Publikacje

Palacz kotłów.

Palacz kotłów i pieców – czym się zajmuje?

Ogólny rozwój energetyki cieplnej ma swoje odzwierciedlenie w miastach: hutach, kotłowniach i piecach, a co za tym idzie także i na rynku pracy w postaci wzrostu zapotrzebowania na palaczy dwutlenku-węgla. We współczesnych czasach, trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez urządzeń wykorzystujących energię cieplną. Dlatego też posłużymy się zwięzłą charakterystyką, aby nakreślić i zarysować obraz palacza kotłów i pieców oraz przedstawimy wymagania do podjęcia pracy na tym stanowisku.

Kim jest palacz CO?

Jest to osoba zajmująca się obsługą pieców i kotłów centralnego ogrzewania – urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie ciepła, pary technologicznej i ciepłej wody użytkowej do budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. Do jego obowiązków należy kontrolowanie eksploatacji urządzeń oczyszczania i odprowadzania spalin, stały dozór sprawności i funkcjonalności technicznej kotłów oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych, pomocniczych i zabezpieczających. Do jego umiejętności należy prawidłowe odczytywanie wskaźników aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętny nadzór i sterowanie całego przebiegu procesu uruchomiania i pracy kotłów centralnego ogrzewania, do tego dochodzi praca różnorakich systemów dostarczających paliwo, monitorujących ciśnienie, temperaturę i mierniki ciągu powietrza oraz wspomnianą wcześniej aparaturę kontrolno-pomiarową. Te wszystkie czynniki podlegają kontroli i ciągłemu nadzorowi palacza kotłów CO.

 

Dalsze obowiązki    

Palacz CO zobowiązany jest do ustawiania optymalnych parametrów pracy kotła, nadzorowania i badania stanu technicznego kotła, jak i urządzeń pomocniczych, w razie potrzeby uszczelnianie rur i łączników oraz dbanie o szczelność wewnętrznych instalacji. Co więcej powinien uzupełniać substancje do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę, a także prowadzić rejestr odczytów mierników i przyrządów pomiarowych. Do palacza również należy obowiązek ustawiania parametrów pracy kotła w zależności od wymaganej wydajności.

Gdzie pracują palacze CO?

Miejsce pracy możemy rozróżnić w zależności od pełnionego stanowiska, które najczęściej dzielimy na palacza kotłów centralnego ogrzewania gazowych, czyli opalanych paliwem gazowym (tj. gazem ziemnym, propanem-butanem, biogazem) oraz palacza kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych – opalane paliwem stałym. Najczęściej palacze CO znajdują zatrudnienie w kotłowniach. Uzyskując potrzebne uprawnienia, o których będzie mowa później, do pełnienia pracy przy kotłach centralnego ogrzewania kandydat spełnia również wymagania do obsługi pieców ogrzewających całe budynki, np. biurowce czy szkoły.

Kotły ogrzewania centralnego

Jest to efektywny i bezpieczny sposób ogrzewania domu, biura czy mieszkania. Są różne rodzaje, które przewidują indywidualne potrzeby użytkowników, jednakże dla niektórych odbiorców jego prawidłowy montaż może okazać się nie tyle problematyczny co niebezpieczny. Palacz kotłów posiada potrzebne umiejętności, aby zamontować kocioł spełniając wymogi BHP, gwarantując komfort i bezpieczeństwo klienta. Zarówno instalacja, jak i codzienny nadzór kotła powinna prowadzić osoba zaznajomiona z  niezbędnymi normami oraz zasadami bezpieczeństwa, aby zapobiegać niebezpiecznym wypadkom. Wraz z rozwojem technologicznym odnotowujemy spadek awarii technicznych (wybuchów i zaczadzeń), jednakże należy być czujnym i uważnym w obsłudze każdego kotła. Istnieją liczne zabezpieczenia, np. zautomatyzowane dozowanie opału w przypadku kotłów na pellet i ekogroszek, które znacząco ułatwiają ich obsługę, a także są gwarantem bezpiecznego i funkcjonalnego korzystania z systemu centralnego ogrzewania.

Jak zdobyć wymagane uprawnienia?

W zdobyciu uprawnień grzewczych (G2/E) pomaga ukończenie kursu przygotowującego do egzaminu, aby przystąpić do niego należy mieć ukończone osiemnaście lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia na danym stanowisku. Warunkiem do otrzymania potrzebnych uprawnień jest zaliczenie egzaminu zwieńczającego kurs, który ma na celu przygotowania kandydata do uzyskania pozytywnego wyniku. W ten sposób kandydat zdobywa uprawnienia do wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją, remontem, jak i montażem urządzeń, instalacji, a także sieci cieplnych (energetycznych). Inaczej wygląda sprawa uprawnień dotyczących dozoru, które przysługują pracodawcom oraz osobom zarządzającymi pracownikami.

Uzyskane uprawnienia palacza pieców i kotłowni CO na paliwa stałe, ciekłe i gazowe związanych z kotłami wodnymi, jak i parowymi jest trwałe przez okres pięciu lat. Dalsze praktykowanie zawodu wymaga odnowienia zaświadczenia.

Kursy i ośrodki szkoleniowe

Cena, jak i zakres wiedzy dostarczanej do pełnienia stanowiska palacza CO różni się w zależności od ośrodka, do którego podchodzą kandydaci. Warto więc wybadać się w temacie, aby podjąć jak najlepszą decyzję – najlepszym wyborem byłby ośrodek szkoleniowy o wieloletnim doświadczeniu i wysoko wykwalifikowanej kadrze, która zapewniłaby kompleksową naukę obejmująca materiał zarówno z teorii, jak i praktyki. Proponowanym przez nas wyborem jest KURSO. Zajęcia prowadzone są w formie webinarów – wykładów audio-wideo w czasie rzeczywistym – do czego dochodzą jeszcze ćwiczenia praktyczne pod czujnym okiem kadrowicza.

Zakres wiedzy zawiera materiał dotyczący teorii, czyli prawidłowej eksploatacji, nadzoru procesu pracy pieców oraz innych systemów ogrzewania budynków, zasady BHP, przepisy i procedury przeciwpożarowe. Dochodzą do tego materiały z konstrukcji i sposobu działania kotła CO, jak i całej kotłowni, czyli w jaki sposób i funkcjonują poszczególne sieci i instalacje grzewcze – kotły centralnego ogrzewania, ich obsługa, uruchamianie, konserwacja i naprawa. Zajęcia kończą się egzaminem prowadzonym przez komisję kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem wyżej wymienionych uprawnień G2/E.

Kotły centralnego ogrzewania.

Program szkolenia w pigułce:

 • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia
 • przepisy o dozorze technicznym
 • organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych
 • obowiązki palacza pieców CO
 • wybrane wiadomości z techniki cieplnej
 • armatura i materiały
 • schemat kotłowni CO
 • woda w gospodarce cieplnej
 • kotły parowe i wodne – ogólne wiadomości
 • eksploatacja kotłów
 • sieci i instalacje cieplne
 • przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody
 • paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno-pomiarowa
 • BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku
 • palacza CO, ochrona przeciwpożarowa, ratownictwo medyczne

Znaczenie kotłowni w Polsce

Ze względu na nasze uwarunkowania klimatyczne użytkowanie kotłowni przez jej pracowników jest niezbędne dla wszystkich z nas. Chodzi nie tylko o ogrzewanie budynków mieszkalnych, ale także naszego miejsca pracy, jak i sklepów, restauracji czy galerii handlowej. A do każdej kotłowni potrzeba wykwalifikowanej osoby – palacza kotłów CO – odpowiedzialnej za komfort i dobre warunki pracy nas wszystkich. W zależności od rodzaju urządzenia wymagana jest profesjonalna obsługa, mogą to być zwykłe piece, kotły parowe, CO gazowe lub wodne rusztowe. Każdy z nich wymaga fachowej obsługi, którą gwarantują gruntowne szkolenia prowadzone w KURSO.

KURSO

Jesteśmy firmą prowadzącą usługi szkoleniowe od zeszło piętnastu lat, z 98-procentowym zadowoleniem naszych klientów. W swojej ofercie mamy wiele innych rodzajów szkoleń dotyczących urządzeń bliskiego transportu podlegające Dozorowi Technicznemu (UDT). Gwarantujemy atrakcyjne ceny, kompleksowe szkolenie, profesjonalną kadrę z bogatym doświadczeniem zawodowym. Nasze oddziały rozsiane są po całej Polsce, w tym i w Warszawie. Zapewniamy naszym uczestnikom dodatkowe materiały, aby mogli utrwalać swoją wiedzę, a także dla grup zorganizowanych przewidujemy korzystne rabaty – przy czym, jesteśmy skłonni wysłać naszych kadrowiczów do placówki klienta, aby tam przeprowadzili szkolenie. Wszystkie informacje odnośnie do naszej oferty dostępne są na oficjalnej stronie KURSO, kurso.eu, w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny. Serdecznie zapraszamy.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38