Publikacje

Pierwszy pomoc

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważna. Nigdy nie wiemy kiedy może nam się przydać, a udzielona w poprawny sposób może uratować komuś życie. Bycie małym super bohaterem to naprawdę fajna sprawa! Najważniejsze jest aby robić to poprawnie, ponieważ źle udzieloną pierwszy pomoc może wprowadzić w jeszcze większe zagrożenie życiaCzytaj więcej »

Płonący budynek

Ochrona przeciwpożarowa – czym jest i jakie przepisy ja określają

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszkodzenia zdrowia, a nawet utraty życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracyCzytaj więcej »

Uczestnicy szkolenia

Szkolenia BHP – okresowe i wstępne

Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedna z najważniejszych rzeczy w każdym miejscu pracy. Zasady te przekazuje się podczas dwóch rodzajów szkoleń pracowniczych. Wyróżniamy:  Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Nieodbycie szkolenia grozi konsekwencjami finansowymi. Szkolenie takie dotyczy ogólnych zagadnień związanychCzytaj więcej »

Pracownik spawający palnikiem plazmowym

Cięcie palnikiem acetylenowo—tlenowym a plazmowym

Współcześnie na rynku narzędzi dostępny jest szeroki wybór różnych spawarek oraz palników. Dzięki temu przygotowując się do pracy można wybrać narzędzie specjalnie dopasowane do potrzeb oraz wymagań tworzywa. W zależności od tego jakie metody spawalnicze wykorzystuje się do pracy należy dobrać odpowiedni rodzaj palnika. Zły wybór w tym wypadku możeCzytaj więcej »

Podstawowe informacje dotyczące sprężarek.

Sprężarka to urządzenie, którego głównym celem jest zwiększenie ciśnienia powietrza. Cały proces pracy sprężarki skupia się na konwersji energii. W pierwszym etapie występuje konwersja energii elektrycznej z sieci na energię kinetyczną ruchu wału napędzającego blok sprężarkowy. W drugim etapie następuje konwersja tej energii na energię sprężonego gazu w związku zCzytaj więcej »

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne

Rozpoczynając pracę w nowym miejscu, pracownik powinien przejść szkolenie BHP (bezpieczeństwo i higieny pracy). Jest to bardzo ważne szkolenie, szczególnie w firmach, gdzie wykonuje się prace określone jako niebezpieczne. W zależności od wykonywanego zawodu tematyka takich szkoleń może być różna. Informacje, z czego wynika konieczność przechodzenia szkoleń BHP oraz jakieCzytaj więcej »

Budowa wózka widłowego

Wózki widłowe to kołowe pojazdy mechaniczne wykorzystywane powszechnie w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Mają swoje miejsce nie tylko w halach i magazynach, wykorzystuje się je również w zakładach produkcyjnych i gospodarstwach rolnych. Czym wyróżnia się wózek widłowy i kto może go obsługiwać? Wózek jezdniowy, potocznie zwany po prostuCzytaj więcej »

Czym jest spawanie i na czym polega?

Spawanie w najprostszym ujęciu to łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Wysokie temperatury, niezbędne do spajania pochodzą najczęściej z łuku spawalniczego lub ze spawania gazowego. Spawalnictwo to wbrew pozorom szeroka dziedzina, która wyróżnia się technikami takimi jak: zgrzewanie elektryczne oporoweCzytaj więcej »

platforma wisząca przy szklanym wieżowcu

Rodzaje podestów ruchomych i ich zastosowanie

Co to są podesty ruchome?  Podesty ruchome to maszyny budowlane typu dźwignice służące do przemieszczania osób oraz materiałów na określone stanowisko pracy, zarówno w pionie, jak i poziomie. W języku potocznym funkcjonują również nazwy “kosz”, a także “zwyżka”.  Zastosowanie  Podesty ruchome są wykorzystywane przede wszystkim w sektorze budowlanym, usługowym czyCzytaj więcej »

Na czym polega spawanie migomatem?

Spawanie metodą MIG i MAG

Spawanie MIG/MAG jest aktualnie najpopularniejszą metodą spawania przemysłowego. Szacuje się, że ok. 65% całego rynku spawalniczego to prace wykonane tym sposobem. Z racji na swój uniwersalny charakter metoda ta ma zastosowanie w większości gałęzi przemysłu związanych ze spawalnictwem. Co to spawanie MIG/MAG? Metoda MIG/MAG dzieli się na dwa rodzaje –Czytaj więcej »

ZAPISY: +48 22 208 38 38