Publikacje

Kursanci i instruktor podczas zajęć praktycznych

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne

Czym jest BHP?

Skrót BHP pochodzi od wyrażenia: bezpieczeństwo i higieny pracy. Jest to ogół norm prawnych i środków badawczych, ale też organizacyjnych i technicznych. Dzięki zasadom BHP możliwe jest stworzenie bezpiecznych warunków do pracy. BHP usprawnia pracę oraz właśnie dzięki BHP, praca jest efektywna i bezpieczna. Organ regulujący i nadzorujący przestrzeganie przepisów nazywa się Państwową Inspekcją Pracy. Celem tego artykułu jest uświadomienie znaczenia BHP – nie można go lekceważyć, jeśli praca ma być wykonana bezpiecznie, czyli bez stwarzania sytuacji zagrożenia dla innych i samego siebie.

Czym jest ochrona pracy?

Ochroną pracy nazywa się system środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych jak i technicznych. Wszystkie te systemy ludzie z założonymi kaskami na budowiemają cel zapewnienia bezpieczeństwa i chronić zdrowie podczas pracy.

System środków technicznych to:

 • Normalizacja

System środków ekonomicznych to:

 • Kredytowe
 • Celne
 • Podatkowe

System środków organizacyjnych to:

 • Edukacja
 • Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

Podsumowując – BHP to zespół norm, których celem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, gdy wykonują swoją pracę. Najważniejsze jest zabezpieczenie pracowników przed możliwym zagrożeniem.

Trochę definicji:

Ochroną zdrowia pracownika nazywa się to, co gwarantuje jego bezpieczeństwo. Można to znaleźć w normach prawnych, gdzie spisane są warunki pracy. Według WHO ochrona pracy ma za zadanie zapewnić stan dobrego poczucia fizycznego, psychicznego, ale też socjalnego.

Ochroną pracy jest tak zwany – całokształt norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych – wszystko to ma zapewnić ochronę praw pracownika, ochronę życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy.  Dodatkowo ma za zadanie stworzyć mu warunki pracy komfortowe uwzględniając ergonomię, fizjologię i psychologię pracy.

Jakie prace są szczególnie niebezpieczne?

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, przy których ryzyko zagrożenia zdrowia i życia jest ponadprzeciętnie większe. Podczas organizacji i wykonywania takich prac należy szczególnie dbać o środki ostrożności.

Do prac szczególnie niebezpiecznych należą prace:

 • Budowlane,
 • Na wysokości,
 • Rozbiórkowe,
 • Remontowe,
 • Montażowe,
 • W niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • Związane z występowaniem wysokich temperaturach czy w pobliżu urządzeń i wytwarzających wysokie temperatury,
 • Z użyciem materiałów niebezpiecznych,
 • Z gazami i cieczami trującymi, żrącymi itp.,
 • W elektrowni i elektrociepłowni,
 • Wykonywane pod napięciem.

Tych prac jest oczywiście o wiele, wiele więcej, chcieliśmy tylko nakreślić ogólny zarys pojęcia “prace szczególnie niebezpieczne”.

O co należy dbać podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych?

Bez spełnienia poniższych wymogów, prace szczególne niebezpieczne właściwie nie mogą się odbyć:

 • konieczny jest nadzór prac, do którego są wyznaczone osoby z uprawnieniami
 • niezbędne są środki zabezpieczające miejsce pracy i pracowników
 • obowiązkowy jest instruktaż pracowników (imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach)

Czy każdy musi przejść szkolenie BHP?

Jeśli chcemy zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych, warto posiadać odpowiednią wiedzę o tym, jakie są środki ochronne, a także jak rozpoznawać zagrożenia i jak im zapobiegać. Dlatego uważamy, że absolutnie każdy pracownik powinien przez takie szkolenie przejść. Rozpoczynając pracę, ale też po jakimś czasie, należy odświeżać wiedzę. Dodatkowo, jeżeli w danym miejscu pracy znajdzie się ktoś bez szkolenia, pracodawcy grozi mandat pieniężny, w kwocie, która może znacznie przekroczyć koszt naszego szkolenia. Uważamy, że to konieczność, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług i zapewnienia sobie oraz innym bezpieczeństwa. Każdy kto podejmuje się pracy, która uważana jest z pracę niebezpieczną, ma wręcz obowiązek posiadania wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Podstawowe kompetencje w zakresie BHP są niezbędne do bezpiecznej pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia z zakresu BHP. Pracodawca i pracownik muszą zdawać sobie sprawę z ewentualnych niebezpieczeństw i wiedzieć, jak z nimi sobie radzić. Jeszcze raz podkreślamy, jak ważne jest, aby przestrzegać Kodeksu Pracy i wszelkich norm, które powstały, aby dbać o ogólnie pojęte bezpieczeństwo.

Kursanci i instruktor podczas zajęć praktycznych

Cel szkolenia BHP:

Zależy nam, aby kursanci mieli świadomość, czym są zasady BHP oraz dlaczego warto je stosować, a także jak być odpowiedzialnym pracownikiem w środowisku pracy. Pragniemy, aby każdy zdawał sobie sprawę z zagrożeń występujących w miejscu pracy i wiedział jak sobie z nimi radzić. Higiena, bezpieczeństwo i etyka pracy to hasła, które dla pracowników powinny być jak święte. Przestrzeganie ich gwarantuje polepszenie komfortu pracy, a przecież każdy chce pracować w dogodnych warunkach.

Dzięki szkoleniu BHP pracownicy zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane na zajmowanych przez nich stanowiskach.

Cele kształcenia:

Pracownicy:

 • Potrafią ocenić i rozpoznać zagrożenie
 • Potrafią ocenić ryzyko możliwych zagrożeń
 • Wiedzą jakie są środki ochrony i potrafią je stosować
 • Znają wymogi prawo organizacyjne
 • Wiedzą, jak posługiwać się swoim sprzętem
 • Wiedzą, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych
 • Jak dokonać pierwszej pomocy
 • Jak organizować swoją pracę

Wymienione wyżej w podpunktach umiejętności są wręcz podstawami. Jednakże właśnie te podstawy składają się także na profesjonalizm i bezpieczeństwo wykonywania zawodu.

Jakie są rodzaje szkoleń?

Warto wiedzieć, jakie są rodzaje szkoleń, aby umiejętnie je wybierać i wiedzieć, kiedy należy je odbyć.

Szkolenia wstępne – te szkolenia mają miejsce przed rozpoczęciem pracy.  Szkolenie wstępne ma za zadanie przygotować nowego pracownika do pracy. Kursant zostaje więc przyuczony do wykonywania obowiązków zgodnie z zasadami BHP.

Szkolenia okresowe – natomiast te szkolenia polegają na uzupełnianiu i powtarzaniu wiedzy z BHP. Utrwalenie i aktualizacja wiedzy są ważne, szczególnie w okolicznościach różnego rodzaju zmian, np. technologicznych czy organizacyjnych w danym zakładzie.

Jak długo ważne są szkolenia?

Wstępne – ważne jest przez 12 miesięcy, w niektórych przypadkach należy szkolenie okresowe zrobić już po 6 miesiącach

Okresowe – zależnie od wykonywanej pracy i stanowiska, ich ważność wygasa w zależności od rodzaju stanowiska, dla przykładu:

 • Stanowiska robotnicze – zwykle trwa 12 miesięcy, ew. 3 lata.
 • Stanowiska robotnicze, ale szczególnie niebezpieczne – co rok
 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – 5 lat

Podstawa prawna:

W tekście często możesz przeczytać tę nazwę. Zachęcamy do zapoznania się z nią, jest to:

 • Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. Zm.)
 • przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 15.1.).

Wiedza na temat przepisów jest ważna. Zalecamy np. do wydrukowania sobie tych dokumentów, aby w każdej chwili mieć je pod ręką.

Jakie są zasady prawa pracy?

 • Zgodność z aktualnymi przepisami dot. praw i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny
 • Branie odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad
 • Zgodność z aktualnymi przepisami dot. opieki zdrowotnej
 • Wiedza o zwolnieniu dyscyplinarnym

Jeśli dzisiejszy temat Cię zainteresował, zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty szkoleniowej, która znajduje się na naszej stronie.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38