszowe (zwyżki) 

Podnośniki koszowe posiadają długie ramię zakończone koszem osobowym, który zabezpieczają barierki. Służą do podnoszenia osób na duże wysokości. Często stosuje się je do prac budowlanych, porządkowych, wykończeniowych i konserwacyjnych. Mogą być także używane do montowania dekoracji świątecznych, mycia okien czy przycinania gałęzi.  

Podnośniki nożycowe 

Podnośniki nożycowe, podobnie jak nożyce, w podobny sposób składają się i rozkładają. Pozwalają na przenoszenie ludzi i ładunków na wysokości oraz posiadają szerokie zastosowanie w wielu branżach. Wykorzystywane są w magazynach, centrach logistycznych, halach produkcyjnych oraz w supermarketach. Znajdują zastosowanie przy malowaniu budynków, montowaniu klimatyzacji i instalacji grzewczych, a także przy unoszeniu pojazdów. 

Dodatkowo oferujemy: 

 • kursy na konserwatora podestów ruchomych (w tym podnośników koszowych i nożycowych), 
 • kursy na operatora i konserwatora takich maszyn jak wózki widłowe, suwnice, układnice magazynowe, ładowarki teleskopowe oraz żurawie – wszystkie typy, 
 • szkolenia BHP i PPOŻ., 
 • serwis mobilny i stacjonarny podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych, suwnic i innych maszyn UDT, 
 • możliwość wypożyczenia urządzeń zastępczych (wózka widłowego lub podnośnika nożycowego), 
 • możliwość sprawdzenia maszyny przed jej zakupem, 
 • sprzedaż urządzeń nowych i używanych, 
 • konserwację, 
 • modernizację, 
 • przeglądy. 

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w szkoleniu na obsługę i konserwację podestów ruchomych?

W naszych kursach może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat, posiada wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako operator. 

Kto wydaje uprawnienia na podesty ruchome? 

Uprawnienia na operatora i konserwatora wydaje Urząd Dozoru Technicznego i są one ważne od 5 do 10 lat, w zależności od rodzaju podestu ruchomego. 

Jakie są rodzaje podestów ruchomych? 

Wyróżniamy podesty ruchome stacjonarne, masztowe, wiszące, przejezdne oraz na pojazdach kolejowych. Z kolei podesty przejezdne dzielą się na przewoźne, samojezdne i wolnobieżne. 

ZAPISY: +48 22 208 38 38