Publikacje

Obraz, monter rusztowań budowlanych.

Praca montera budowlanego

Rusztowania są nieodłącznym elementem podczas wykonywania prac budowlanych a także wszelkiego rodzaju prac na wysokościach. Modułowa budowa poszczególnych systemów umożliwia bardzo łatwe dopasowanie do wysokości poszczególnych obiektów. Wykorzystywanie rusztowań zapewnia stabilną powierzchnię roboczą umożliwiającą prace remontowe, docieplanie elewacji czy też budowę wszelkiego rodzaju obiektów takich jak konstrukcje przemysłowe, wiadukty oraz mosty. Dużą zaletą prowadzenia wszelkiego rodzaju prac przy wykorzystywaniu montażu rusztowań budowlanych oraz stawianych jest przede wszystkim czas, dzięki rusztowaniom prace konserwacyjne bądź naprawy nie sprawiają żadnej trudności i są wykonywane bardzo szybko. Kolejną zaletą wykorzystywania rusztowań jest koszt całego przedsięwzięcia, który jest stosunkowo niewielki.

 

Jak wygląda instalacja rusztowań?

Głównym przeznaczeniem rusztowań jest wykonywanie z ich pomocą prac wysokościowych, dlatego tak ważne jest to, aby zapewniały one maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom  i osobom postronnym. Rusztowania powinny być rozkładane przez kwalifikowanych montażystów posiadających odpowiednie uprawnienia. Warunkiem koniecznym jest poświadczenie kwalifikacji, którego uzyskanie możliwe jest po zdaniu egzaminu. Sposób ustawiania rusztowań zależy od zaleceń producenta. Przed przystąpieniem do rozłożenia rusztowania każdy element powinien zostać dokładnie sprawdzony w oparciu o odkształcenia elementów, uszkodzenia czy też kompletność części. Rozstawienie rusztowania powinno być odebrane przez kierownika budowy bądź upoważnioną do tego osobę a następnie działanie musi zostać zarejestrowane w protokole odbioru bądź dzienniku budowy. Przy ustawianiu rusztowania powinna być zawsze zachowana kolejność według zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi. Bezpieczeństwo podczas rozkładania rusztowania przede wszystkim zależy od odpowiedniego wypoziomowania konstrukcji, prawidłowego kotwienia w miejscach przewidzianych przez producenta. Podczas rozkładania rusztowania obowiązkowe jest zamontowanie elementów zabezpieczających znajdujących się w zestawie między innymi barierki i siatki zabezpieczające.

Rusztowania i ich podział.

Rusztowania robocze – to rodzaj konstrukcji budowlanej stawianej tymczasowo, dzięki nim wykonywane są prace wysokościowe, ich głównym zastosowaniem jest utrzymywanie osób, wszelkiego rodzaju materiałów i sprzętów. Rusztowania dzielą się ze względu na:

 • Rodzaj materiałów, z których zostały wykonane:
 • Rusztowania stalowe,
 • Rusztowania aluminiowe,
 • Ze względu na budowę konstrukcji:
 • Rusztowania systemowe,
 • Rusztowania niesystemowe,
 • W oparciu o sposób użytkowania:
 • Rusztowania nieruchome,
 • Rusztowania przejezdne.

Zadania i rola montera rusztowań.

Montażyści rusztowań są to specjalni pracownicy wybrani w oparciu o przeszkolenie   i doświadczenie przez wydział jako osoby odpowiedzialne za rozkładanie i konserwację rusztowań wydziałowych na terenach budowy. Tylko wybrani monterzy są odpowiedzialni za rozstawianie rusztowań uwzględniając przy tym bezpieczeństwo swoje oraz innych a także odpowiedni dobór rusztowań w oparciu o ich rodzaj oraz stabilność. Rusztowania odgrywają znaczącą rolę podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych. Zakres pracy montera jest szeroki zazwyczaj zajmuje się on wznoszeniem i zabezpieczaniem rusztowań, demontażem rusztowań oraz przeprowadzaniem kontroli bezpieczeństwa. Rusztowania odgrywają kluczową rolę nie tylko na wszelkiego rodzaju placach budowy, ale również świetnie sprawdzają się w różnego rodzaju pracach na wysokości na przykład podczas malowania. Wykwalifikowany monter rusztowań pracuje z grupą ludzi odpowiedzialną za zbudowanie stabilnego i odpowiednio zakotwiczonego rusztowania, które może wytrzymać tygodnie, miesiące lub lata. W zależności od wykonywanej pracy konstrukcja może wymagać od montera regulacji i przestawień      w oparciu o postępy pracy.

braz - rusztowania budowlane.

Podstawowe obowiązki montera rusztowań.

 • Rozstawianie rusztowań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, przepisami lokalnymi i zaleceniami producenta,
 • Spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed upadkiem w trakcie wznoszenia czy też demontażu rusztowań,
 • Kontrola wszelkich elementów rusztowania przed przystąpieniem do jego rozkładania w celu upewnienia się, że każdy element wykonany jest z tego samego materiału a jego jakość i stan są odpowiednie. Szczególnie sprawdzenia wymagają elementy takie jak progi błotne, podnośniki śrubowe, ramy, usztywnienia, deski, wsporniki oraz drabiny dostępowe.
 • Zapewnienie osobom użytkującym rusztowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pozwalającemu na uniknięcie zagrożeń. Przydatne okazują się tutaj rozwiązania takie jak instalowanie systemów zabezpieczających przed upadkiem, zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotów, odpowiednio przystosowane wejście i zejście na rusztowanie, prawidłowe zakotwienie i stabilność konstrukcji, zachowanie prawidłowych odstępów od zagrożeń elektrycznych.

Kontrolowanie rusztowań przez montera rusztowań.

Istnieje duże ryzyko zawalenia się rusztowań wynikające z braku stabilności konstrukcji bądź jej przeciążenia, dlatego też tak ważne jest, aby sprawdzać rusztowania w celu uniknięcia tragedii. Rusztowanie wymaga stałej kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, poziom wiedzy, przeszkolenia i doświadczenia odpowiedniego dla danego rodzaju rusztowania. Monter powinien również posiadać upoważnienie do podjęcia szybkich działań naprawczych, aby jak najszybciej podjąć czynności mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

Wymagania wstępne dla montera rusztowań.

Aby rozpocząć szkolenie na operatora montażystę rusztowań należy posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe, posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz mieć ukończone 18 lat.

Kurs montera rusztowań.

Każdy kurs montera rusztowań budowlano – montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie. W związku z pozytywnym zakończeniem kursu oraz zaliczeniem egzaminu państwowego każdy uczestnik otrzymuje świadectwo, wpis z uprawnieniami do Książki Operatora Maszyn Roboczych – książeczka montera rusztowań, a także zaświadczenie o ukończeniu kursu. Firmy oferujące kursy na montera rusztowań zapewniają uczestnikom duży zakres kompleksowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej a także materiały szkoleniowe w formie online z zakresu podstaw elektrotechniki, technologii robót czy też dokumentacji techniczno- ruchowej.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38