Publikacje

What is welding and what does it consist of?

Welding in the simplest terms is joining materials by heating them and melting them at the point of joining with or without adding a binder. The high temperatures necessary for bonding usually come from the welding arc or gas welding. Welding is, contrary to appearances, a broad field that is distinguished by techniques such as:

 • electric resistance welding
 • friction welding
 • soldering

Electric resistance welding 

Zgrzewanie elektryczne oporowe jest jedną z najpopularniejszych metod zgrzewania. Inne określenie, równie powszechne to zgrzewanie rezystancyjne. Zachodzący proces polega na łączeniu ze sobą elementów metalowych na bazie ich naturalnych właściwości, czyli oporności elektrycznej. Dwa elementy łączą się ze sobą, ponieważ dochodzi do wydzielania się ciepła w metalu pod wpływem prądu, a także docisku elektrod, które ten prąd doprowadzają. W efekcie metal topi się i następuje połączenieRodzaje zgrzewania elektrycznego oporowego:

 • butt - divided into short-circuit and spark
 • point - divided into one-sided and two-sided
 • linear - divided into frontal-line and overlap
 • humpbacked

Friction welding 

Zgrzewaniem tarciowym nazywamy metodę, która łączy materiały dzięki energii wytwarzanej w wyniku tarcia.  Trwałe połączenie pochodzi z bezpośredniej zamiany energii mechanicznej na energię cieplną w wyniku tarcia w obszarze wzajemnego styku zgrzewanych przedmiotów. Miejsce styku zgrzewanych przedmiotów nagrzewa się od zewnątrz, dzięki temu zanieczyszczenia są usuwane. Później ciepło przedostaje się do środka, gdzie rozchodzi się, po czym na sam koniec powstaje zgrzeina.Metoda ta pozwala na spojenie elementów wykonanych z materiałów takich jak:

 • carbon steels
 • tool steels
 • corrosion-resistant steels
 • copper
 • aluminum
 • copper alloys
 • nickel alloys
 • titanium
 • zirconium
 • unlike connections

 

Soldering

Lutowanie jest niezawodnym i mocno spopularyzowanym sposobem na zespolenie dwóch elementów metalowych. Nie należy ono do zadań trudnych, dzięki prostemu w obsłudze urządzeniu oraz podstawowej wiedzy można korzystać z tej metody.  Jest to proces złączenia części metalowych przez lut. Lutowanie w odróżnieniu od spawania, będącym popularną techniką obróbki metali, nie uszkadza struktury elementów przeznaczonych do połączenia za pomocą lutu. Aby proces lutowania mógł się udać musi być odpowiednia temperatura, która nie wytwarza ryzyka nadtopienia, ale jednak by ciała się złączyły.

There are two types of soldering:

 • soft soldering - at temperatures below 450 ° C,
 • brazing - at a temperature higher than 450 ° C.

Related Articles:

RECORDS: +48 22 208 38 38